פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 9 של התנועה הקיבוצית

מיום 7.8.2005

maz@tkz.co.il


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; גיורא מסד; מוטל; אבי אהרונסון; רזי יהל; מאיר בר; רן כוחן; דגי חבויניק ; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; עמרי כנען; סמדר סיני; רבקה וילנד; גידי סיון; ח"כ אורית נוקד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; שיבולת שופט-אדלמן; דב אביטל; רבקה יקיר; אורי גלעד; ראובן טנא.

 

חסרים: ענת גרה; נגה בוטנסקי.

 

משקיפים: עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם; ניסים דואק; דורית בליטנטל.

 

מוזמנים: צבי מנבר (ג. חיים מאוחד); עזי טלר (נווה אילן) ; גדעון פלס (מחניים); נורית מלמד (להב); עפרה ארנון (עין המפרץ); יחיעם יוגב (כפר מנחם); אבי פסקל (בית העמק).

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 8/2005 מה-19.6.05.

ב.      דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה.

ג.       תקציב התנועה הקיבוצית לתקופה ינואר-יוני 2005

ד.      "אהדה" - דיווח פעילות.

ה.      פעילות התנוה בקרב חיילים בודדים.

ו.        שונות

 

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 8/2005


ללא מתנגדים אושר פרוטוקול הישיבה הנ"ל, מתאריך 19.6.05.

ב.      דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה

1.      ברכות לעמרי כנען - המזכירים ברכו את עמרי, עם כניסתו לפעילות כרכז אגף הרכזים ואחלו לו רוב הצלחה התפקיד החדש.

2.      רצח האזרחים בשפרעם - המזכירים דיווחו על מכתב התנחומים ששלחו לראש עירית שפרעם, בשמם ובשם חברי התנועה הקיבוצית, על הרצח הנפשע שביצע קיצוני יהודי באוטובוס של "אגד" בשפרעם.

 

3.      סיוע חברי קיבוצים בפירוק חממות ב"גוש קטיף" - דווח על פנייתו של ראש הממשלה להגביר את מספר המתנדבים המסייעים לתושבי הגוש בפירוק חלק מחממותיהם. הפעילות הזאת, שנעשית בברכת התנועה ובמעורבות צמודה של יואל מרשק, רכז אגף המשימות, זכתה להד חיובי ולהערכה רבה בקרב הציבור הרחב. המזכירים הביעו הערכה לפעילותו של יואל בתחום זה.

4.      "תקנה 979" - המזכירים דיווחו על שתי פגישות שהתקיימו לאחרונה, בהשתתפות מטה ההתיישבות עם השר אהוד אולמרט. בישיבות אלו נטל חלק גם רשם האגודות השיתופיות. ראשי ההתיישבות חזרו והדגישו בפני השר את עמדתם הנחרצת האומרת כי אין לשנות את הנוסח המקורי של התקנה הנ"ל. כל שינוי מהותי בתקנה יפגע במטרות שבגינן הוצעה בזמנו תקנה זו ויוציא ממנה את רוחה ונשמתה. בהקשר זה דווח גם על פגישת מזכירי התנועה עם ציפי ליבני, שרת המשפטים. השרה הביעה הבנה באשר לחשיבות הנושא לכלל התנועה ההתיישבותית. ובאשר ל"ועדת קובי בכר" - זו אמורה להגיש את מסקנותיה עד סוף חודש אוגוסט ש.ז.

 

5.     "בית ראשון במולדת" - משרד הקליטה אימץ לאחרונה מסלול חדש בשם: "קליטה קהילתית". בפועל, הפרוייקט החדש פגע קשות במסלול הקיים והמוכר: "בית ראשון במולדת". בישיבה שהתקיימה לאחרונה בועדת העלייה והקליטה של הכנסת, בראשות ח"כ קולט אביטל ובהשתתפות מזכירי התנועה, רכזי הפרוייקט וסגנית השר, ח"כ אורית נוקד, סוכם לפעול למניעת אפליית הקליטה בקיבוצים ולהשוואת תנאי הנקלטים בהם לאלה של הנקלטים בעיר. כמו כן סוכם לקדם פעילות משותפת, תחת הכותרת: "קליטה קהילתית במרחב הכפרי".

 

6.    "תקציב המדינה - חוק ההסדרים" - במהלך השבוע הקרוב תקיים הממשלה דיון ב"חוק ההסדרים". המזכירים דיווחו על התנגדות מוצהרת של התנועות ההתיישבותיות לסעיפים הבאים ב"חוק ההסדרים": שינוי משטר הפיקוח על מחירי ענף החלב; הקמת רשות מים והתנגדות לייקור המים ב-15 אג' לקוב; המשך קיום הביטוח לנזקי טבע; פיקוח בנושא הפטם.

 

7.      קיבוץ החותרים - אורי גלעד, רכז אגף הכלכלה, מסר אינפורמציה על מצב הקיבוץ, לנוכח דרישת הבנקים לשנות את הנאמן מטעם הבנק לקיבוץ. העמדה המוצהרת של החותרים היא: התנגדות לדרישת הבנק, למינוי חד-צדדי של נאמן, שלא בהסכמת הקיבוץ. המצב , נכון למועד מסירת דיווח זה: תביעת הקיבוץ למנות נאמן שיהיה מוסכם על הקיבוץ וכן דרישה להגיע להסדר חדש עם הבנק על פריסת החוב, לרבות אפשרות של מחיקה של חלק ממנו.

 

ג. תקציב התנועה הקיבוצית - דיווח חצי-שנתי (בהשתתפות: צבי מנבר, רכז ו. תקציב)


המזכירים פתחו את הדיון בהודעה, כי עיקר מטרת הדיווח החצי-שנתי נועדה על מנת לאתר את החריגות בתקציב ולפעול - בזמן אמיתי - לתיקון ולקיזוז, הכל עפ"י התקציב המאושר. הם מסרו גם כי במהלך חודש ספטמבר הקרוב, יתקיים דיון משלים לדיון זה, במטרה לוודא כי לקראת הרביע האחרון של השנה יתוקנו סופית כל החריגות, כך שהאגפים/מחלקות יעמדו בתקציב שיועד להם.

 

צביקה מנבר, רכז ועדת תקציב התנועה הקיבוצית, מסר "תמונת מצב", בהתייחס לשש החודשים הראשונים של השנה (ינו'-יוני 2005). לדבריו, חלק מרכזי האגפים והמחלקות אינם ערניים מספיק בנוגע לשימושים בתקציבם. סה"כ הגירעון המצטבר לתקופה הנדונה מגיע לכ-1 מיליון ש"ח. מחצית מן הסכום הזה מתייחס לגרעון ביחידות "ברית התנועה הקיבוצית". אם מגמה זו תימשך, מבלי שהנושא יטופל כבר עתה, צפוי כי עד סוף השנה עלול הגירעון להגיע לכ-2 מיליון ש"ח. הוא קרא לרכזי היחידות המתוקצבות להתייחס לנתונים בחומרה ולהסיק מהן את המסקנות המתחייבות. בכל מקרה שתתעורר בעיה כל שהיא, ניתן לפנות להתייעצות עם מזכירי התנועה/עם הגזברים או עם רכז ועדת תקציב.

 

הוחלט:

 

1.      מנהלי היחידות התנועתיות שבהן קיימת חריגה שמעבר לסביר, ייפגשו בהקדם עם אחד מגזברי התנועה, כדי לברר יחד את הדרכים לסילוק הגירעון.

2.      כל יחידה תנועתית מתוקצבת תערוך בתוכה תוכנית,שתצביע על איזון תקציבי עד סוף השנה.

3.      מזכירות "הברית" תקיים ישיבה דחופה, במטרה לקבוע מה הסיכוי להגיע לאיזון תקציבי במהלך החודשים הקרובים.

4.      בחודש ספטמבר ש.ז. ייערך דיון נוסף בנדון.

5.      המזכירים הודו לצבי מנבר על העבודה הרבה שהשקיע בלימוד התקציב החצי-שנתי.

 

ד. "אהדה" - דיווח פעילות (מוזמנים: גדעון פלס\ נורית מלמד; עפרה ארנון; יחיעם; אבי פסקל)

 

המזכירים פתחו את הדיון. לדבריהם, קיימת חשיבות מרובה לכך שחברי המזכירות ישמעו על הפעילות הענפה של "אהד"ה", על הקשיים ועל ההתלבטויות שעוברים חברי הנהלת העמותה. לאחרונה, הוקמה ועדה בכנסת, מטעם ועדת העבודה והרווחה. ועדה זו משותפת לכנסת ולתנועות הקיבוצית. בראשה עומד אבשלום דולב (טירת צבי). משימת הועדה: להציע "נייר עבודה" שיכלול המלצות לטיפול במכלול הנושאים הנוגעים לאוכלוסיית בעלי צרכים מיוחדים בקיבוץ.

 

גדעון פלס (מחניים), יו"ר ארגון אהד"ה, דיווח כי הארגון מונה היום כ-700 משפחות. הוא הוקם באמצי שנות ה-80 כארגון לעזרה עצמית של הורים לבנים בעלי צרכים מיוחדים בתנועה הקיבוצית. המטרה: הבטחת קיומם בכבוד של בעלי הצרכים המיוחדים, היום ובעתיד.

 

השונות בין בעלי הצרכים המיוחדים בגילם, במצבם ובצורכיהם, מצד אחד והשונות ההולכת וגוברת בין הקיבוצים, בעיקר אלה המשתייכים ל"קיבוץ המתחדש", מצד שני, מדגישים ביתר שאת כיום את הצורך להבטיח קיום הוגן, לכל חייהם ל: 1. אלה שהתקבלו לחברות בקיבוץ ולאלה שאינם חברים. 2. לאלה החיים בקיבוץ ולאלה החיים במסגרות חיצוניות, המתאימות לצורכי טיפולם ושיקומם. 3. לאלה שמונה אפוטרופוס עבורם ולכאלה שאינם נזקקים לאפוטרופוס.

 

באופן ספציפי יותר הארגון תובע כי יובטחו, באמצעות חקיקה/תקנות ובתקנון הקיבוץ, לפחות האמצעים הבאים: 1. קביעה מפורשת כי זכויות הבנים בעלי הצרכים המיוחדים שאינם חברים, לא יפחתו מזכויות החברים (למעט בזכויות הצבעה ובזכות להורשת דירה); 2. שיוך דירות , כמו לחברים; 3. קרן פנסיונית שלא תפחת מפנסיית היעד של החברים (עם אפשרות להפעילה בגיל צעיר יותר); 4. קרן לערבות הדדית; 5. ביטוח לאומי - שמירה על העיקרון כי זכויות בעלי הצרכים המיוחדים לא יפחתו מאלו של נכים אזרחי מדינת ישראל, שאינם חברי קיבוצים. פירוט יתר של כל הסעיפים לעיל, ניתן למצוא ברצ"ב - דף הסבר שהוכן לרגל הישיבה הנוכחית. הדף מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול הנוכחי.

 

בין הנושאים החשובים שהארגון שוקד עליהם, ישנם גם ההסכמים האישיים (הסכמי אהד"ה). המדובר בהסכם בין הקיבוץ לבין הורי מי שהוגדר כבעל צרכים מיוחדים. תכליתם של הסכמים אלו: להגדיר את חובות וזכויות הצדדים וליצור את הכלים הנדרשים להבטחת עתידם של בעלי הצרכים המיוחדים בקיבוץ, היום ובעיקר בעתיד.להסכמים אלו יש תוקף משפטי מחייב.

 

עו"ד מיכי דרורי, רכז המח' המשפטית של התנועה הקיבוצית, סקר בדבריו שורה שלמה של סוגיות משפטיות היכולות לנבוע מכל ניסיון שהוא לחייב אגודה שיתופית לקבל חברים. יש לתת את הדעת על כך שחברות משמעותה לא רק זכויות אלא גם חובות. לדעתו, שימת דגש יתר על הקבלה לחברות של האוכלוסייה שבנדון, אינה הפתרון הנכון. גם עניין 'שיוך הדירות', הגם שראוי להתמודד עמו, בהתייחסות נפרדת ומיוחדת לבעלי הצרכים המיוחדים, ראוי גם שיהיה מנותק מעניין החברות.

 

עו"ד דרורי הסביר לכל הנוכחים כי החוברת שהוצאה ע"י ועדת החברה והעוסקת באוכלוסייה הנדונה, היא בחזקת המלצות שאינן מחייבות אף קיבוץ. לעומת זאת, "תקנות הסיווג", לכשיאושרו ע"י רשם האגודות, יהיו בעלות מעמד חוקי מחייב. התקנות הללו, ככל שהן נוגעות לעניין "הערבות ההדדית", עשויות, לדעתו של עו"ד דרורי, להבטיח את צרכי האוכלוסייה בעלת הצרכים המיוחדים. אמירה זו נכונה כל עוד מדובר בקיבוץ. אם יחליטו רוב החברים בקהילה כלשהי לחדול מלהיות קיבוץ ולהפוך לישות משפטית-קהילתית אחרת, עלולה בהחלט להתעורר בעיה מסובכת ולא פשוטה.

 

המזכירים סיכמו את הדיון בהדגישם את החשיבות שהם מייחסים לעבודת "ועדת דולב". הועדה תצטרך להציג המלצות ברורות ומחייבות בכל הנוגע למכלול הסוגיות שעלו בדיון זה, לרבות השוואת תנאים, חוסר אפשרות לנשל בעל צרכים מיוחדים מדירתו, הביטחון הסוציאלי וכיו"ב.

 

הוחלט:

 

א.      המזכירות רואה ב"ועדת דולב" את הערוץ המרכזי שבו ייקבעו כל הנושאים הנוגעים להבטחת קיומם ועתידם של בעלי הצרכים המיוחדים. התנועה הקיבוצית תיקח חלק פעיל בדיוני הועדה.

ב.      ללא קשר עם האמור בסעיף הקודם, המזכירות חוזרת ומביעה הערכתה המלאה לעבודה החשובה הנעשית ע"י מתנדבי ארגון "אהד"ה" ומאחלת לה הצלחה בהמשך פעילותה.

ג.       בעקרון, מזכירות התנועה תתבע ממדינת ישראל, להשוות לחלוטין ולאלתר את זכויות בעלי הצרכים המיוחדים המתגוררים בקיבוץ, לאלה הניתנים למי שאינם גרים בקיבוץ (שאר האוכלוסייה).

ד.      מזכירי התנועה יבדקו את האפשרויות לגייס תמיכות כספיות חיצוניות, לרבות הביטוח הלאומי, למימון עבודת הארגון.

 

ה. אימוץ חיילים בודדים בתנועה הקיבוצית (מוזמן: צביקה לוי)

צביקה לוי (יפעת), סקר בפני המזכירות את פעילותו הענפה והמגוונת בכל הנוגע לטיפול ולאימוץ חיילים בודדים. נכון להיום, מפוזרים כ-700 חיילים בודדים ב-132 קיבוצים ברחבי הארץ. בתקופה שבין ינואר ליוני 2005, נקלטו 207 חיילים בודדים.

 

פעילותו של צביקה לוי חורגת בהרבה מעבר למציאת המשפה המאמצת בקיבוץ לחייל הבודד. הוא מהווה כתובת עבור מאות רבות של חיילים בודדים - חלקם ממשפחות ישראליות הרוסות הנמצאות במצב סוציו-כלכלי ונפשי ירוד ביותר - בכל הנוגע לסידורי שכ"ד; זכויות חייל בודד מול משרד הקליטה; בנקים; שכר; תאום עם שגרירויות; עם הסוכנות עם האולפן ועם לשכות הגיוס.

 

רבים מהחיילים הבודדים מגיעים מחו"ל: ארה"ב; קנדה; דרום אפריקה; ארגנטינה; ברזיל; אוסטרליה; ניו זילנד; יוצאי חבר העמים; מגרמניה; צרפת ; אתיופים ו....בדואים ועוד. ההיענות של הקיבוצים לקלוט חיילים צעירים, במסגרת הפרוייקט היא מעודדת מאד, לדבריו. גם שלטונות צה"ל פונים מעת לעת לתנועה הקיבוצית ומבקשים להגדיל את מספר הקיבוצים והמשפחות הקולטות.

 

צביקה מוגדר כאוזן הצהלית של קציני השירות בכל היחידות הלוחמות. המערכת הצבאית כולה, לרבות מח"טים ומג"דים משתמשת בשירותיו על מנת לפתור בעיות כאובות שונות של חיילים בודדים. בקרב החיילים, צביקה נחשב ל'אבא'. קשריו במערכות הצבאיות והאזרחיות, מסייעים לו רבות בפתרון בעיות מצוקה של חיילים בודדים במהלך שירותם הצבאי ולאחריה.

 

פירוט נרחב יותר על פעילות המדור בניהולו של צביקה, מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד של הפרוטוקול.

 

סוכם:

 

א.      המזכירות רושמת לפניה את הדיווח הממצה והמרתק של צביקה לוי, על פעילותו המסורה ורבת השנים בקרב חיילים בודדים.

ב.      המזכירות מכירה בעובדה כי פעילות זו מביאה נחת, כבוד והרבה הערכה לתנועה הקיבוצית כולה ולקיבוצים המעורבים ישירות בפרוייקט, בפרט.

 


זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל

 מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם: רן כוחן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים