פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 3.7.05

פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות  מיום 3.7.05

maz@tkz.co.il


נוכחים:

גברי ברגיל, זאב (ולוולה) שור, יאיר ריינמן, איתן בן דוד, אבו וילן, אורית נוקד, יהודה שביט, מאיר ויזל,  דודו קוכמן, שרגא נוי, צבי מרום, עמית יפרח, מיכי דרורי, דובי מילר, אורי גלעד, ירון סולומון, יוסטה בלייר, ארז כהן, אביב לשם.

 

1.            979: ועדת קובי הבר אמורה להיפגש לשני ימי עבודה במהלך החודש על מנת לגבש את הצעת המחליטים בנושא לאישור הממשלה. עפ"י כל הסימנים משיחות שקוימו עם חברי הוועדה, הניירות של הפרקליטות לוועדה הם בעייתיים ביותר בלשון המעטה ועלולים לקבוע את התוצר הסופי של עבודת הוועדה.

סוכם שבחודש הקרוב יש להפעיל כל לחץ אפשרי על מנת להבטיח ש-979 לא תרוקן מכל תוכן.

בהקשר זה ייעשו הצעדים הבאים:

 

א.      תתקיים פגישה עם אהוד אולמרט בדרישה להבטיח את זכויות החקלאים לחוכרים הפרטיים כפי שאישרה הממשלה בוועדת גדיש.

 

ב.      יישלח מכתב בנושא ליו"ר הוועדה - קובי הבר.

 

ג.        כל תנועה צריכה לקיים מכסימום פגישות עם חברי הוועדה ואנשים רלוונטיים נוספים שיכולים להשפיע על עבודת הוועדה.

 

ד.      תיבדק אפשרות לקחת פרויקטור לחודש הקרוב בעל נגישות לגורמי השלטון הרלוונטיים שיעזור בטיפול בנושא.

 

2.            פגישה עם יו"ר הקרן הקיימת לישראל - יחיאל לקט

 

יחיאל לקט הציג בתחילת הישיבה את מדיניות הקק"ל בנושאים שעל סדר היום המשותף לצדדים. הוא התייחס לדו"ח גדיש, הסביר את רצון הקק"ל להיפרד לחלוטין מהשותפות עם מינהל מקרקעי ישראל, חזר על מחויבותו להתיישבות והסביר מהם הדרכים בהם יכולה קק"ל לעזור להתיישבות (תשתיות, הכשרת שטחים, מו"פ, בניית דרכים ומאגרי מים). בהמשך לדיון פתוח שהתקיים  לאחר מכן סוכמו הנקודות הבאות:

 

א.      קיימת הסכמה בין הצדדים על הצורך בבניית שותפות אסטרטגית אשר צריך ליצוק לה תוכן מעשי.

 

ב.       בנושא 979 יופיע חיליק בפני הוועדה של קובי הבר ויציג את עמדתו, הזהה לזו של ההתיישבות. בנוסף לכך, תובא לאישור בישיבת מועצת המנהלים הקרובה של קק"ל, החלטה שתנוסח ע"י שני הצדדים ומחזקת את הצורך בקבלת החלטה 979.

 

ג.       ייבנה צוות מקצועי משותף לקק"ל ולמטה ההתיישבות שיקבע נקודות השקה משותפות לשני הפורומים ויציע דרכי עבודה משותפים.

 

הישיבה הבאה תתקיים ביום 7.8.05

 

   

רשם: גברי ברגיל                         


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים