פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 8 של התנועה הקיבוצית

מ-19.6.05

maz@tkz.co.il


נוכחים:  זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; גיורא מסד; מוטל; אבי אהרונסון; רזי יהל; מאיר בר; רן כוחן; דגי חבויניק; יוסי בן-שאול;  יואל  מרשק;  מאשה סאמרס;  סמדר סיני; רבקה וילנד; גידי סיון; ח"כ אורית נוקד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ענת גרה; שיבולת שופט-אדלמן; נגה בוטנסקי.

 

חסרים:  דניאל יופה; אורי גלעד; עינת נעמן; רבקה יקיר; ראובן טנא; דב אביטל.

 

משקיפים:  עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם; ניסים דואק; דורית בליטנטל.

 

מוזמנים:  אמציה רייז; הנרי אלקסלסי; פסח האוספטר -  דיווח על פעילות בהסתדרות החדשה.

                שריטה; נירה אשל; אורי בראל; נטע טבנקין - דו"ח ביקורת מעקב - המח' לחינוך.

 

 

יו"ר הישיבה:  זאב (ולוולה) שור  - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

 

על סדר היום:

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  7/2005 מה-29/5/05.

ב. דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה.

ג. אישור סדר היום של מועצת התנועה הקיבוצית 3/2005  ב-30/6/05.

ד. דיווח – פעילותה של נציגת התנועה, נגה בוטנסקי, בהסתדרות החדשה.

ה. דו"ח מעקב – מח' החינוך בתנועה הקיבוצית.

ו. שונות.

 

א.   אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה  7/2005.

ללא מתנגדים אושר פרוטוקול הישיבה הנ"ל,  מתאריך 29/5/05.    

 


לפרוטוקול ישיבה מס' 7/2005 - לחץ כאן

ב.     דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה

 

"סודות ירוקים" - כנס בצוותא  -  המזכירים איחלו הצלחה לסמדר סיני, רכזת היחידה לקידום נשים בתנועה הקיבוצית, לרגל הכנס המתקיים ביום שלישי, השבוע (21/6/05).

 

כנס שיח וחשיבה -  הכנס ייערך ביום חמישי, 23/6/07 ב"ליאונרדו".  המזכירים קראו לחברי המזכירות הפעילה להיות נוכחים בדיון חשוב זה.

 

מיזוג התנועות  -  במטרה לקדם את הנושא, הוקם צוות של שניים: חגי מירום (התק"ם) וגיורא מסד (הקבה"א). המזכירים מסרו כי קיים כבר "כתב מינוי" וכי שני חברי הצוות הנ"ל אמורים להגיש המלצותיהם למיזוג מלא של התנועות בפרק זמן של 3-5 חודשים. ההמלצות יגיעו לדיון במזכירות התנועה ולאחר מכן גם במועצת התנועה הקיבוצית.

 

ג.   אישור סדר היום – מועצת התנועה הקיבוצית  3/2005  ב-30/6/05

 

המזכירות הפעילה אישרה את סדר היום של מועצת התנועה:

א. אישור פרוטוקול ישיבה 2/2005;

ב. הודעות מזכירי התנועה;

ג. בחירת ראשי אגפים בתנועה הקיבוצית;

ד. תשלום מיסי התנועה – דיון, בהסתמך על החלטת המזכירות הפעילה מן הישיבה הקודמת:  "המזכירות הפעילה, לאחר שקיימה  דיון ראשון בנושא, ממליצה להעביר את ההצעה כלשונה, למושב הקרוב של מועצת התנועה. המועצה, כמו גם המזכירות, תדון בנושא ברמה העקרונית בלבד".

  

ד. ההסתדרות החדשה – דיווחה של נגה בוטנסקי, נציגת התנועה, בהנהגת ההסתדרות

 

נגה בוטנסקי, חברת המזכירות הפעילה ונציגת התנועה הקיבוצית בהנהגת "ההסתדרות החדשה",  סקרה בקצרה את מסכת היחסים בין ההסתדרות לבין התנועה הקיבוצית, מאז 1994, כאשר התבטל "המס האחיד"  ומתוך כך גם התבטלה חובת החברות "האוטומטית" של חברי הקיבוצים בהסתדרות הכללית. כיום רשומים כ-4,000 עד 5,000 חברי קיבוצים בהסתדרות. מרביתם הם עובדים שכירים החברים בהסתדרות מתוקף "הסכמים קיבוציים" למיניהם, של מקומות עבודה שונים.

 

בשנת 2003, בוועידת התנועה הקיבוצית בקיבוץ עין החורש, הוצהר כי התנועה תחפש את כל הדרכים לחדש את הברית בינה לבין ההסתדרות. הצהרה זו קיבלה חיזוק נוסף בהחלטת מזכירות פעילה שדנה בנושא. בפועל, כמעט ולא נעשה דבר בכדי לקדם את הנושא. לדעתה, כל דחייה אינה משרתת את האינטרסים של חברי הקיבוץ, במיוחד בתקופה של שינויים כה מפליגים בשורה ארוכה של קיבוצים. להלן, רק מספר נושאים המשיקים לחבר הקיבוץ ולהסתדרות: שמירה על זכויות החבר העובד, מבחינת דיני עבודה והביטוח הלאומי; ייעוץ פנסיוני וביטחון סוציאלי;  שמירה על זכויות הגמלאים; דיני אישות ומעמד האישה; ספורט עממי; רשת בתי אבות וכיו"ב.  לדבריה, קיימת גם זהות אינטרסים ברמה הארצית, בכל הנוגע לתפיסה הסוציו-חברתית המשותפת, במאבקים החברתיים ובשאיפה לקבוע סדרי עדיפות חברתיים שונים, מאלה שמתקיימים כיום במדינת ישראל.

 

נגה בוטנסקי מציעה כי מאמצי ההידברות בין שני הגופים הנ"ל יתמקדו ביצירת מבנה דומה לזה הקיים בין הסתדרות המורים האוטונומית והעצמאית לבין ההסתדרות הכללית החדשה. בהתאם, לתנועה הקיבוצית יהיה ייצוג בהנהגת ההסתדרות ותישמר הזיקה המהותית ביניהן, מעבר לכל שיקול פוליטי חולף כזה או אחר. לשם כך יש לחדש בהקדם את פעילות הצוותים המשותפים שהוקמו בזמנו, כאשר הוחלט בתנועה על חידוש הברית בין ההסתדרות לתנועה הקיבוצית. הצעה ל"כתב המנדט" לוועדה לדיון בהצטרפות חברי התנועה הקיבוצית להסתדרות מצ"ב כנספח לפרוטוקול הישיבה.

 

גם הנרי  אלקסלסי, חבר ב"בית נבחרי ההסתדרות" ("בינ"ה"),  ביקש כי המזכירות הפעילה תמליץ על חידוש הדיונים, לקראת הצטרפות מלאה של התנועה הקיבוצית להסתדרות. מדובר בשתי תנועות חברתיות מרכזיות בחברה הישראלית, הדומות במהות העקרונות המכוננים שלהן ולכן יש להפסיק את הנתק הקיים ביניהן כמעט עשור שנים. הוא גם רואה מקום להצטרפות התנועה הקיבוצית לקואליציה החברתית הרחבה שהוקמה ע"י עמיר פרץ, המזכ"ל הנוכחי של ההסתדרות החדשה.

 

אמציה רייז, גם הוא נציג התנועה הקיבוצית ב"בינ"ה", משוכנע – כמו נגה בוטנסקי -  כי מעגלי התועלת של חברי הקיבוצים, מתוקף היותם חברי הסתדרות, ילכו ויגדלו במהלך השנים ולא להפך. עבודות חוץ של חברי הקיבוצים וכן הצורך ההולך וגדל בהסדרת יחסי "עובד-מעביד", יידרשו יותר ויותר "התמחות" הסתדרותית בחיים הקיבוציים – הן בתוך הקיבוץ, הן בין הקיבוצים והן בין חברי הקיבוץ והסביבה העסקית החוץ-קיבוצית. לכן, יש לחדש, ככל המוקדם, את פעילותן של הוועדות המשותפות. המטרה צריכה להיות: להגיע להסדרים ולהבנות בתחומים שונים המשיקים להסתדרות  - בעיקר לפעילות האיגוד המקצועי של ההסתדרות.

 

גם הדוברים האחרים הדגישו את היות התנועה הקיבוצית חלק מההסתדרות. ח"כ אבו וילן קרא לקיים מו"מ, שבו יוחלט כי מסי החבר המשולמים לתנועה הקיבוצית, ישמשו גם כמס החבר להסתדרות. הדבר נובע מתוך כך שפעילות התנועה הקיבוצית משלימה את הפעילות החברתית הכוללת, שנעשית ברוח ההסתדרות ועקרונותיה. על ההסתדרות להכיר בעובדה זו ולהגיע  להסכמה משותפת עם נציגי התנועה הקיבוצית על תשלום המס. פסח האוספטר,  מזכ"ל הנוער העובד והלומד (הנוע"ל), הצטרף לדברי קודמיו. לדעתו, הצטרפותה של התנועה הקיבוצית כתנועה חברתית להסתדרות, תהיה בבחינת מהלך שיסייע להמשך קיומו של  הנוע"ל.

 

המזכירים סיכמו את הדיון. לדבריהם, על פי ההיגיון הציבורי-חברתי, יש בהחלט כר נרחב לחיבור בין ההסתדרות לתנועה הקיבוצית. מרבית הערכים הם משותפים לשתי התנועות החברתיות הללו. ברוח התובנה הזו הוקם, בזמנו, הצוות המשותף לבחינת האפשרויות לפעילות משותפת. הגיעה העת לחדש את פעילות הצוות ולבחון היטב מהו מעמדו ומצבו של חבר הקיבוץ מרגע שיסתפח להסתדרות. לכן, על הצוות יהיה לשוב ולחפש דרכים רבות ככל שניתן, כדי למסד את שיתוף הפעולה –  בין אם על בסיס של  חברות מלאה ובין אם על בסיס שיתוף פעולה פוליטי-אידיאולוגי. טרם שנגיע לשלב זה, יש לברר תחילה בתוכנו – לאן התנועה הקיבוצית רוצה ל"נווט" את הקשר  הזה; אלו יחסים צריכים להיות קיימים בין שתי התנועות; מה יהיה מצב תנועת הנוער של ההסתדרות וכיו"ב.

 

סוכם:

 

המזכירות הפעילה רואה בחיוב רב את חידוש עבודת "הצוות המשותף".

 

טרם חידוש עבודת הצוות הנ"ל, יתקיים דיון פנימי נוסף בתנועה, שבו ייקבעו המהלכים העיקריים שעל פיהם יפעלו נציגי התנועה הקיבוצית ב"צוות המשותף".

 

המזכירות מודה לנגה בוטנסקי על סקירתה המקיפה ועל הצגת הדילמות המרכזיות בסוגיית הקשרים שבין התנועה הקיבוצית להסתדרות החדשה.

 

בכל מקרה, מטעמים מובנים לא יתקיימו המגעים עם נציגי ההסתדרות טרם שתיפול ההכרעה במפלגת "העבודה" על בחירת  יו"ר המפלגה.  

 

ה.   מבקרת התנועה הקיבוצית  -  דו"ח ביקורת מעקב במחלקת החינוך

 

דו"ח המעקב נערך כחלק מתוכנית העבודה של יחידת הביקורת לשנת 2004. המבקרת מציינת כי מאז הגשת הדו"ח אשתקד, חלו מספר שינויים משמעותיים ב"סביבה" החוץ-קיבוצית, מה שדרש ממח' החינוך להיערך מחדש בהתאם ותוך כדי תנועה. הבולט ביותר מבין השינויים הללו היה, ללא ספק, "דו"ח דברת". הדו"ח נלמד היטב בתוך המחלקה ואף הוכנה 'תוכנית עבודה'  המציעה כיצד לפעול לנוכח משמעויותיו של הדו"ח. שינויים נוספים מפורטים בדו"ח עצמו (ראה עמודים 3-4), שמצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

המבקרת קראה שורה ארוכה של המלצות שהתייחסו בחלקן למחלקה כולה ובחלקן – למדורים וליתר הפעילויות המבוצעות בידי מח' החינוך. עצם היות של מחלקה זו מבוזרת לכה הרבה תת-יחידות, שהן אלו הקובעים את סדר היום האמיתי של התנועה.

 

נוכחו בדיון החברים/ות הבאים  ממח' החינוך: שריטה – גזברית המחלקה ומנהלת המדור לכלכלת חינוך; נירה אשל – מנהלת מדור הגיל הרך; אבי בראל – מנהל מדור קליטת נוער; נטע טבנקין – מנהלת המדור לחינוך בלתי-פורמלי.

 

סוכם:

 

המזכירות הפעילה מאשרת את שורת המלצות המופיעות  בדו"ח המעקב במח' לחינוך, ומטילה על רכז המחלקה לפעול ליישומן בהקדם.

 

המזכירות מודה למבקרת על העבודה היסודית והמסורה,  המאפיינת את כלל עבודת הביקורת הנעשית בתנועה.

 

 

זאב (ולוולה) שור     וגברי ברגיל

  מזכירי התנועה הקיבוצית

 

רשם:  רן כוחן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים