פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 19.6.05

maz@tkz.co.il


נוכחים: גברי ברגיל, זאב (וולוולה) שור, אורית נוקד, אבו וילן, דודו קוכמן, איתן בן-דוד, מאיר ויזל, מטיו דלג'יו, עמית יפרח, שרגא נוי, משה בן-ישי, צביקה מרום, ארז כהן, דובי מילר, מיכי דרורי, עדי שי, אביב לשם, יואל מרשק.

 

  1. תמ"א 35: בהמשך לעידכונים של מוטי דלג'ו סוכם שכל תנועות ההתיישבות ישלחו מכתב לשר הפנים עם העתקים לראש הממשלה ולשאר השרים ובו דרישה חד-משמעית להוצאת כל הישובים הכפריים הדורשים זאת מהמרקם העירוני במסגרת התמ"א.

  2. החלטת מנהל מס' 979: הערכת המטה על בסיס שיחות שנערכו עם גורמים המעורבים בהליכי אישור ההחלטה היא שבשלב זה דומה שלא תהא התקדמות בטיפול ועדת המנכ"לים שהוקמה. הערכה נוספת היא שאם לא יסתיים המהלך בחודשים/שבועות הקרובים, ידחה המהלך עד לאחר בחירות 2006. נוכח חשיבות הנושא סוכם לעשות כל אשר נדרש בכדי להביא את ההחלטה לאישור מהיר של הממשלה.

                      א)        לקיים פגישה עם פורום שרינו - באחריות ולוולה.

                      ב)        לפנות בכתב לרוה"מ ולשר אולמרט לבקשת פגישה דחופה עם אולמרט - באחריות גברי.

                       ג)        בירור עם עו"ד רוגין לגבי סבירות הצגת העמדה בדיון השבוע בבג"צ של עמותת אדמתי.

                      ד)        פניה לשר פרס לצורך התערבותו.

 

  1. ועדת גדיש: הסכם שהתקבל בין הקק"ל למנהל מקרקעי ישראל לגבי ועדת גדיש מהווה פגיעה קשה מאוד בהתיישבות. הדבר נכון בעיקר כל עוד לא מיושמת החלטה 979. מכיוון שההסכם בין הגופים ואישורו המהיר בממשלה ובדירקטוריון של הקק"ל נעשה "מאחורי גבנו", סוכם לעשות שורה של מהלכים מהירים ודחופים בניסיון לטפל במצב שעלול להיווצר עם תמומש הרפורמה כפי שהיא. סוכם: 

א.        לקיים פגישה דחופה של חברינו בדירקטוריון קק"ל ומזכירי התנועות עם יחיאל לקט לפני ישיבת דירקטוריון קק"ל בדרישה להגיע עמו להבנות על טיפול משותף בנושא ותמיכה של הקק"ל בהתיישבות. - באחריות ולוולה.

ב.        בקשה לפגישה דחופה עם השר אולמרט לצורך הצגת הנושא ודרישה לתיקונים הנדרשים - באחריות גברי

ג.         פגישה עם פורום שרינו בעבודה בכדי להסביר את הנושא ולדרוש את תמיכתם בתיקונים הנדרשים.

ד.        לעמוד על כך שכל יישום של הרפורמה יהיה כפוף לכל הפחות ליישום החלטה 979 והבטחת ייצוג להתיישבות במועצת המנהל.

 

  1. טיפול בנושאים של הקפאת איוש נחלות והחלטת ממ"י לשווקן במכרז ומשקי עזר: דודו קוכמן מסר מידע על הטיפול בשני הנושאים הנ"ל. בדיון השתתפו גם רו"ח בועז מקלר, עו"ד חיים פרוכטר ועו"ד יהודה וישינצקי. סוכם שפורום מקרקעין באחריות דודו ימשיך את הטיפול בנושא ודודו ידאג לעדכן את מטה ההתיישבות על המשך הטיפול בכל אחד מהנושאים הנ"ל.

רשם: גברי ברגיל

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים