פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 7

התנועה הקיבוצית - 29.5.2005

maz@tkz.co.il

רשמו: יוסי בן-שאול ורן כוחן


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; דניאל יופה; מוטל; אבי אהרונסון; רזי יהל; מאיר בר; אורי גלעד; דגי חבויניק; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; מאשה סאמרס; סמדר סיני; ראובן טנא; רבקה וילנד; גידי סיון; ח"כ אורית נוקד; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; ענת גרה; דב אביטל; שיבולת שופט-אדלמן.

 

חסרים: נגה בוטנסקי; גיורא מסד; רן כוחן; עינת נעמן; רבקה יקיר.

 

משקיפים: עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם; ניסים דואק; דורית בליטנטל.

 

מוזמנים: רינה קרן; חמי סל.

 

יו"ר הישיבה: גברי ברגיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.


על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 6/2005 מה-29/5/05.

ב.      דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה.

ג.       אירוע הוקרה למתנדבים ב קיבוצים - דיווח.

ד.      מסי התנועה - דיון

ה.     שונות

 


א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 6/2005

 

ללא מתנגדים אושר פרוטוקול הישיבה הנ"ל, מתאריך 15/5/05.


לפרוטוקול ישיבה מס' 6/2005

ב. דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה

 

קיבוץ משמרות - המזכירים דיווחו על פגישה שבה נטלו חלק נציגי אגף כלכלה; המח' המשפטית; נציגי הקיבוץ הנ"ל; נציגי "גרנות". בפגישה זו סוכמו עקרונות הפעולה הבאים:

 

א.      לא מקובלת על המשתתפים המלצת החוקר למנות מפרק פעיל למשמרות;

ב.      מוסכם כי יש לגבש תוכנית חירום לשיקום המצב בחברתי ולייצוב המצב הכלכלי של משמרות, תוך מגמה להקנות סמכויות נוספות לאורגן המנהל את הקיבוץ;

ג.       יש להגיע להסכמות על סמכויותיו ותקופת פעולתו של הגוף המנהל, כאשר המגמה היא להבריא את משמרות ולהחזירה לחבריה, תוך הגדרה ברורה של מטרות ויעדים מוסכמים;

ד.      צוות שיורכב מנציגי התנועה והועד הממונה, יזום ויכנס פגישות תכופות עם חברי קיבוץ משמרות ורשם האגודות השיתופיות;

ה.      צוות המשפטנים של התנועה ינסח תשובה לרשם האגודות ברוח הסיכום לעיל. המזכירים דיווחו גם כי במהלך השבוע הבא תתקיים פגישה עם הרשם ונציגיו, ביחד עם נציגי התנועה ונציגי הקיבוץ ו"גרנות". בפגישה זו ייבדקו פעם נוספת כל המהלכים שמטרתם להביא לידי הבראת משמרות ושיקומה.


ג. מסי התנועה – לקראת דיון מקיף במועצת התנועה הקיבוצית

 

המזכירים פתחו את הדיון וציינו, כי הוא עולה על סדר היום כנושא נפרד, העומד בפני עצמו, שלא בהקשר ובסמיכות לדיון על תקציב ספציפי של התנועה. לדעתם, יש מקום לקיים את הדיון במכלול ולאו דווקא בפרטים. למעשה, רצוי מאד לקיים דיון חשוב זה ללא אילוצי לחץ זמן ולהקדיש לו, משום חשיבותו הרבה לחיי התנועה, את כל הזמן הנדרש לקיום הדיון. לפיכך, גם במזכירות וגם במועצת התנועה הקרובה, יעלה הנושא לדיון ב"קריאה ראשונה". הסיכומים וההחלטות יתקבלו במועצת התנועה שלאחריה, ושם הם יועלו ל"קריאה שניה" ומסכמת.

 

העילות להעלאת הנושא על סדר היום התנועתי הן כמה:

ראשית, בקיבוצים מתחוללים שינויים, חלקם מפליגים ביותר. אין לכך - עדיין - שום ביטוי בשיטת גביית המס. זו ממשיכה להתקיים על פי הנוסח שהיה מקובל בתקופה שבה כל הקיבוצים נראה עשויים ממקשה אחת.

שנית, חלק מהקיבוצים "המתחדשים" נוטים לפרש את המושג "מס חבר" כמשהו הנוגע לחבר עצמו וכי עליו ועל משפחתו מוטלת החובה - בקיבוץ המופרט - לשלם את המס האמור. יש לשוב, לחזור ולהבהיר כי "לא לכך התכוון המחוקק" וכי אין מדובר ב"מס חבר" אלא ב"מס קיבוץ". הקיבוץ הוא זה שחבר בתנועה הקיבוצית ולא כל חבר באופן אינדיבידואלי.

שלישית, קיימים קשיים מרובים בגביית המס. לא אחת נתקלים בגזבר או מנהל קהילה חיצוני המקבל החלטה על הפסקת תשלום המס, על דעת עצמו וללא שום התייעצות עם גורמי קהילה אחרים.

רביעית, עם המעבר לתשלום משכורות לפעילי התנועה (עליו כבר הוחלט עקרונית בעבר), תהפוך שאלת גביית המס מהקיבוצים ב"זמן אמיתי", לקריטית ביותר. ללא גבייה מסודרת לא ניתן יהיה לשלם לפעילים מזכורות במועד.

 

שתי נקודות מרכזיות בדף הטיוטה שהוצג בפני חברי המזכירות הפעילה (רצ"ב) וכן במהלך הדיון שהתפתח בהמשך לדברי המזכירים :

א.      חישוב המס, על פי ההגדרה של "מס קיבוץ" ולא "מס חבר". אמירה כזו מחייבת גם התייחסות למדרגות מס, עפ"י גודלו של הקיבוץ.

ב.      שיטת גביית המס. ההצעה מדברת על גביית מס באמצעות הארגונים האזוריים. לדעת המציעים, יש בכך לפשט ולהגביר את הגביה, בהשוואה למצבה הנוכחי. הקיבוץ. ייתן הרשאה חד-פעמית לארגון ובכך יסתיים העניין. ראוי ללוות את כל התהליך הזה במסע גדול של יחסי ציבור והטבות שונות למשלמים את המס בזמנו. יחד עם זאת, קיבוצים המסרבים לשלם מס כסדרו, ישללו מהם ההטבות הללו. בגדול, סיכויי ההצלחה של מסע הפרסום ויחסי הציבור הם פועל יוצא של מאמץ חשוב יותר: להחזיר את התנועה לחבריה ולידע את מרב החברים על הפעילות המתבצעת בתנועה לקיומם ולרווחתם של הקיבוצים.


הוחלט:

 

המזכירות הפעילה, לאחר שקיימה דיון ראשון בנושא, ממליצה להעביר את ההצעה כלשונה, למושב הקרוב של מועצת התנועה. המועצה, כמו גם המזכירות, תדון בנושא ברמה העקרונית בלבד.


ד.      כנס הוקרה למתנדבי חו"ל שנקלטו בתנועה הקיבוצית

 

מוזמנים: רינה קרן/חמי סל 

 

ביום ב', 6/6/05, ייערך בקיבוץ גן שמואל כנס הוקרה והערכה למתנדבי חו"ל שנשארו ונקלטו בקיבוצים רבים ברחבי התנועה. בנוסף לכנס האמור, תתקיים באותו הערב ובאותו הקיבוץ הקלטת תוכנית הצדעה לתנועה הקיבוצית במסגרת תוכניתו של יהורם גאון "שישי בגאון". עלות הנ"ל - כ-20,000$ שהושג מ'חסויות' שונות. אורח הכבוד הצפוי להיות בכנס המתנדבים מר שמעון פרס, המשנה לראש הממשלה.

 

רינה קרן, רכזת מח' המתנדבים בתנועה הקיבוצית, סיפרה כי העילה לכנס: מלאת 40 שנה מאז החלו הקבוצות הראשונות של המתנדבים להגיע ארצה (עוד טרם מלחמת ששת הימים). נכון להיום, כ-400,000 מתנדבים עברו מאז ועד היום בחצרות הקיבוצים. חלקם נמצאים במשרות בכירות בארצותיהם. מהרבה בחינות, אלו הם השגרירים הטובים ביותר של ישראל במשך כל שנות קיומו של הפרוייקט. כיום המחלקה עובדת עם כ-40 קיבוצים הקולטים עדיין מתנדבים.

 

בתנועה הקיבוצית נקלטו במהלך אותה התקופה, כ-1,400 מתנדבים. מרביתם נישאו לבני/בנות קיבוץ ונשארו כאן. חמי סל דיווח אף הוא על ההכנות לקראת האירוע ועל מה שאמור להתרחש בו.

 

המזכירים שיגרו איחולי הצלחה למארגני ומפיקי הכנס. המזכירים ייקחו חלק באירוע וגברי יברך את ציבור מתנדבי חו"ל, בשם מזכירות התנועה.

 

 

זאב (ולוולה) שור וגברי ברגיל,

 מזכירי התנועה הקיבוצית


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים