פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות מיום 17.4.05

maz@tkz.co.il


נוכחים: גברי ברגיל, זאב (ולוולה) שור, יאיר ריינמן, דודו קוכמן, משה בן ישי, שרגא נוי, שמוליק ריפמן, יהודה  שביט, אורי גלעד, עדי שי, דובי מילר, מיכי דרורי, ירון סולומון, יואל מרשק, עמית יפרח, יוסטה בלייר.

 

להלן תקציר הנושאים שנדונו בישיבה:

 

1.         תמ"א 35 - שמוליק ריפמן הציג את העבודה שעושה מרכז המועצות בנושא. שלושת הנושאים שנשארו לא פתורים ושלהם אנו מתנגדים הם, הימצאותם של כ-60 ישובים בתוך המרקם העירוני, העובדה שעיקר הפיתוח הוא בין גדרה לחדרה והצורך לשמור שטחים פתוחים במרכז הארץ. סוכם לעשות כל מאמץ שבמידה ותמ"א 35 תגיע לאשור הממשלה במתכונתה הנוכחית, היא תוחזר לתיקונים בנושאים הנ"ל. המטרה היא לרדת ל-15 ישובים במרקם העירוני - (רק בישובים שרוצים זאת) ולהבטיח את נושא השטחים הפתוחים במרכז.

הוצגו גם הבנות המתגבשות עם ראשי המנהל לתכנון בנושא 979 ומכיוון שיכול להיות לכך קשר לתמ"א 35 יש  להיות מתואמים במכלול הנושאים ולקדם את הנושאים בתאום בין מרכז המועצות למטה ההתיישבות.

2.         אור משימות - בהתאם להחלטת המטה מיום 17.3.05 התקיים דיון מקיף בנושא, הוצגו בדיון עמדות שונות בקשר עם העבודה למול אור משימות. הודגש הפן החיובי בעבודתם והן הבעייתיות הנובעת מן מהעובדה שנגישותם לתקציבים הרלוונטיים רבה יותר והן משום שבעבודתם ישנה התערבות בפעילות הפנימית של קיבוצים ומושבים.

סוכם כי יש לפעול לכך שיתקיים תאום מלא בעבודה של אור משימות והתנועות המיישבות. במסגרת תאום זה צריך להבהיר שכל פעולה בתוך הישובים השייכים לתנועות חייבת להיות מתואמת ומאושרת מראש מול התנועה המיישבת הרלוונטית. כמו כן אין סיבה שבכל מה שקשור לפתוח העתידי של ההתיישבות תעבוד המדינה דרך אור משימות ולא באמצעות התנועות המיישבות. סוכם שיאיר ריינמן, ולוולה ודודו קוכמן יפגשו עם נציגי אור משימות ויכינו נייר מוסכם בנושא שיוצג בפני המטה.

* הישיבה הבאה ביום ראשון 8.5.05 בשעה 13.30

 

חג שמח!

 

                                                                                      רשם: גברי ברגיל


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים