פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה תק"צ מס' 4 מ-3.4.2005

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 4/2005

התנועה הקיבוצית - יום א', 3.4.2005

maz@tkz.co.il

  

רשם: רן כוחן - 3.4.2005  


נוכחים: זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; דניאל יופה; שבולת שופט-אדלמן; אבי אהרונסון; גיורא מסד; מאיר בר; אורי גלעד; ענת גרה; דגי חבויניק ; רבקה יקיר; רן כוחן; יואל מרשק; מאשה סאמרס; סמדר סיני; ראובן טנא .

 

חסרים: מוטל בוגומולסקי ; נגה בוטנסקי; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה וילנד; רזי יהל; דב אביטל; יוסי בן-שאול; עינת נעמן; גידי סיון.

 

משקיפים: עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.

 

מוזמנים: ניסים דואק.

 

יו"ר הישיבה: זאב (ולוולה) שור - מזכיר התנועה הקיבוצית.

 

 על סדר היום:

 

א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 3/2005 מה-20/3/05.

ב. דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה.

ג.  חידוש המהלכים למיזוג התנועות.

ד. יעדים לעבודת התנועה ב-2005.א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 3/2005

ללא מתנגדים אושר פרוטוקול הישיבה הנ"ל, מתאריך 20/3/05.


לפרוטוקול מס' 3 - לחץ כאן

ב. דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה

 

1.      "סובב עזה" - עם בניית קו התיחום החדש והזזת מחנות הצבא, הסתבר כי חלק מקיבוצי "סובב עזה" יאלצו "להיפרד" מכ-13,000 דונם קרקעות מעובדות, לטובת המטרות הנ"ל. קרקעות אלו מוגדרים עפ"י שני קריטריונים: כאלה שנמצאים בידי הקיבוצים בהסדר של "חכירה לדורות". תמורת ויתור על קרקע זו מוכן "מנהל מקרקעי ישראל" (ממ"י) לשלם פיצוי כספי על פי מה שנקבע בתקנה 969. הקריטריון השני – קרקע שמוחכרת זמנית ל-3 שנים ומתחדשת אוטומטית, כאשר מסתיימת תקופת שלש השנים. הויכוח עם ממ"י הוא על הקרקע הזו. לאחרונה נערכה פגישת המזכירים - נטלה בה חלק גם ח"כ אורית נוקד - עם השר אהוד אולמרט. הועלתה בפניו הצעה שכוללת נוסחת פשרה. לעת קיום ישיבה זו, עדיין לא נתקבלה תשובת השר. המזכירים מסרו כי בשלב הנוכחי, התנועה היא זו שמובילה את המאבק. ראשי המועצות האזוריות הנוגעים בדבר מתואמים עם פעילות התנועה ויכנסו לדיון ספציפי בעניין, לאחר שיושגו ההסכמות העקרוניות בעניין הקרקע הזמנית.

 

2.      חולית - המזכירים, ביחד עם רזי יהל , עם ראש מוא"ז "אשכול" ועם רכזי האזור, קיימו מפגש בסוף השבוע שעבר עם כלל חברי חולית (בישוב מתגוררים כיום 31 מבוגרים ו-21 ילדים בגילאים המבוגרים יותר). בפגישה הועלתה הצעה כי הישוב הדתי עצמונה (בגוש קטיף) יעבור כולו לחולית ואילו תושביו הנוכחיים של הקיבוץ (ביניהם 3-4 חברים ממפוני חולית הישנה) יתמזגו עם קיבוץ/ים אחר/ים. סוכם כי חברי חולית יקיימו דיונים פנימיים ויביאו הצעותיהם בפני פורום תנועתי. התנועה מצידה, תומכת ברעיון ההתמזגות עם קיבוץ אחר. בהתאם להחלטה שיקבל הקיבוץ, תיקח התנועה על עצמה ללוות את המהלך, בעיקר מול המדינה.

 

3.      פעילי התנועה והתקשורת - המזכירים ביקשו לחדש החלטה שהתקבלה בזמנו: כל פעיל שירצה לצאת לתקשורת, חייב תחילה לקבל את אישורו של דובר התנועה. המזכירים הודיעו גם כי כל המודעות בתקשורת המופיעות בשם התנועה ומתוקצבות מתקציביה, יגיעו תחילה לידי דובר התנועה. אביב לשם, הדובר, נקבע כאחראי לביצוע האמור לעיל.

 

4.      קו טלפון פתוח למזכירי התנועה - סוכם לקיים "קו פתוח" במשך חודש ימים, לניסיון. במהלך חודש זה יופעל הקו ע"י אחד ממזכירי התנועה. הדבר יפורסם בקיבוצים ובאמצעי התקשורת המקובלים. לאחר חודש הניסיון, הנושא ייבדק שנית ע"י המזכירים, ואז יוחלט לגבי ההמשך.

 

5.      תקציב התנועה הקיבוצית - הנושא יגיע בקרוב לאישור מועצת התנועה. כבר בשלב ההכנות מתגלה פער מדאיג בין התקבולים והשימושים. המזכירים הודיעו כי בכוונתם להיפגש עם כל ראשי האגפים, על מנת לבדוק עמם את האפשרויות לקיצוצים נוספים בתקציב.


ג. חידוש המהלכים לקראת מיזוג מלא של התנועות הקיבוציות

 

המזכירים הודיעו על החלטתם הנחושה לקדם ולהשלים את הצעדים הנדרשים להשלמת איחוד ומיזוג התנועות (התק"ם והקבה"א). בתקופה הקרובה ביותר ייקבעו 2 חברים - אחד מכל תנועה לשעבר - שיביאו המלצותיהם לביצוע האמור לעיל. שמות שני החברים הנ"ל יובאו לידיעת חברי המזכירות הפעילה.


ד. יעדים לעבודת התנועה – 2005 (ראה רשימת היעדים ברצ"ב)

 

המזכירים הדגישו בפתח דבריהם, כי הדף שהונח על שולחן המזכירות איננו 'תוכנית עבודה' אלא רק סימון של יעדים מרכזיים. אישורם של היעדים יהיה הצעד הראשון לקראת הכנת תוכנית עבודה תנועתית/אגפית, המגובה גם בתקציבים הנדרשים לביצוע סעיפי התוכנית.

 

סע' 1 - השלמת איחוד/מיזוג התנועות - ראה לעיל. המזכירים הדגישו כי הם היו רוצים לראות את השלמת מהלכי המיזוג עד סוף שנה זו. בכל מקרה, טרם שהנושא יובא לאישור מוסדות התנועה הקיבוצית, הוא יצטרך לעבור סידרת אישורים במוסדות התק"ם והקבה"א.

 

סע' 2 - התנועה - בית משותף לקיבוץ השיתופי והמתחדש - חיזוק הקשר והעבודה המשותפת בין הזרמים השונים. בית "התנועה הקיבוצית" צריך לשמש כביתם של כל הזרמים.

 

סע' 3 - חיזוק וביסוס הערבות ההדדית בתוך הקיבוץ ובין הקיבוצים - מעבר לאמירות ולהכרזות, יש להקנות לערבות ההדדית גם משקל וגם תוכן ממשי. התנועה חייבת להוות גורם מרכזי בהטמעת הנושא בכל קיבוץ וקיבוץ. מעבר לכך, יש גם להשקיע חשיבה מרובה ויצירתית בבניית מערכות כלים לערבות הדדית בין קיבוצים. כלי העבר כשלו, אך אין זאת אומרת שלא ניתן ליצור כלים חדשים. לדוגמא: חיזוק הקשרים בין קיבוצים חזקים ועשירים יותר לבין קיבוצים חלשים.

 

סע' 4 - בניית "פורום פריפריה" - נושא זה קשור לאמור בסע' 9 (מעורבות בחברה הישראלית). הדגש כאן הוא על יישובי הפריפריה – שת"פ קיבוצים - מושבים - עיירות פיתוח והתמודדות משותפת עם רשויות המדינה.

 

סע' 5 - חיזוק הקהילה והטיפול בפרט - פעילות תנועתית לחיזוק מערכות התרבות; החינוך; בחברה; בריאות וסיעוד; השכלה ורווחה, בעיקר אל מול קיבוצים שעברו את השינוי מקיבוץ שיתופי לקיבוץ מתחדש.

 

סע' 6-7-8-9 - סעיפים אלו נכללו גם בשנת העבודה הקודמת. יש להתמקד ב-2-3 נושאים בכל אחד מהסעיפים המפורטים, לתת עליהם את הדגש ולשאוף לממשם, ככל שניתן, במהלך שנת העבודה הקרובה ואלו שיבואו בעקבותיה.

 

בתום הצגת היעדים ע"י מזכירי התנועה, החל הדיון הפתוח. להלן עיקרי הנקודות שהועלו בדיון זה:

 

1.      בקשה להוספת המילים 'חקלאות' ו'קליטה' לרשימת יעדי התנועה.

 

2.      הוספת סעיף לתוכנית, שיכלול אמירות תנועתיות ברורות בתחומי הבאים: א. טיפול בסגירת הפערים הסוציו-אקונומיים בקיבוץ; ב. זכויות האדם העובד בקיבוץ.

 

3.      אזכור מפורש בדבר יעד תנועתי של הגברת השוויוניות המיגדרית .

 

4.      הצבת יעד תנועתי של פיתוח מנהיגות צעירה בקיבוץ.

 

5.      נדרשת הגדרה ברורה יותר לסעיף: "מעורבות בחברה הישראלית". למה הכוונה.

 

6.      הכללת מחויבות תנועתית לעיצוב דמותה החברתית-תרבותית-מוסרית-ערכית של מדינת ישראל

 

7.      אמירה על מעורבות תנועתית בחיזוק הדרג הניהולי בקיבוץ.

 

8.      התחייבות הצהרתית להשלמת מיזוג התנועות הקיבוצית עד סוף שנת 2005.

 

9.      כנ"ל – השלמת הסדר חובות הקיבוצים – גם כן לא יאוחר מסוף 2005.

 

הוחלט:

 

1.      המזכירות הפעילה מאשרת את יעדי התנועה לשנת 2005. המזכירים יכינו דף מעודכן למועצת התנועה, שייקח בחשבון את מכלול ההערות שנשמעו בישיבה זו. סיכומי "נייר העבודה" יגיעו לדיון ולהחלטות במועצת התנועה הקיבוצית.

 

2.      היכן שנרשם: איחוד/מיזוג התנועה הקיבוצית - יש להזכיר כי הנושא אמור להיות מוכרע תחילה, ב"מרכז תק"ם" וב"מועצת הקבה"א".


 

יעדים לעבודה ב-2005


1.      קידום איחוד (מיזוג) התנועות עד שלב קבלת החלטות בנדון.

 

2.      בניית התנועה כפלורליסטית המהווה בית לשני המעגליים (שיתופי ומתחדש).

 

3.       חיזוק וביסוס הערבות ההדדית  בקיבוץ ובין הקיבוצים והתייחסות לפערים שנוצרים.

 

4.       בניית פורום פריפריה (התיישבות ועיירות פיתוח כאחד).

 

5.       חיזוק הקהילה וטיפול  בפרט: חיזוק מערכות התרבות, החינוך,  חברה, בריאות וסיעוד, השכלה ורווחה. פיתוח מנהיגות הקהילה והכשרת מנהלים, קידום שוויון מגדרי, זכויות העובד/ת ועוד.

 

6.       צמיחה דמוגרפית וביטחון סוציאלי: קידום תוכניות בתחומים אלו בכל קיבוץ וברמה התנועתית.

 

7.       ליווי קיבוצים והתמקדות בקיבוצים במשבר: השלמת הסדרי החובות לקיבוצים שעדיין לא חתמו על ההסדר ובניית מאגר של יועצים מתוך הקיבוצים.

 

8.       טיפול באינטרסים של הקיבוצים מול המדינה: שיכון, מים, קרקע, חקלאות קליטה ועוד.

 

9.       מעורבות בחברה הישראלית: חינוך, חיזוק תנועות הנוער בארץ ובחו"ל ותנועות הבוגרים ועוד.

 

 

 


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים