פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 3 - התנועה הקיבוצית - 20.3.05
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 3 - התנועה הקיבוצית - 20.3.05

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 3
התנועה הקיבוצית - 20.3.05
רשם: רן כוחן - 20.3.2005
maz@tkz.co.il
משתתפים:
זאב (ולוולה) שור; גברי ברגיל; דב אביטל; שבולת שופט-אדלמן; אבי אהרונסון; יוסי
בן-שאול; מאיר בר; אורי גלעד; ענת גרה; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה וילנד; דגי
חבויניק ; רבקה יקיר; רן כוחן; יואל מרשק; מאשה סאמרס; סמדר סיני; ראובן טנא .

חסרים:
מוטל בוגומולסקי ; נגה בוטנסקי; רזי יהל; דניאל יופה; גיורא מסד; עינת נעמן; גידי
סיון.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; מיכי דרורי; אביב לשם.
מוזמנים:
ח"כ חיים (ג'ומס) אורון; ח"כ אורית נוקד; דורון מור; עזרא רבין; מוטקה בן פורת;
עו"ד צפריר בן-אור; רותי רוזלי; דידי כנרי.

ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
זאב (ולוולה) שור/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
א. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה 2/2005

לדברי חלק מהחברים/ות, הפרוטוקול הנ"ל לא הגיע אליהם בדוא"ל אלקטרוני. אי לכך
סיכמו המזכירים כי הפרוטוקול יישלח שנית וכי אם לא יתקבלו עליו הערות, ייראו אותו
כאילו הוא אושר ע"י חברי המזכירות.

ב. דיווח מזכירים - בין ישיבה לישיבה

המזכירים דיווחו על סיור שנערך בסוף השבוע במספר קיבוצי "סובב עזה" ופגישות עם
ההנהגות המקומיות באזור זה. תוכנית "ההתנתקות" מחייבת ליצור קו הגנתי חדש ביישובי
"סובב עזה" ועל קרקעותיהם של 13 קיבוצים, על שטח של כ-15 אלף דונם. הקו החדש אמור
ליצור גדר אלקטרונית, שטח כלוא וגדר תלתלית. כמו כן, הכוונה להקים בשטח האמור גם
מחנות צבא ומערכי מיגון נוספים.

בימים האחרונים התברר כי משרד הביטחון (משהב"ט) ומינהל מקרקעי ישראל (ממ"י),
מעוניינים לרכוש את הקרקע ולשלם עבור תמורתה מחירים נמוכים ביותר. התנועה, בעצה אחת
עם ראשי המוא"ז והקיבוצים, קבעו מספר כללי פעולה, כתגובה. נקבע גם "מטה פעולה"
שעליו נמנים גם מזכירי התנועה.

העמדה העקרונית של המטה הנ"ל:
בעד התנתקות ובהקדם, אבל נגד פגיעה בפרנסתם ונגד שבירת מטה לחמם של חקלאים,
שמעבדים את הקרקעות האמורות במשך יובל שנים ואף למעלה מכך. בעלי הקרקע מוכנים לדון
עם גורמי הביטחון על העברת הקרקע רק בתנאי שיקבלו פיצוי הולם, לפי תקנה 969 (נכון
להיום: 22 אלף ₪, לא כולל מבנים ותשתיות הממוקמים עליו).

לנוכח ניסיון של משהב"ט "לקבוע עובדות בשטח", הגיש קיבוץ נירים, בעידוד התנועה, צו
מניעה כנגד המשך העבודות בשטח, בטרם הוחלט על יישום מלא של תקנה 969. בית המשפט שדן
בנושא קבע את הדברים הבאים:
1. לא יבוטל צו המניעה.
2. לא יעלה על הדעת שמשהב"ט ינהג בקרקע כאילו הייתה שלו וברשותו.
3. משהב"ט ישלם לקיבוץ נירים סך 30,000 ₪ הוצאות משפט.

נכון לעכשיו, נמשכים המגעים עם משהב"ט, על מנת שהיישובים יקבלו פיצוי הולם ומכובד
המגיע להם בדין ולא בחסד. מרגע שייסגרו עקרונות ההסדר, יועבר הנושא להמשך טיפולם של
ראשי המוא"זים הנוגעים בדבר ("אשכול" ו"שער הנגב").

ג. "דו"ח דברת"

מוזמנים: ח"כ ג'ומס אורון; ח"כ אורית נוקד; דורון מור

אבי אהרונסון, רכז מח' החינוך בתנועה הקיבוצית, סקר בהרחבה את התפתחות הדברים שקדמה
להגשת "דו"ח דברת - היישום". לדבריו, מעלתו החשובה ביותר של הדו"ח היא בכך שנושא
החינוך במדינת ישראל, עלה בפעם הראשונה על שולחן הדיונים הציבורי, לא רק במשמעות
המצומצמת של מאבקי שכר אלא במשמעויות הרחבות והעמוקות ביותר של הנושא.

ברמה הערכית, יש לברך על הדו"ח. הוא מבטא ברוחו הרבה הנחות יסוד מובנות של החינוך
הקיבוצי-התיישבותי. להלן כמה מהחשובות שביניהן:
- אחריות על כלל הילדים במערכת החינוך על כל רבדיה;
- חינוך רציף מגיל 3-18;
- השוואת ההערכה הפנימית של ביה"ס להערכה החיצונית;
- מתן אוטונומיה כלכלית ופדגוגית לביה"ס.

יש בדו"ח גם הצעות לשינויים משמעותיים ביותר במעמד המורה והמנהל. אף שיש לברך גם
על כך, ברור שכל שינוי בתחומי יחסי העבודה והשכר יצטרך להגיע להסכמות עם ארגוני
המורים.

יחד עם זאת, לדברי רכז המחלקה, בדו"ח המלא יש גם מספר לא מועט של פגמים הנוגעים
באופן ישיר גם בהתיישבות העובדת והיותה מגזר באוכלוסייה. בין אלה: סגירת המנהל
לחינוך התיישבותי; מדידת הישגי למידה בלבד; דחיקתו של החינוך הבלתי-פורמלי לשולי
הדו"ח; גודל מומלץ לכיתה וכיו"ב.

דורון מור, לשעבר מנהל מחוז הצפון של משרד החינוך והתרבות, נטל אף הוא חלק בדיון.
הוא סבור - כמו קודמו - כי אין לשלול את הדו"ח כמקשה אחת, אלא להיאבק בו רק באותם
הנושאים הפוגעים קשה בחינוך ההתיישבותי. לדבריו, המהפכה הגדולה המוצעת ב"דוח דברת"
נדחתה בשלב זה. במקרה הטוב, תיושמנה רק 2 המלצות מתוכו: ההמלצה למעבר ל-5 ימי לימוד
בשבוע וכן ההמלצה לקיום יום לימודים מלא (בין השעות 08:00 ל-16:00). קרוב לוודאי
שההמלצות הנ"ל תיושמנה רק בחלק מבין רשויות החינוך התומכות במהלך ורק לאחר שתושג
הסכמה לכך עם ארגוני המורים.

לדעתו של דורון מור, הגשמת "המהפכה" נדחתה בשנה או שנתיים, אך בסופו של דבר היא
תיושם רובה ככולה. לכן, את פסק הזמן שנוצר, יש להקדיש בדחיפות לבחינת כלל ההמלצות
ביסודיות ולהחליט - אחת לאחת - האם התנועה הקיבוצית היא 'בעד' או 'נגד'. יש
להיאבק באותם הנושאים שקיימים בהם סיכונים לחינוך ההתיישבותי, אך גם לקבל בברכה
ולשאוף לקדם את אותם הנושאים בהם קיימים סיכויים ברורים לשיפורים בחינוך ילדינו.
הצעותיו המפורטות מצ"ב לפרוטוקול זה, ביחד עם ניתוח ההמלצות של הצוות הבינתנועתי
ל"דו"ח דברת", כפי שהוכן ע"י אבי אהרונסון והונח על שולחן המזכירות הפעילה.

ח"כ חיים (ג'ומס) אורון התייחס למספר נקודות שבהן נוהגים הקיבוצים בניגוד לרוח
המלצות הדו"ח (כמו למשל, קליטת ילדים מהסביבה החיצונית, 'איכותיים' ובעלי יכולת,
במסגרות החינוך הקיבוצי, לעומת ההמלצות בדו"ח לצמצום הפערים בחינוך). להערכתו, קיים
סיכוי קלוש מאוד ליישום הדו"ח בשנתיים הקרובות, אם בכלל. בכל מקרה, יש להתארגן,
לדבריו, כי למנוע קיצוצים מפליגים בתקציבי החינוך.

סגנית השר ח"כ אורית נוקד, תומכת בדו"ח ויחד עם זאת מעלה גם מספר הסתייגויות.
לדעתה, יש צורך לחדד יותר את "הייחוד" שלנו. אחרת, ייוצר קושי, מבחינה מוסרית, להגן
על הדו"ח. היא רואה קושי רב ומצב לא פתור בהתייחס לסוגיית "יום השישי" ואי-תקצובו,
למטרות פעילות מערכות החינוך הלא-פורמליות (תנועות הנוער).

יואל מרשק הביע את חששו כי בהיעדר תקצוב הולם למטרה זו, יהפוך יום השישי ל"יום
מופקר".

הוחלט:

א. המזכירות מחליטה על הקמת מטה משותף לקיבוצים, להתיישבות ולמרכז המועצות
האזוריות, שיעסוק במכלל הסוגיות הנוגעות למגזר ההתיישבותי.

ב. בשלב המיידי יציע המטה דרכי פעולה, בהתייחס לשורה של נושאים הדורשים פתרונות
מיידיים ('הסעות' למשל). בטווח הארוך יותר ימליץ המטה על ההיערכויות השונות
הנדרשות בנושאים השונים, בהנחה כי המלצות "דו"ח דברת" אכן יגיע ליישום במהלך
השנים הקרובות.

ג. המזכירות מודה לדורון מור ואחרים, שסייעו לגבש את המלצות מח' החינוך בנושאים
הנוגעים ליישום ולביצוע הצפוי של "דו"ח דברת".

ד. "יער הקיבוצים"

מוזמנים: עזרא רבין ומוטקה בן-פורת

עזרא רבין ומוטקה בן-פורת דיווחו למזכירות כי היוזמה להקמת "יער הקיבוצים - יד
לנופלים" החלה לפני כ-8 שנים, זיכרון לכ-1800 החללים של התנועה הקיבוצית במערכות
ישראל. התוכנית עברה סדרה של שינויים הן ביחס למיקום - הוחלט לבסוף על יער מנשה -
והן מבחינת התוכן. סוכם כי "יער הקיבוצים" ישמור על צביון של מרכז חי ותוסס
לפעילויות מגוונות לציבור הרחב. במרכז היער יוקם "המגדל" שיהווה את ליבתו של אתר
ההנצחה. יתר המתחמים המתוכננים, שיהוו אף הם חלק מ"יער הקיבוצים", יוקדשו ל:
א. מתחם פיסולי-אמנותי;
ב. מתחם מוסיקלי;
ג. מתחם צופי;
ד. מתחם "הבוסתן".

נכון להיום, החלק המתבצע והאמור להגיע בקרוב לסיום, הוא "אתר ההנצחה". תכנון ועיצוב
האתר נעשו ע"י האדריכל והאמן סלו שאול, (עין גב). מוא"ז "מגידו" תהיה גורם מרכזי
בהפעלת היער. בכוונתה לשלב את חנוכת האתר המסגרת חגיגות ה-60 להקמת המועצה ופיתוח
פארק מנשה. הקק"ל מעורבת בכל שלבי פיתוח האתר וגם תהיה מופקדת על שמירתו.

תקציב הקמת "יער הקיבוצים" מגיע למיליון ₪. נכון להיום, נאסף רק כמחצית
הסכום. סכום זה, כאמור, הוקצה להקמת "אתר ההנצחה". מהלכי ההתרמה בעתיד יקבעו את
גמר ביצוע העבודות באתר עצמו וכן את המשך פיתוח התוכניות הנוספות של "היער". אם
יימצא תקציב לסיים את "אתר ההנצחה" (ריצוף הרחבה שלפני "המגדל" ותקציב להפקת אירוע
הפתיחה), הוא יחנך ב-29 ליוני ש.ז., באירוע רב משתתפים, בהשתתפות צמרת השלטון
בישראל, אחרת, תידחה הפתיחה לתקופת החגים/סתיו, גם אם לא יגיעו להשלמה סופית של
הביצוע.

הוחלט:

א. מזכירי התנועה ימשיכו לסייע במאמצים לגייס תרומות ו/או הלוואה לריצוף רחבת "אתר
ההנצחה" ולהפקת האירוע.

ב. התנועה הקיבוצית לא תשקיע ממקורותיה באמור בסעיף דלעיל.

ג. המזכירות רושמת לפניה את המועד המוצע לאירוע הפתיחה - 29 יוני.

ד. המזכירות מודה לעזרא רבין ולמוטקה בן-פורת על מאמציהם הבלתי-נלאים לקידום
פרויקט "אתר ההנצחה" ולהקמת "יער הקיבוצים כולו.

ה. דו"ח ביקורת במטה לשיוך דירות
בהשתתפות: צפריר בן-אור; רותי רוזלי; דידי כנרי; פוגה

עליזה בורנשטיין, מבקרת התנועה, ציינה בפתח דבריה כי הדו"ח הוגש כבר מזמן (אוק'
2004) והוא נדון גם במסגרת ההנהלה הפעילה של "המטה לשיוך דירות". הבחירות למזכירי
התנועה גרמו לדחיית הדיון במזכירות הפעילה. הדו"ח צורף לפרוטוקול ישיבה זו ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו.

המבקרת הציגה את תבנית הדו"ח ואת הממצאים המרכזיים בו. בסיום דבריה היא הציגה את
המלצות הביקורת, בהמשך לסדרת הדיונים שהתקיימו בנושא. להלן עיקרי ההמלצות:

על המטה להשקיע מאמץ מוגבר בגביית חובות מהשנים 2002-3, שטרם שולמו ע"י הקיבוצים.

חיזוק שיתוף הפעולה בין המטה לבין מחלקות התנועה.

המלצה לבדיקת חלופות ל"מטה לשיוך דירות", במטרה להוזיל עלויות הפעלה ולהגביר
תפוקות.

הוחלט:

א. המזכירות הפעילה רושמת לפניה את המלצות דו"ח המבקרת ותפעל ליישומן.

ב. המזכירות מודה לעליזה ולפוגה על עבודת הביקורת המקיפה שהושקעה בהכנת הדו"ח.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים