פרוטוקול ישיבת מטה התיישבות - 27.2.05
פרוטוקול ישיבת מטה התיישבות - 27.2.05

פרוטוקול ישיבת מטה התיישבות - 27.2.2005
רשם: גברי ברגיל - 27.2.2005
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, מוטי דלג'יו, ארז כהן, ירון סולומון, עמית יפרח, אבו וילן, אורית נוקד,
מיכי דרורי, זאב (ולולה) שור, מאיר ויזל, יהודה שביט, שרגא נוי, דודו קוכמן, עדי
שי, איתן בן דוד, אורי גלעד, דב אביטל, יאיר ריינמן, מוטי מגער, שלמה רייזמן, צביקה
מרום, בנימין כהן.

מוזמנים:
יוסטה בלייר, צביקי פורת, ישראל רוזנס, שבתאי גלס, יואל דורון, אריה בלקניד, אפריים
בר, צביקי נוי, אחיק בר לוי, רחל בורושוק, ראובן טנא, דוד צביאלי, רזי יהל, יורם
תמרי, גידי סיון.

1. מחירי המים

התקיים דיון במשותף עם חברינו באגודות המים שביקשו את קיום הדיון על מנת לגבש
מדיניות מוסכמת על כולם בנוגע למאבק על מחיר המים. לאחר דיון ממצה וארוך סוכמו
הנקודות הבאות:

א. המאבק על מחירי המים כמו המאבקים האחרים שמקיימת ההתיישבות צריך להתנהל בקו אחיד
בלי לאפשר לגורמי המדינה השונים לעשות הפרד ומשול בין גורמי החקלאות השונים. לשם כך
תמשיך התאחדות חקלאי ישראל לנהל את המאבק והיא תקיים אותו בשיתוף עם מזכירי
התנועות, חברי הכנסת ואגודות המים בכל הארץ.

ב. כמטרה מרכזית יש לפעול לכך שהתכנית לייקור מחיר המים לא תמומש. מזכירי התנועות
יעבדו עם חברי הכנסת על מנת לגבש רוב בועדת הכספים שיעצור את הנושא. במקביל לכך
יפעלו נציגנו במפלגת העבודה להפעיל את הסעיף בהסכם הקואליציוני המאפשר לשמעון פרס
להתערב בנושא וידרשו ממפלגת העבודה להפעיל את השפעתה בממשלה כדי להבטיח את הורדת
הסעיף המדבר על ייקור מחירי המים.

ג. במידה והחלופה בסעיף ב' לא תצלח תבדוק ההתאחדות בשיתוף עם כל הגורמים שלעיל
אופציות נוספות למאבק כולל דרישה להקמת ועדה לבדיקת מחירי המים, פגישה עם ראש
הממשלה ועוד.

2. החוזה המשולש

דווח כי המו"מ בין המדינה לסוכנות נעצר ואינו מתקדם תקופה ארוכה ולצדדים הישירים,
לעומת ההתיישבות אין אינטרס אמיתי לקדמו. בהיבט האופרטיבי המשפטי הוחלט על אופן
ההערכות הבא:

א. משלוח מכתב לישובים - מזכירי התנועות ישלחו פנייה בנוסח המצורף ליישובים בבקשה
שבהקדם יעבירו את הנתונים אודות מצבם ביחס לחוזה המשולש.

ב. בניית מאגר מידע אודות היישובים שהגישו בקשות להשתחרר מחוזה המשולש.

ג. הצפה בבקשות לשחרור מהחוזים המשולשים - פנייה ליישובים שיגישו בקשות לשחרור
מחוזים המשולשים.

ד. בקשה דחופה: ישובים שנתקלו בבעיות בטיפול הסוכנות בבקשותיהם יעבירו נתונים אלה
עוד השבוע לצוות המקצועי.

3. החלטת מנהל 979

בעקבות חוות הדעת של היועמ"ש הוקם צוות המנכ"לים הבינמשרדי. מטרת הצוות להגיש הצעת
מחליטים לממשלה, לאחר תיקונים נדרשים מחוות הדעת של היועמ"ש.

א. הוחלט על גיבוש נייר עמדה שיכין צוות מקצועי בו חברים מיכי דרורי, דודו קוכמן,
עמית יפרח וארז כהן, אשר יוגש לצוות המנכ"לים. מבנה הנייר יהיה כדלקמן:

א.1 פרק כללי - תפיסת ההתיישבות בנוגע להחלטה 979, בהיבטיה השונים. זאת בדגש על
היותה חלק ממהלך כולל ועל הסכמות ופשרות שההתיישבות הסכימה ליישם על מנת לקיימה.
א.2 היבט קיבוצי
א.3 היבט מושבי

ב. יש לבדוק התכנות של הצעות חוק קיימות, כגון הצ"ח עיגון החקלאים והצ"ח בנושא 979
שהגיש ח"כ אפרים סנה.

ג. באשר להגשת בג"צ הוחלט לא להצטרף לעתירות קיימות, כגון כנגד חוות הדעת של
היועמ"ש. במקביל, הצוות ערוך להגשת בג"צ אם וכאשר יידרש לכך וכבר הוכנו חוות הדעת
המשפטיות והתכנוניות. צוין כי ניתן לעשות שימוש בחלקן, לצורך נייר העמדה שיוגש
השבוע לצוות הבינמשרדי.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים