פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 16.1.05
פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 16.1.05

פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 16.1.2005
רשם: גברי ברגיל - 16.1.2005
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, אורית נוקד, איתן בן דוד, נתן טל, איתן ברושי, ארז כהן, דודו קוכמן,
יאיר ריינמן, יהודה שביט, שרגא נוי, צבי מרום, דב אביטל, יוסטה בלייר, אורי גלעד,
מיכי דרורי, עמית יפרח, עדי שי, דובי מילר , מאיר ויזל, מוקה כהן, מוטי דלגיו,
בנימין כהן, ניסים דואק, רועי פלד, אביב לשם.

מיקום הישיבה:
בבית אמות משפט.
על סדר היום:

דיון דחוף בעקבות פרסום חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בנושא החלטת המנהל שמספרה
979, לפיה יש להקים צוות מקצועי בינמשרדי שיבחן את השלכותיה השונות של ההחלטה.

סוכם:

1. בניגוד למשתמע מחוות הדעת של היועץ המשפטי, לא נסכים לשום הפרדה בטיפול בין
המושבים והקיבוצים והמטה ימשיך לטפל בכלל ההתיישבות כמכלול אחד ותוך הבנות מלאות של
המגזר המשפחתי והשיתופי.

2. החלטה 979 היא החלטה של המדינה וחלק מפשרה כוללת שהושגה עם החקלאים במכלול
ההחלטות הקשורות בקרקע. יש לדרוש מהממשלה לקבל החלטה תוך 45 יום כפי שהודיע השר
אהוד אולמרט.

3. צריך לוודא שהצוות שמקים אולמרט יהייה צוות מקצועי של מנכ"לים המכירים את הנושא
אשר יוכלו לתקן את הדרוש ולהביאו לידי סיכום במהירות האפשרית. צריך לדרוש שגם צוות
המנכ"לים יאושר בממשלה בכדי לתת לצוות תוקף ממשלתי.

4. הצוות המקצועי שלנו (מיכי דרורי, דודו קוכמן, עמית יפרח ונוספים בהתאם לצורך)
ילמד היטב את חוו"ד בשבוע הקרוב ויכין נייר לעבודה מול צוות המנכ"לים. הצוות יבחן
מול מזכירי התנועות את עמדתנו בנושאים הדורשים תיקון בהחלטה בהתאם להוראות היועמ"ש.
במידת הצורך ייעזר הצוות גם במשפטן חיצוני כפוף לאישור מוקדם.

5. יש להיערך כבר מעכשיו ליום שאחרי קבלת ההחלטה מבחינה ציבורית ומשפטית.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים