פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 5.12.04
פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 5.12.04

פרוטוקול ישיבת מטה ההתיישבות - 5.12.2004
רשם: גברי ברגיל - 5.12.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, נתן טל, איתן בן דוד, יאיר ריינמן, דודו קוכמן, מוטי דלג'ו, אלון
שוסטר, מאיר ויזל, צביקה מרום,שרגא נוי, אורית נוקד, מיכי דרורי, עמית יפרח, אורי
גלעד,דובי מילר, ירון סולומון, ארז כהן.

מיקום הישיבה:
בית אמות משפט.
1. תגובה משפטית למאמרים בעיתונות ולחומר שטנה אחר על החקלאים:
עו"ד אפרת ואש הציגה תפיסה לפיה צריך להגיש תביעות על מאמרי שטנה המתפרסמים מעת
לעת בעיתונות ובכתבי עת אחרים. סוכם שצריך להיות מאוד זהירים עם הנושא המשפטי
ולבחון כל מקרה לגופו. במקביל לכך צריך לדאוג להגיב עניינית על כל מאמר ומאמר בעיקר
במקרים הרבים בהם מוצגים נתונים מפורכים.

2. חוו"ד של צ'מנסקי בן שחר בנושא בג"צ 15 ערים:
מיכי דווח על הטיוטה הראשונה שהוגשה לנו בנושא. סוכם שהטיוטה תעבור לכל חברי המטה
לשם עיון והערות. צריך להשלים עדיין נתונים רבים וצריך לדאוג לקבלם מראשי
המועצות.

3. טיוטת המלצות ועדת גדיש בנושא המינהל:
הטיוטה הלא פורמלית שיצאה, נראית בעייתית מבחינת טיפול המינהל בחקלאים וסוכם
שצריך לארגן בדחיפות פגישות עם יוסי ישי (באחריות איתן בן דוד) ובן אליהו, חברי
הוועדה, על מנת להדגיש את הצורך בשוויון בין החקלאים לשאר אזרחי ישראל במדיניות
החדשה המתוכננת.

4. תמ"א 35:
דודו קוכמן מסר שיצאה טיוטה של תמ"א 35. הוא ידאג להעבירה לתנועות ולמועצות
וכולם מתבקשים לבדוק את הנתונים בטבלאות לגבי היישובים ולתקן את הדרוש תיקון.

5. סגירת אגף חוזים וביטחונות:
סוכם לוודא שמתקיימת פגישה דחופה עם שי חרמש בנושא בכדי לעצור את קיום
הותכנית כפי שהחליטה עליה הסוכנות.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים