פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 8 מ-31.10.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 8 מ-31.10.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 8 מ-31.10.2004
רשם: גברי ברגיל - מזכיר הקיבוץ הארצי - 31.10.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, אבו וילן, מאשה סאמרס, רבקה וילנד, יוסי בן שאול, דב אביטל, עינת נעמן,
מאיר ברנזבורג, גידי סיוון, גיורא מסד, מוטל בוגומולסקי, יניב שגיא.

חסרים:
חגי הלוי, אלי לוי.
משקיפים:
מיכי דרורי, אמיר גנז.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
1. אושר פרוטוקול ישיבה מס 7/04 מיום 12.10.04
לקריאת פרוטוקול מס' 7 - לחץ כאן
2. נציגים לאסיפת ניר שיתופי
המזכירות אישרה את נציגי הקבה"א לאסיפת ניר שיתופי: אבנר ברזילי (נגבה), אליעזר בן
צבי (מגן), דב אביטל (מצר), דבורה ארנון (שער העמקים), מיכי דרורי (געש), גברי
ברגיל (רמות מנשה).

3. ועדת בחירות של הקבה"א
המזכירות אישרה את החלפתו של גיל מור בהנרי אלקסלסי שיכהן כיו"ר הוועדה ויחד עמו
יישארו אורי בראל ובלנקה טנא כחברי צוות.

4. שינוי תקנון מענית וגעתון
התקיים דיון עם נציגי מזכירויות מענית וגעתון שייצגו את עמדתם בנוגע לבקשתם לשינוי
התקנון והחשיבות שיש לכך על התהליכים שעובר קיבוצם.

בסיכום ובהסכמה של נציגי הקיבוצים והמחלקה המשפטית התקבל הסיכום הבא:
1. על התקנון לאפשר (גם) קליטה במסלול חברות "רגילה" כפי שתהייה נהוגה בעת
הרלוונטית.
2. יש לאפשר מעבר של חבר מ"חברות קהילתית" או "חברות חדשה" לחברות רגילה בכפוף
להצבעה נוספת (ברוב הדרוש) ולכללים שיקבע הקיבוץ לעניין זה.
3. קבלה ו/או מעבר לחברות רגילה יכול שיהיו מותנים בתשלום דמי כניסה ובתנאים אחרים
כפי שייקבע ע"י הקיבוץ.
4. הבאנו לידיעת נציגי הקיבוץ את אי הוודאות הקיימת, לדעתנו, בקשר למספר עניינים
העלולים לנבוע משינוי התקנון הנ"ל והפעולה על פיו, לרבות עניין סיווג הקיבוץ,
זכויות החברים הקהילתיים ועוד.
5. סוכם כי נעביר הערות אלו, יחד עם אישורנו, לידיעת רשם האגודות.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים