פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 13- התנועה הקיבוצית - 17.10.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 13- התנועה הקיבוצית - 17.10.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 13
התנועה הקיבוצית - 17.10.2004
רשם: רן כוחן - 17.10.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; מאשה סאמרס; ראובן טנא; אורי גלעד; עינת נעמן; גיורא מסד; דניאל יפה;
יואל מרשק; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; דב אביטל; שבולת
אדלמן; ח"כ אבשלום (אבו) וילן; רבקה יקיר; גידי סיון; סמדר סיני; רזי יהל.

חסרים:
מאיר בר; אבי אהרונסון (חו"ל); סמדר סיני; נגה בוטנסקי; מוטל בוגומולסקי.
משקיפים:
עו"ד מיכי דרורי; עליזה בורנשטיין; אביב לשם.
מוזמנים:
רועי פלד; חגית; צבי מנבר; עדנה סולודר; אורה הרמתי; שוסטר; פלשקה פישלד; דן
רודולף; רבקה נוסן.

ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 12/2004

המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 12/2004, מה-5/9/04.

לפרוטוקול ישיבה מס' 12 - לחץ כאן
2. בין ישיבה לישיבה
ברכות ותודות
המזכירים ציינו בסיפוק רב ובהערכה את 2 הכנסים התנועתיים שנערכו במהלך השבוע
האחרון: הראשון, "הכנס לצמיחה דמוגרפית", שנערך בשפיים, ביוזמת אגף החברה (המטה
לצמיחה דמוגרפית והיחידה להתחדשות), ושבו לקחו חלק למעלה מ-300 משתתפים, מעשרות
מקיבוצי התנועה. השני, אף שאינו קשור ישירות למזכירות התנועה, ראוי אף הוא להערכה:
הכנס השנתי של |"איגוד התעשייה הקיבוצית", שנערך בבית ההארחה של קיבוץ מעלה החמישה.
גם כנס זה היה רב-משתתפים. שני הכנסים אורגנו במקצועיות מרובה : גם בפן הארגוני
וגם בפן התוכני.

לקראת הדיון בכנסת על אישור תוכנית ההתנתקות, בראשית השבוע הבא
המזכירים מסרו על תחילתה של פעילות ציבורית המאורגנת ע"י "מטה הרוב", לנוכח
ניסיונות של חוגי הימין הקיצוני לקעקע את אושיות הדמוקרטיה הישראלית. תיעשה גם
פנייה לקיבוצים לסייע בגיוס של כוח אדם ומשאבים אחרים, לצורך יצירת נוכחות משמעותית
(מפגן/הפגנה), ביום שבו יחל הוויכוח הגדול והגורלי בכנסת. ההתגייסות היא חשובה
וכל נוכחות היא חיונית.

קיבוצי התנועה ב"סובב עזה"
בטווח המוגדר כ-7-10 ק"מ מקו הגבול עם הרצועה, נמצאים כ-30 קיבוצים ב-3 מועצות
אזוריות (שער הנגב; אשכול; חוף אשכול). חלקם מצויים במציאות היומיומית של נפילת
קאסמים וחדירת מחבלים. המזכירים קיימו ביקור ראשוני באזור, במוצאי חג הסוכות
(במוא"ז שער הנגב). דווח על תחושה קשה בקרב הקיבוצים והמושבים באזור, על כך שכמעט
לא זכו לביקורים של נציגי השלטון המרכזי ועל כך שכל תשומת הלב התקשורתית והאחרת
הוסטה לכיוון העיר שדרות, אף היא בטווח הקאסאמים וירי המרגמות מהרצועה. בימים
האחרונים חל שיפור כלשהו במצב ויש סימנים ברורים של הידברות, לרבות ביקור מנכ"ל
משרד ראש הממשלה. גם שר האוצר, ביבי נתניהו, הצהיר על סיוע לכל היישובים הנפגעים
באזור. ביום שישי הקרוב יתקיים ביקור תנועתי באזור, במסגרת של שני צוותי ההיגוי:
צוות גברי בתגבור חברי מזכירות נוספים, ייפגש עם נציגי קיבוצי האזור בקיבוץ
כיסופים. צוות נתן יקיים פגישה דומה בקיבוץ ניר עם. הביקורים מתואמים עם ראשי
המועצות האזוריות. בביקורים אלה ייבדקו מכלול הנושאים והתחומים שבהם היכולה התנועה
לסייע לקיבוציה. על דעת המזכירים סוכם כי יואל מרשק יהיה האיש המתאם ומרכז את כלל
פעילות התנועה ביישובי "סובב עזה".

3. תקציב התנועה - ינואר-יוני 2004 - דו"ח ביצוע
(בהשתתפות: צבי מנבר, רכז ו. תקציב)

צבי מנבר (ג. חיים מאוחד), יו"ר ו. תקציב, סקר את סעיפי ביצוע תקציב התנועה לששת
החודשים הראשונים של השנה, והתעכב בעיקר על מוקדי פעילות בתנועה - מדורים;
מחלקות; אגפים - שבהם באה לידי ביטוי חריגה מהתקציב המאושר. צבי מנבר ציין בחיוב,
כי איתור החריגות בשלבים מוקדמים של הביצוע, סייע במספר מקרים להתמודד עם הסיבות
לכך ובכך למנוע גרירת הצטברות גירעונית גדולה יותר לאורך כל השנה. בשבעת החודשים
הראשונים, הגירעון המצטבר הגיע לכ-530,000 ₪. אם "ברית התנועה הקיבוצית"
תשלם את חובה לתנועה, הרי שתהיה לכך השפעה מיידית על הנתון הנ"ל ובמקום גירעון,
יגיע התקציב למצב של איזון מלא.

בתגובתם לדו"ח, ציינו המזכירים בחיוב את העובדה כי מתוך היקף פעילות רחב מאוד, סה"כ
החריגות הן מזעריות, בהשוואה לסה"כ תקציבי התנועה. בנוסף, יש גם להיערך באופן שונה
- כבר מעכשיו - בהתייחס לתקבולים הצפויים להתקבל בשנת הכספים הבאה, ממקורות
"מסורתיים", כמו הסוכנות היהודית למשל. מקורות חיצוניים אלה יירדו באופן משמעותי
ביותר ויש לקחת זאת בחשבון, לעת תכנון תקציב התנועה לשנה הבאה (2005). הדיון בתקציב
הבא יתקיים בישיבת המזכירות הבאה (14/2004).

סוכם:

1. המזכירות מאשרת את הדיווח על ביצוע חצי-שנתי של התקציב, כפי שנמסר לה ע"י רכז
ועדת התקציב של התנועה הקיבוצית.
2. המזכירות מטילה על רכזי האגפים והפעילויות השונות לפעול לצמצום החריגות שנתגלו
וליישם את ממצאי הדו"ח, בהתאם לסיכומים ולהנחיות של ועדת התקציב.
3. יו"ר הוועדה יעקוב אחרי יישום ההערות וידווח על ביצוען בישיבת ועדת התקציב
הקרובה.
4. המזכירות מודה לצבי מנבר ולוועדה על העבודה המסורה שנעשתה לשם עריכת הדו"ח
החצי-שנתי.

4. דיון על "ברית התנועה הקיבוצית"
ה"ברית" מקיימת תקציב של כ-20 מיליון ₪ בערך. השתתפות התנועה בתקציב הנ"ל -
מיליון ₪ ( כ-5%). בשנה האחרונה התקיימה הפרדה משמעותית בתקציבי יחידות
"הברית" (עמותה רשומה). שלושת הלהקות החברות בעמותה: התזמורת הקאמרית; תיאטרון
הקיבוץ; להקת המחול הקיבוצית. הצפי הוא כי התיאטרון יסיים את שנת התקציב בתצורה
מאוזנת. גם להקת המחול צפויה לסיים את השנה באיזון. התזמורת, לעומת זאת, צפויה
לסיים את השנה תשס"ה) בהפסד של כ- 300,000 ₪. בכל מקרה, יש צורך בזהירות
ובמעקב צמוד, ככל שהדברים נוגעים להבטחת ההכנסות וכדי להבטיח שניתן יהיה אכן לעמוד
בצפי הנ"ל ולא לחרוג ממנו. גיוס הכספים בארץ ובחו"ל נעשים קשים יותר משנה לשנה. יחד
עם זאת, ראוי לציין כי כל שלושת הגופים עברו מהלך משמעותי מאוד של התייעלות
והחיסכון שכמעט ואין להם אח ורע בחיי גופים אמנותיים מקבילים, מחוץ לתנועה
הקיבוצית. עובדה זו לא פגעה בהיקף הפעילות וגם לא במוניטין הרב - חלקו גם מוניטין
בינלאומי מכובד ביותר - שרכשו לעצמם הגופים האמנותיים הנ"ל לאורך שנות קיומם.

הצעת המזכירים היא לאשר את ההתנהלות הכספית של הלהקות, עפ"י הדיווח שנמסר למזכירות,
לרבות החריגה התקציבית של התזמורת (חריגה מתקציב התנועה). אין כוונה להעביר לגופים
הנ"ל תקציבים מעבר למה שנקבע. החריגה של התזמורת תירשם בחוב התזמורת ובכל מקרה,
נכון להיום, אין שום כוונה "למחוק" אותו ע"י הזרמה מכספי התנועה.

אם מסתכלים על כל מה שנעשה בשנה האחרונה, כדי להביא את הניהול הכספי של הלהקות
למצב של איזון (עם סנקציות אפשריות למקרים שבהם ייחלשו הבקרה והשליטה על
תקציביהן), אפשר להיווכח כי נעשתה דרך ארוכה בעליל. התוצאות השנה מצביעות על כך כי
כל שלושת הגופים האמנותיים עשו ככל שיכלו, על מנת לשפר את ביצועיהן הכספיים
והתקציביים ולצמצם את הפסדיהן. התוצאות עצמן מצביעים על כך שכן הם מגלות הכנסות
גדולות יותר במהלך השנה, עד כה. התנועה תפקח על כך שתהליך זה לא יאבד מחיוניותו.
גם התזמורת מבינה היטב כי לאורך זמן היא תיבחן פעמים נוספות, אם לא תדע לסגור את
חובותיה או אם יסתבר שחובות אלו גדלו.

המזכירות הפעילה התבקשה לאשר את המשך קיום הלהקות האמנותיות של התנועה הקיבוצית, על
סמך התוצאות שהושגו על ידן במהלך השנה האחרונה וכפוף להחלטה שהתקבלה כבר בשנה
שעברה, שכל להקה היא אחראית בלעדית לניהול תקציביה.

המזכירות הפעילה אישרה את הצעת ההחלטה הנ"ל. כמו כן, הושמעה ברכה והערכה ל"להקת
המחול הקיבוצית" שקיבלה לאחרונה את "פרס שרת החינוך" בסך 100,000 ש"ח.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים