פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 7 מ-12.10.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 7 מ-12.10.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 7 מ-12.10.2004
רשם: גברי בר גיל - מזכיר הקבה"א - 12.10.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, אבו וילן, מאשה סאמרס, יוסי בן שאול, דב אביטל, עינת נעמן, גידי סיון,
מאיר ברנזנבורג, מוטל בוגמלסקי, חגי הלוי, יניב שגיא.

משקיפים:
אמיר גנז, מיכי דרורי.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
1. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות מס' 6/04 מיום 15/8/04
לקריאת פרוטוקול מס' 6 - לחץ כאן
2. ועדים ממונים בפלך וצבעון
המזכירות אישרה את חידוש מינוי הוועדים הממונים בפלך וצבעון.
בפלך : מיכאל קישון (יו"ר), יונתן עצמון ושלמה שגיא.
בצבעון: מיכאל קישון (יו"ר)\ ראול כהן ויונתן עצמון.
סוכם שבעוד כחודשיים ובהתאם לצורך יעודכן הרכב הוועד בפלך בתיאום עם השומר הצעיר.

3. ועדת בחירות לקבה"א
המזכירות אישרה את מינויו של גיל מור (יו"ר), אורי בראל ובלנקה טנא כוועדה שתלווה
ותהיה אחראית על ניהול הבחירות למזכירות הקבה"א שיתקיימו ב-8 בפברואר.

4. פרויקט בוגרי השומר הצעיר
נשמעה סקירה של גברי ויניב על ההצעה להקים עמותה של בוגרי השומר הצעיר לדורותיהם.
הכוונה היא ליצור קהילה שתהווה בסיס של תמיכה ציבורית וכספית לפעילות השומר הצעיר.
המזכירות אישרה את קיום הפרויקט שמותנה במימון ראשוני לקידומו. ועדת כ"א
תהיה אחראית על בחירת האחראי לפרויקט.

5. דו"ח ביקורת גזברות
המבקר - אלי לוי - הציג את דו"ח הביקורת של ועדת הביקורת בנושא הטיפול במסי התנועה.
התקיים דיון שבסיכומו התקבלו הערות הביקורת וסוכם שגברי ומוטל יהיו אחראים על
יישומם.

6. אישור תקנון לקיבוצים געתון ומענית
המזכירות דנה בבקשות לאישור שינוי התקנון של הקיבוצים געתון ומענית. חברי המזכירות
ציינו את החשיבות שבקיום המדיניות לאורך השנים האחרונות שאיננו מונעים מהקיבוץ
לשנות את תקנונו עפ"י רצונו כל עוד אין פגיעה בקבוצה כזו או אחרת של אוכלוסייה
בקיבוץ והדבר נעשה על רצון רוב חברי הקיבוץ.
יחד עם זאת, בגלל שמדובר בתקנון שאיננו רגיל בכל הקשור למעמד החברות, סוכם שכדאי
לקיים שיחה עם נציגי הקיבוצים על מנת להבהיר את הדברים ובכל מקרה, כל אישור יהיה
כפוף להכרעה סופית של רשם האגודות בנושא.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים