ישיבה משותפת עם מזכירות התק"ם באפעל, 4.7.99
ישיבה משותפת עם מזכירות התק"ם באפעל, 4.7.99

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

05.07.99מזכירות03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י(אפעל)4.7.99ישיבה משותפת עם מזכירות התק"ם
"ספר האיחוד"

סדר היום:

1. סיכומי הצוות לאיחוד התנועות בנושא פעילות בתפוצות.

2. סיכומי הצוות לאיחוד התנועות בנושא תנועות הנוער בארץ.סיכומים

פעילות בתפוצות

א. אושרו המלצות הצוות בנושא הפעילות בתפוצות (ראה נייר רצו"ב).

ב. המזכירויות רשמו לפניהן ההערות הבאות:1. התנועה המשותפת תמשיך להקציב ההקצבות הישירות מתוך מיסי התנועה

בשנים הקרובות לצורך קיום היקף הפעולה הנוכחי של השוה"צ בעולם, כפי שנהוג
כיום בקבה"א.2. נושא הברית העולמית של מרצ ייבדק ע"י הקבה"א. אם יוחלט על המשך הנוהל
הקיים - יועברו הסכומים הנוכחיים מתקציב התנועה לקיום הברית.3. נושא הקופה המשותפת ייבדק, מתוך מגמה שלא להקטין היקפי הפעילות.תנועות הנוער בארץ

א. אושרו המלצות הצוות בנושא תנועות הנוער בארץ.

ב. המזכירויות רשמו לפניהן ההערות הבאות:1. התמיכה התקציבית ניתנת היום בתנועות הקיבוציות לתנועות הנוער תינתן במשך
השנים הקרובות ע"י התנועה המשותפת באותם ההיקפים לכל אחת מתנועות הנוער.2. עם איחוד התנועות, ועוד קודם לכן אם אפשר, ייקבעו יעדי שנת השרות במשותף
בין שתי התנועות וכן פתיחת סניפים של תנועות הנוער בקיבוצים ללא השיוך שהיה
נהוג עד כה.


jud@tkz.co.ilמטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים