פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 2 מ-1.2.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 2 מ-1.2.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 2 מ-1.2.2004
רשם: גברי ברגיל - 1.2.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
גברי ברגיל, אבו וילן, גיורא מסד, מוטל בוגומולסקי, יוסי בן שאול, רבקה וילנד, מאשה
סאמרס, חגי הלוי, יניב שגיא, מאיר בר, גידי סיוון.

חסרים:
דב אביטל, עינת נעמן , דרור קפלון.
משקיפים:
מיכי דרורי, אלי לוי.
מוזמנים:
יהודה ברעם, מוסי רז.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס 1/04 מיום 18.1.04
לפרוטוקול ישיבת מזכירות מ-18.1.04 - לחץ כאן
2. גבעת חביבה
חגי הלוי ומוסי רז הציגו את הנושאים העומדים על סדר היום של גבעת חביבה והגישו
טיוטה ראשונה לתקציב 2004. בדיון שהתפתח עלו הנקודות הבאות הדורשות דיון והחלטה:
טיפול בחוב העבר (עד 2004), שרשרת הניהול (גבעת חביבה, חבצלת, מזכירות הקבה"א),
ייעוד גבעת חביבה (חזון), הקשר והרלוונטיות לקיבוצים, שאלת התשתית של הגבעה ושינוי
היחס של התרומות בתוך מבנה התקציב.

בסיכומו של הדיון סוכם :

א. הנקודות שלעיל יוכנו לדיון ע"י מועצת המנהלים של גבעת חביבה ויובאו לדיון בהמשך
השנה למזכירות.
ב. תקציב גבעת חביבה יובא לאישור נוסף לאחר אישור במועצת המנהלים של הגבעה וחבצלת.
ג. שני הנושאים המרכזיים בשנת העבודה של 2004 יהיו: איזון תקציבי וטיפול בחיפוש
שותף אסטרטגי.

3. אושר מינויו של אביב לשם לרשות הדף הירוק
style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים