פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 1 מ-18.1.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 1 מ-18.1.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 1 מ-18.1.2004
רשם: גברי ברגיל - 18.1.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
יוסי בן שאול, מאשה סאמרס, מאיר בר, חגי הלוי, גיורא מסד, גברי ברגיל.
חסרים:
אבו וילן, רבקה וילנד (חולה), עינת נעמן (חולה), דב אביטל, דרורי קפלון, גידי
סיוון, יניב שגיא (חו"ל).

משקיפים:
מיכי דרורי, אמיר גנז, רחל קרני, אלי לוי.
מוזמנים:
איתן שרייבר.
1. המזכירות אישרה פרוטוקול ישיבת המזכירות מס 10/03
2. תקנון קיבוץ ברקאי
המזכירות אימצה את המלצת המחלקה המשפטית ואישרה את בקשת קיבוץ ברקאי לאישור
התקנון.

3. דו"ח ביקורת של התנועה - מזכירות ומועצת הקבה"א
המבקר, אלי לוי הציג את דו"ח הביקורת בנושא עבודת המזכירות ומועצת התנועה.
ההערות המרכזיות
שנשמעו בדיון שהתפתח היו:

א. צריך לזכור שאנו נמצאים בתנועה מאוחדת ולכן עיקר הפעילות מתנהלת בה ולא בקבה"א.

ב. התאמת הכללים של עבודת הגופים למצב החדש היא קשה מכיוון שמי שמחליט על כך היא
המועצה. נעשה ניסיון לעשות זאת והמועצה לא קיבלה את רוב ההצעות לעדכון המבנה הנובע
מהמצב של איחוד התנועות.

ג. חלק מהבעיות הטכניות, תוקנו לאלתר.

ד. המזכירות תיקח לתשומת לבה את ההערה שחשוב שתפקח יותר מקרוב על פעילות הגופים
הציבוריים של הקבה"א (השוה"צ, גבעת חביבה וכו).

המזכירות אישרה את הדו"ח והודתה לאלי לוי, לאיתן שרייבר ולוועדת הביקורת על עבודתה.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים