פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 1 - התנועה הקיבוצית - 11.1.2004
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 1 - התנועה הקיבוצית - 11.1.2004

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 1
התנועה הקיבוצית - 11.1.2004
רשם: רן כוחן - 11.1.2004
maz@tkz.co.il
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; אורי גלעד; ראובן טנא; עינת נעמן; גידי סיון; יואל מרשק; מאשה
סאמרס; רן כוחן; יוסי בן-שאול; ענת גרה; רבקה יקיר; מוטל ב.; גיורא מסד; ח"כ
אבשלום (אבו) וילן; רבקה וילנד; שבולת אדלמן; דניאל יפה; אבי אהרונסון.

חסרים:
דב אביטל; נגה בוטנסקי; רזי יהל.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור.
מוזמנים:
הנרי אלקסלסי; חגי מירום; עזי טלר; אפרים שפירא; גיורא ינאי; אריה שחל.
ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 59
המזכירות הפעילה אישרה, ללא הערות וללא מתנגדים, את סדר היום וכן את פרוטוקול
ישיבה מס' 59.

לפרוטוקול ישיבה מס' 59 - לחץ כאן
2. בין ישיבה לישיבה
א. פגישה עם שר החקלאות - ישראל כץ
הפגישה בין השר ומזכירי התנועות הקיבוציות התקיימה בשבוע שעבר. בפגישה עלו 4
נושאים עיקריים:
- הראשון, הכרה של השר בנציגי התנועות ההתיישבותיות, כנציגים הלגיטימיים
והמוסמכים של חקלאי ישראל. בפגישה התגלתה מוכנות השר לחדש את ערוצי ההידברות עם
נציגי התנועות.
- הנושא השני: סעיף 979 בתקנות מינהל מקרקעי ישראל. מזכירי התנועות הקיבוציות ביקשו
מהשר כץ לפעול למען קידום חתימת שר האוצר, שתיתן אפשרות לקדם הרבה נושאים שתקועים
כיום בצנרת. השר הביע נכונות לסייע בעניין.
- הנושא השלישי שעלה על הפרק: הפנסיה וסוגיית הביטחון הסוציאלי של חברי קיבוצים.
גם בעניין זה הסכים השר לגלות עמדה חיובית, בתנאי שיו"ר מטה הסדר הקיבוצים (ישראל
עוז) יניח הצעה שתהיה מקובלת על דעת הכול.
- הנושא הרביעי, היה נושא משק החלב: חלוקת מכסות חלב ומחירי החלב. בנושא מכסות
החלב קיימת הסכמה, לכאורה, אך הסעיף של מחירי החלב וכוונת השר להעלות את מחיר החלב
ליצרנים ב-3 אג', רק לרפתות המייצרות עד ל-800,000 ליטר לשנה, נשאר במחלוקת
והמזכירים הבהירו את עמדתם בנושא לשר החקלאות.

ב. פלמחים - בעקבות אי-קבלת 22 בני משק לחברות בקיבוץ
בהתייעצות עם רשם האגודות השיתופיות, התקיימה אסיפה חוזרת רבת משתתפים (כ-120
חברים/ות), בהשתתפות המלווים האזוריים ונתן טל, מזכיר התנועה. בהצבעה הגלויה
ומבלי לקיים דיון פתוח באסיפה, התקבלו הפעם כול בני המשק שנדחו בהצבעה הקודמת,
לפני שבועיים, זאת לאחר מהומה רבה וסערת רוחות בקיבוץ, בעטייה של אותה הצבעה.
בהקשר לשאר מהלכי השינוי המתרחשים כיום בקיבוץ, מסר דני עברי, הפועל כ"ממונה", כי
ימשוך חזרה את התפטרותו, אם תקנון השינוי יעבור ברוב קולות חברי פלמחים.

ג. מצובה
כמעט כול חברי מצובה סודרו בעבודה, בקיבוץ עצמו (החלפת שכירים) ובקיבוצי האזור.
נכון למסירת הדיווח, נותרו כ-10 חברים בלבד, הממתינים לסידור עבודה. בנוסף, הקרן
המיוחדת שהוקמה לצורך סיוע לחברים, חילקה כבר כ-45,000 ש"ח מכספי הקרן למשפחות
במצוקה בקיבוץ. בית המשפט אישר לקיבוץ להעניק את הפנסיה המגיעה לחברים הוותיקים
ביישוב. עדיין קיימות שאלות לא מעטות שאינן פתורות, המתמקדות בעיקרן סביב מציאת
מקומות עבודה ופרנסה.

ד. הוועידה השנייה של התנועה הקיבוצית (ועידת עין החורש - 22/12/2004)
הנרי אלקסלסי (בית זרע), רכז הוועידה, דיווח למזכירות הפעילה כי מתוך 256 קיבוצי
התנועה הקיבוצית, כ-60 קיבוצים לא שלחו ציריהם לוועידה, אף שחלקם כן הודיע
למזכירות הוועידה על בואם ואף העבירו לכאן את שמות ציריהם לוועידה. בוועידה עצמה
נוכחו למעלה מ-550 צירים ועוד כ-100 אורחים ומוזמנים שהגיעו מכול רחבי הארץ. על דעת
רוב הנוכחים, הוועידה הייתה מוצלחת, הן מן הפן הארגוני והן מהפן של הנושאים שהוצבו
ע"י התנועה על סדר יומה של הוועידה. הבחירה בקיבוץ עין החורש הייתה מוצלחת. חברי
הקיבוץ עשו ככול שהתבקשו - ואף למעלה מכך - כדי להבטיח הרגשה טובה וחמה לכול באי
הוועידה. הנרי ביקש להעביר תודות וברכות לכול מי שעבד מולו בקיבוץ. החוגים היו
מוצלחים גם כן, אם כי נשמעו לא מעט הערות על כך שהזמן שהוקדש לדיונים בחוגים היה
קצר ומועט מדי. לא היה זמן מספיק כדי לקיים דיון על כול הנושאים שהיו אמורים לעלות
בחוגים וכול חוג בחר לדון בנושאים שהיו קרובים ללבו. ההחלטה להעביר את הנחיית
החוגים לחברי אגף הרכזים הייתה טובה ונבונה. גם הנכונות שלהם לסייע וגם ההכנה שעברו
לקראת הוועידה ראויים לכול ציון והערכה. התוכנית האמנותית הייתה אף היא טובה
ומאוזנת. על כך תודות לרבקה קנטור, רכזת התרבות של התנועה הקיבוצית ובעצמה - חברת
הקיבוץ המארח. מזכירי התנועה וכן פעילים מרכזיים נוספים, ביקרו בכ-35 קיבוצים
שביקשו לקיים דיונים טרם-ועידה. ועדת הניסוח (ועדת החלטות) פעלה ביעילות ובמהירות
והכינה את כול מה שנדרש ממנה "און ליין", לקראת הדיון המסכם וההצבעות בחלקה האחרון
של הוועידה. ראויה לציון הנוכחות של "החולצות הכחולות", במסגרת הוועידה והחוגים.
בעתיד, ראוי לשתף נציגים מקבוצות אלה בצוות ההיגוי שיעסוק בתכנון הוועידה הבאה.
נוכחות התקשורת הייתה מרשימה. גם הכיסוי בתקשורת הכתובה והאלקטרונית, ערב הוועידה
ובמהלכה, ראויה לציון וכך גם אביב לשם, שעסק בריכוז הדוברות של הוועידה. הוא הודה
לרכזי האגפים שסייעו לו ולמזכירים שנתנו לו גיבוי ותמיכה לאורך כול הדרך, משלב
ההכנות המוקדמות ועד לתום הוועידה. לתודה מיוחדת זכו יוסי בן-שאול ורן כוחן, שפעלו
כול העת לצדו של הנרי וסייעו לו בשורה ארוכה של נושאים, בעיקר בצד בניית 0101
התכנים בוועידה. הוא סיים את סקירתו בהבעת תקווה כי מזכירות התנועה תדע ליישם את
כול מה שהתחייבה לעשות בפני צירי הוועידה והקיבוצים. בכול מקרה, ראוי שהחלטות
הוועידה יישלחו בקרוב לכול הצירים ומזכירויות הקיבוצים.

בדיון שהתפתח בעקבות הערות הפתיחה של הנרי, נשמעו עיקרי הנקודות הבאות: טעות
מתודולוגית בהקצאת זמן מועט כול-כך לדיונים בחוגים; ראוי לשקול להבא חוגים
ייעודיים, בנושאים השונים, כך שכול ציר יוכל לבחור את הנושא המעניין אותו; עצם
הגעת מספר כה גדול של צירים ל"התוועדות" התנועתית, מוכיחה עד כמה זקוקים הקיבוצים
להרגשת העוצמה והיחד, שקיימים בתנועה קיבוצית גדולה; יש להמשיך ולקיים ועידות מעין
אלו, מעת לעת. אינטראקציה קיבוצית כזאת רק מחזקת את כול חוליותיה; יש לשקול בעתיד
אם יש צורך בכלל לקיים חוגי דיון או להעדיף - במסגרת ועידה של יום אחד - דיונים
במליאה בלבד; שיתוף רכזי מחלקות ולא רק רכזי אגפים, בשלבי הכנת התכנים של הוועידה;
"שפת הגוף" של הוועידה הייתה ידידותית והביעה שביעות רצון מעצם ההתכנסות התנועתית
הנרחבת; ההכנות לוועידה הפגינו עבודת צוות במיטבה; ההתגייסות לוועידה הייתה מרשימה.

המזכירים סיכמו את הדיון בנושא ועידת התנועה. גם הם רואים בה השג מרשים והתגייסות
רבתי, ככול שהדבר נוגע להתייצבותם של כה הרבה קיבוצים לכנס התנועתי. מאחר ולא ברור
כלל כמה מהצירים מדווחים לקיבוציהם על התרשמותם מהוועידה ומהחלטותיה, ראוי לשלוח
בהקדם חוברת מסכמת ומוסמכת של החלטות הוועידה לכול צירי הוועידה ומזכירי הקיבוצים.
הדבר המרכזי שאפיין את הוועידה השנייה, הוא בעבודת המטה המעולה שנערכה לקראת
הוועידה, בדאגה לכול הפרטים הקטנים והגדולים ובמסר ששידרה הוועידה במובן שזו הייתה
במפורש "ועידה מזוהה", עם תהליך ההתחדשות והשינוי של הקיבוץ. כך היא נתפסה בעיני
התקשורת הישראלית והזרה שכיסתה את הוועידה. יש לקוות כי ועידת עין החורש תיזכר
בעתיד כוועידה שבה הוחלט לצקת תכנים חדשים ולתת כיוון מדויק ומוסכם למושג: "ערבות
הדדית". המזכירים סיימו דבריהם בהבעת תודה חמה להנרי אלקסלסי על תרומתו להצלחת
הוועידה וכן לקיבוץ עין החורש ולרבקה קנטור שטרחה על הקטעים האמנותיים.

3. הקמת "צוות בדיקה" - קמ"ע תק"ם וקמ"ע הקבה"א
(מוזמנים לדיון: אריה שחל; גיורא ינאי; אפרים שפירא; עזי טלר)
מסקנות והמלצות צוות הבדיקה בנושא הנ"ל, הם אחד משורה של ציוותי בדיקה, בנושאים
שונים, האמורים להגיע בתקופה הקרובה לשולחנה של המזכירות הפעילה. בצוות הבדיקה
בנושא הקמ"עות היו שותפים אריה שחל (עין גדי) וגיורא ינאי (עין השופט).

אריה שחל פתח בהצגת המשימה שהוטלה עליו ועל גיורא ינאי: לבחון את האפשרות של הגברת
שיתוף הפעולה בין קרנות קמ"ע של שתי התנועות (תק"ם וקבה"א), להגיש המלצות, לרבות
כאלה המתייחסות למיזוג הקרנות והקמת קמ"ע תנועתי אחד, לכלל קיבוצי התנועה
הקיבוצית. הצוות נפגש עם כול החברים הפעילים בקמ"עות של שתי התנועות, לשמיעת חוות
דעתם על הנושאים שהוצגו לצוות בכתב המינוי. סיכום הדברים מופיע בדו"ח שהופץ לכול
חברי המזכירות הפעילה.

הצוות הציב לעצמו להתמודד עם שתי השאלות הבאות: ראשית, האם יש טעם לאחד את הקרנות.
לשם כך בחן הצוות את כול היתרונות והחסרונות היכולים לנבוע ממהלך כזה. שנית, הצוות
בחן גם את האפשרויות של הרחבת פעילותן של הקרנות, מעבר לתחומים שאליהם יועדו תחילה.
מבנה הפעילות הנוכחית לא פותח אפשרויות נוספות בפני הקיבוצים, אך מצד שני קיימים
צרכים נוספים. יש מקום להרחיב את פעילות הקרנות ולענות על צרכים חדשים, בהלימה למצב
המשתנה בתקופות שונות. יתכן שכיום, בעקבות המלצות "ועדת הסיווג" והחלטת המנהל 979,
נפתחים אפיקי השקעה חדשים שלא היו קיימים קודם. הקרנות, באם תתקבל הסכמה לכך, יוכלו
להיות מקור הערבות הכספית לחלק מן הצרכים שיתעוררו בעקבות הרצון לממש חלק מהאפיקים
החדשים העומדים כבר בפתח. אריה וגיורא ממליצים כי המזכירות תקבל החלטה עקרונית
חיובית ותמנה צוות מקצועי, שילמד לעמקו את הנושא וכן את החיבורים השונים המשתמעים
ממנו.

גיורא ינאי הוסיף על דברי קודמו, בציינו כי ניתן להגיע לאיחוד הקרנות רק אם תיבחר
מטרה משותפת, שתאלץ את כול הנוגעים בדבר לפעול במשותף. צמיחה דמוגרפית של הקיבוצים,
למשל, לרבות שיכון לקליטה וכיו"ב, יכולה להיחשב בהחלט כמטרה אסטרטגית רלוונטית
ולגיטימית, שראוי לכלול אותה ב"סל השימושים" של הקרנות, אף שאין היא כלולה בהן,
נכון להיום. הצוות המוצע ע"י חברי צוות הבדיקה, יכין הצעה מתאימה, שתכלול לא רק את
המרכיבים האידיאולוגיים, אלא גם את המרכיבים הכלכליים והמשפטיים הנחוצים. או אז,
ניתן יהיה לחבר לזאת גם דיון על איחוד הקרנות, על כול המשתמע מכך.

במהלך הדיון שהתקיים, לאחר הצגת מסקנות והמלצות "צוות הבדיקה", נטלו חלק שורה ארוכה
של דוברים. כול הדוברים תמכו חד-משמעית בהמלצת הצוות, להגדיר מטרות חדשות לקמ"ע
ולהיערך לנושאים אחרים, גם מפני שקמ"ע, לאורך תקופה מאוד ארוכה, לא מגיעה לניצול
משמעותי של אפשרויותיה וגם משום שבמהלך השנים עלו נושאים נוספים, שיש לתת עליהם
תשובה. בשאלת האיחוד המיידי של הקרנות נשמעו דעות שונות. חלק מהדוברים סברו כי אין
טעם להשהות את מיזוג הנכסים בכלל ואת איחוד קרנות קמ"ע בפרט, משום שאין שום טעם
והיגיון שהן יתנהלו בנפרד. לעומתם, היו אחרים שסברו כי אין צורך להיחפז ואין הכרח
להפוך את איחוד הקמ"עות לסמן הימני של איחוד נכסי התנועות. לדעת אלה, החסרונות של
איחוד מיידי לאלתר עולות לעין שיעור על היתרונות בו. לפיכך, יש מקום לקבל את המלצת
צוות הבדיקה, בהתייחס לסוגיית איחוד הקרנות ולדחותן למועד המתאים.

מזכירי התנועה סיכמו את הדיון. ועידת התנועה בכנרת (ועידת איחוד התנועות, נוב'
2000) הטילה על מזכירות התנועה להגיע לאיחוד מלא של התנועות לשעבר, במהלך הקדנציה
(4 שנים) הנוכחית. לדבריהם, אין הצדקה לקיום נפרד של קרנות קמ"ע, בתנועה שמדברת
במפורש על איחוד נכסיה. לכן, הסכמה עקרונית על איחוד קרנות קמ"ע, אין פירושה,
בהכרח, שאיחוד כזה צריך להתבצע מיידית, בתוך חודשיים שלושה. ניתן בהחלט לדחות את
הביצוע למועד המתאים ביותר. אך, בכול מקרה, על מנהיגות התנועה לקבוע יעד ולסמן
כיוון, ולא להסתפק בהמלצה של "צוות הבדיקה". מבחינות רבות איחוד הקרנות הוא הקטע
הקל ביותר מכול יתר המיזוגים הצפויים - חלקם קשים ביותר - הנדרשים להשלמת איחודן
ומיזוגן המלא של שתי התנועות לשעבר.

סוכם:

א. יש לראות באיחוד תאגידי הקמ"עות מטרה רצויה ולפעול למימושו.

ב. בשלב ראשון לקראת תהליך איחוד הקמ"עות, יתקיימו התנאים הבאים:
(1) שיתוף פעולה בין הקמ"עות, לרבות קביעת מדיניות משותפת, "הצלבת" דירקטורים,
דיווח שוטף וכיו"ב.
(2) הרחבת תחום הפעילות של קמ"ע.

ג. המזכירות הפעילה תמנה צוות שיבחן לעומק הוספת תחומי פעילות לקמ"ע ויביאן לאישור
במוסדות הסטטוטוריים הנדרשים.

ד. המזכירות הפעילה מודה לאריה שחל ולגיורא ינאי על עבודתם המסורה ועל הדו"ח
המפורט שהוכן על ידם בסוגיית איחוד קרנות קמ"ע של התנועות.

4. תקציב התנועה 2004 - לקראת קריאה שנייה במועצת התנועה
מזכירות התנועה אישרה, עקרונית, את תקציב התנועה הקיבוצית
2004. הנושא יובא לאישור במועצת התנועה הקיבוצית, בישיבתה הקרובה (22/1/04).
המזכירות ביקשה מגזברי התנועה להציג את הנושא בצורה שונה מזו שהוצג בחומר הנלווה
להזמנה לישיבת המזכירות הפעילה.

style="width:520px;height:35px;position:relative;overflow:hidden;"
יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים