פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 55 - התנועה הקיבוצית - 21.9.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 55 - התנועה הקיבוצית - 21.9.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 55
התנועה הקיבוצית - 21.9.2003
רשם: רן כוחן - 21.9.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; אורי גלעד; אבי אהרונסון; עינת נעמן; גידי סיון; יואל מרשק;
מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; ענת גרה; רבקה יקיר; סלסו גרברז;
אבשלום (אבו) וילן; ראובן טנא.

חסרים:
אורי אשכולי; דב אביטל; נגה בוטנסקי; גיורא מסד; עו"ד מיכי דרורי; רוסי וגשל; עו"ד
צפריר בן-אור.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין.
מוזמנים:
יוסטה בלייר - התאחדות חקלאי ישראל; ח"כ חיים (ג'ומס) אורון.
עוזי ליונבך - מח' צעירים בתנועה הקיבוצית.

ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 54 מ-7.9.2003
המזכירות הפעילה אישרה, ללא מתנגדים, את פרוטוקול ישיבה מס' 54 , מ-7 ספט'
2003.

לפרוטוקול מס' 54 - לחץ כאן
2. דיווח/הודעות - בין ישיבה לישיבה
בהמשך להגשת המלצות "ועדת הסיווג" -
המזכירים דיווחו על ישיבת המינהל הצפויה להתקיים במהלך שבוע זה. עיקר הישיבה תוקדש
להבהרה ולאישור נושאים הנוגעים לתשלום בגין שיוך דירות:
א. לבני משק.
ב. לנקלטים אחרים.
בתשובה לשאלה על בג"צים צפויים, במגמה לסכל את ההסכמות הנוכחיות, ציינו המזכירים כי
- נכון להיום ולמיטב ידיעתם - לא נעשתה עדיין שום פעילות של הגשת בג"ץ כנגד המלצות
הוועדה.

3. בג"ץ מועצות הייצור
(בהשתתפות: יוסטה בלייר וח"כ ג'ומס אורון)

יוסטה בלייר, יו"ר התאחדות חקלאי ישראל, פתח את הדיון וציין כי ההתאחדות אינה
מוטרדת מהצעות השונות, לשורה של שינויים במערכות הארגוניות ובארגוני הייצור
למיניהם. הבעיה המרכזית, לדבריו, איננה במישור הארגוני, אלא במישור המהותי; עצם
הכוונה להעביר את זכות ההחלטה מהמועצות הנבחרות לשר החקלאות. זהו מצב חדש ובלתי
נסבל, המשנה לחלוטין את פני הדברים. יותר ויותר מתברר כי המגמה המדריכה את שר
החקלאות, מר ישראל כ"ץ, בכול פעילותו הענפה, היא להפוך את נציגי החקלאים ליועצים
או למנהלים מקצועיים במועצה המשותפת.

על רקע זה הוגשו 4 עתירות - כול מועצה וחקלאיה בנפרד. העתירה הנוספת של התאחדות
חקלאי ישראל מתייחסת בעיקרה לנושא הזכויות והנכסים. נכון לעכשיו, חלפו 30 הימים
שבהם נדרשה המדינה להסביר מדוע לא תמשוך חזרה את הצעתה וכן גם חלפו 30 היום בהן
ניתנה האפשרות לחקלאים להסביר את עמדותיהם. פסק הדין של הבג"ץ צפוי להינתן בעוד
כחודש מהיום. הסיכויים, מבחינת עמדת החקלאים, אינם טובים במיוחד, מאחר ומדובר כאן
בחוק שעבר את כול מסלולי החקיקה בכנסת.

בעיה נוספת, לא פחות חמורה מבחינת השלכותיה, היא הניסיון של שר החקלאות לפגוע בכול
המנגנון הקיים של קביעת מכסות החלב ולפגוע בנושא הפטור מהגבלים עסקיים. יש כאן
ניסיון להראות כי מנגנון מכסות החלב הנו דבר מיותר מאחר, ולדעת אנשי משרד החקלאות,
הוא רק מייקר את החלב , מה גם שניתן לרכוש 70% מחומרי הגלם ביבוא מוזל מחו"ל. אם
אכן תתממש "תחזית" שכזו, הרי היא תביא לפגיעה אנושה ברפתות ותביא לחיסול מרביתן.
רוב החקלאים ייפרשו מעניין ייצור החלב. מבחינה זאת, "חוק החלב" הוא יותר מסוכן מאשר
חיסולן של מועצות הייצור.

לדעת הדוברים בדיון, יש בכול האמור לעיל, ניסיון פוליטי מודע ובלתי מוסווה, שנועד
לפרק את החקלאות המאורגנת במדינת ישראל, להעביר את מרבית הסמכויות ואת הרשות להקצבת
מכסות חלב, לשר החקלאות עצמו ולהקים במקביל, מסגרות חליפיות שיאוישו ע"י "אנשי
שלומנו". החלק העצוב הוא, שמאחורי כול ההצעות הללו עומדת ממשלה חזקה, המרשה לעצמה
לעשות כול מה שעולה על רוחה, ושאין ניצבת ממולה אופוזיציה משמעותית, המסוגלת להשיב
מלחמה שערה. מדובר כאן בשר חקלאות הנתמך ע"י בן בריתו שר האוצר, הפועלים בברוטליות,
עם סדר יום מאוד ברור: הדאגה לאנשי שלומו הפוליטיים ולא לחקלאים ו/או לחקלאות. החלק
העצוב והאירוני יותר, הוא שהראשונים שייפגעו קשות יהיו אנשי המושבים, דווקא אלה ששר
החקלאות מעוניין ביוקרם. המאבק, לכן, הוא פוליטי ולא משפטי. את המאבק צריכה להוביל
התאחדות חקלאי ישראל ולא כול תנועה בנפרד. היא, יחד עם כול יתר הגורמים האחרים
הנוגעים בדבר, חייבים לפעול יחדיו, להקים "שולחן משותף" לכול תנועות ההתיישבות
ולייצר תוכנית מאבק ברורה, לרבות גיוס משאבים כספיים שהם הכרחיים להמשך קיומו של
מאבק מתמשך. אין להיבהל מן האפשרות לקום ולהודיע בריש גלי כי לחקלאים אין שום עניין
במועצות הייצור וכי ייעשה כול מה שנדרש, על מנת לרוקן אותן מתוכנן.

מזכירי התנועה סיכמו את הדיון. לדבריהם, הסוגיה המרכזית המשתמעת מדיון זה, היא
הצורך בשיתוף הפעולה של כול הארגונים והתנועות. מדיניות הממשלה הנוכחית ניזונה
בעיקר מקרב גורמים משפיעים במשרד האוצר והפרקליטות. ככול שמדיניות זו נגועה במגמות
של "הפרד ומשול" של ציבור החקלאים, כך גם הסיכוי להצליח במאבק כנגד מדיניות הממשלה
מותנה בפעולה - ביחד ובנחישות. רק כך ניתן יהיה למנוע פיצול השורות והרס צפוי מראש
של החקלאות והחקלאים. כול עוד ירצו החקלאים לפעול יחד בצורה מתוכננת ומאורגנת, לא
תוכל הממשלה לפגוע בשותפות הזו. איש לא יוכל גם למנוע מהם להקים מועצות ייצור
אחרות, שאינן תלויות ברשויות השלטון.

סוכם:

מזכירות התנועה הקיבוצית תשתף פעולה עם כול הגורמים החקלאיים השותפים, במטרה לסכל
את מדיניות הממשלה ומשרד החקלאות, בנושאי מועצות הייצור ומשק החלב ובכך למנוע המשך
הפגיעה במעמדם של חקלאי ישראל וביכולתם להמשיך ולהתפרנס מחקלאות בכבוד ובהגינות.

4. פעילות מח' הצעירים בתנועה
(בהשתתפות: עוזי ליונבך ועינת נעמן)

מח' הצעירים רואה את עיקר משימתה כיום, להשתלב במאמץ התנועתי הכולל וביעד המרכזי,
לצמיחה דמוגרפית מחודשת של הקיבוצים. המטרה הממוקדת של המחלקה היא, ליצור את הכלים
והתכנים שמימושם יגביר את רצונם ונכונותם של בנים צעירים ואיכותיים, לקבוע את ביתם
בקיבוץ. יעד נוסף של המחלקה: להגביר את הדיאלוג בין הצעירים וקיבוצם ובין הצעירים
לתנועה.

פירוט פעולות המחלקה הוצגו במיצג - מצ"ב.

עינת ועוזי הציגו בפני חברי המזכירות מגוון רחב של פעילויות, בהן מעורבות המחלקה.
בהיותה חלק מכלל אגף החברה, היא רתומה גם כן למשימת הצמיחה הדמוגרפית של צעירי ובני
הקיבוצים. נכון להיום, נעשית באגף חשיבה ובדיקת עומק, לגבי אפשרות שילוב/איחוד שתי
המחלקות: מח' הצעירים ומח' הקליטה. ראשי המחלקה רואים עצמם מחויבים ללימוד
התהליכים שמתפתחים כיום בקיבוצים, ולא להיות 'צמודים' בהכרח למסגרות העבודה
המסורתיות. אמירה זו אינה מבטלת את מעורבותה הקבועה של המחלקה בפעילות צעירים,
בקיבוצי "הזרם השיתופי". קיים שיתוף פעולה קבוע עם מי שנקבעה ע"י "הזרם" לרכז את
פעילות הצעירים שם.

חברי המזכירות שנטלו חלק בדיון הביעו הערכה רבה לאופן שבו הוצגה עבודת המחלקה בפני
המזכירות וכן למקצועיותם של העומדים בראשה. הובעה תמיהה מסוימת לגבי חוסר שיתוף
הפעולה הקיים בין אגף המשימות ומח' הצעירים, אך עניין זה הוסבר בכך, שאגף המשימות
עוסק בעיקרו בתנועות הנוער ובקבוצות גיל צעירות יותר, מאלו שבהן מתמקדים עיקר
מאמצי המחלקה (גילאי ה-20 וה-30). צוינה בהערכה הפעילות המשולבת של פעילי המחלקה
יחד עם פעילי אגף הרכזים. לא אחת סוללים הרכזים את הדרך למעורבותם של עוזי ועינת
בפעילות צעירי הקיבוץ, ביישוב זה או אחר.

המזכירים סיכמו את הדיון בחזרה על כך שהיעד המרכזי של התנועה הוא קליטת הבנים
לחברות, במסלולי העצמאות השונים. הרבה בנים טובים ומוכשרים עזבו במשך השנים את
קיבוציהם, ועתה יש לעשות הכל, על מנת לפרוץ נתיבים חדשים שיהוו אבן משיכה לבנים
לחזור "הביתה". יש לקוות כי המלצות "ועדת הסיווג" והחלטות מינהל מקרקעי ישראל
הנוכחיות, יסייעו להחיש את מגמת חזרת הבנים. אין ספק, כי לשם הצלחת המשימה יש לפעול
בצורה מערכתית, כאשר כול יחידות התנועה הרלוונטיות יהיו מכווננות לאותו היעד
ויפעלו, יחד, למימושו. אגף חברה, נכון להיום, אכן פועל עפ"י מגמה זו. יש להושיט לו
את כול העזרה למען שיצליח בכך. תפקידה של התנועה הוא לגבש עמדה ברורה, גם בדרך של
גיבוש התודעה וגם בדרך של גיבוש הכלים.

סוכם:

א. המזכירות מאשרת את "תוכנית הפעולה" שהוצגה ע"י פעילי מח' הצעירים בתנועה.

ב. המזכירות רואה צורך להדגיש פעם נוספת את חשיבות הפעילות האינטגרלית-משולבת של
מחלקות ואגפי התנועה בכול הנוגע לגיבוש תודעה וכלים לקליטת הבנים בקיבוצים.

ג. מזכירות התנועה תבחן את ההתקדמות בנושא קליטת הבנים בסדרה של ישיבות שתקיים
בעניין זה.

5. שונות
נוכחות בישיבות המזכירות -
מזכירי התנועה מבקשים להזכיר לחברי המזכירות הפעילה, כי נוכחותם עד גמר הישיבה
היא חובה. החברים מתבקשים שלא לקבוע ו/או לא לקחת חלק בישיבות אחרות,

יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים