פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 54 - התנועה הקיבוצית - 7.9.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 54 - התנועה הקיבוצית - 7.9.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 54
התנועה הקיבוצית - 7.9.2003
רשם: גברי ברגיל - 7.9.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
גברי ברגיל, נתן טל, אורי אשכולי, אורי גלעד, דב אביטל, עינת נעמן, גידי סיוון,
יואל מרשק, מאשה סאמרס, רבקה וילנד, יוסי בן שאול, רבקה יקיר, מוטל בוגומולסקי, אבי
אהרונסון, גיורא מסד, שיבולת אדלמן, דניאל יפה.

חסרים:
אבו וילן (חו"ל), רן כוחן (חו"ל), סלסו גרברז, רוסי וגשל, נגה בוטנסקי, רזי יהל.
משקיפים:
מיכי דרורי, צפריר בן אור, עליזה בורנשטיין.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבת מזכירות 53
אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס 54 מיום 10.8.03.
2. דיווחים
א. מאשה סאמרס דיווחה על הכנסים האזוריים המתוכננים במהלך חודש ספטמבר בכול האזורים
ויעסקו בהחלטות ועדת הסיווג ובהחלטות על חלקת המגורים.
ב. נמסר על הקמת צוות לבדיקת איחוד המקהלות אשר יכלול את החברים הבאים : עמי בארי
- עין החורש (יו"ר), חזי ניר - גבעת ברנר, אסיה מרגוליס - נגבה, אסף כרמי - בית
השיטה.
ג. ביום רביעי 24.9.03 בשעה 07.45 יציינו פעילי התנועה הקיבוצית את ראש השנה
באירוע מסורתי שייערך במסעדה בבית לאונרדו.
ד. ביום חמישי 2.10.03 ייערך סיור של פעילי התנועה לאורך גדר ההפרדה במטרה ללמוד
את הנושא המורכב של הגדר שיש לו השפעות רבות על סדר היום של מדינת ישראל בתחום
הביטחוני והמדיני.

3. פריסת שנת שירות - ספמטמבר 2003
יואל מרשק, איילת גודארד ומולי אקשטיין מאגף המשימות פרסו את תוכנית שנת השירות
וגרעיני הנח"ל שהתחילה בספטמבר לשנה הקרובה.
מדובר ב-757 ש.ש. הפרוסים בפנימיות, כפרי נוער, פרויקטים ירוקים, מרכזי קליטה,
התיישבות, מכינות, תנועות הנוער ופרויקטים נוספים. מתוך המספר הכולל 483 הם בני
קיבוצים והשאר בני מושבים ועירוניים. כ-157 עובדים בתנועות הנוער השונות כי"ג.
בנוסף לכך, ישנם 205 בוגרים ב-49 גרעינים - סה"כ מגמה של גידול מתמיד בשני
המסלולים.
המזכירות הביעה הערכה גדולה לפעילות הענפה של הש.ש. אשר ראויה לכול ברכה. מדובר
באחד הפרויקטים המבורכים ביותר של מעורבות חברתית הנעשית ע"י התנועה.

4. אישור סדר היום למועצה - מושב 15 - ביום 11.9.03
המזכירות אישרה את סדר היום של המועצה הקרובה שיכלול:
א. אישור סדר היום ופרוטוקול (מושב 14);
ב. דו"ח מזכירי התנועה - בין מושב למושב;
ג. ד"ר אבי אהרונסון (נתיב הל"ה) - אישור חברות במזכירות
התנועה;
ד. אישור סדר היום של ועידת התנועה הקיבוצית (מושב ב);
ה. "הוועדה לסיווג הקיבוץ" – דיון;
ו. שונות.

5. החלטות ועדת הסיווג
מיכי דרורי מהמחלקה המשפטית הציג לחברי המזכירות את החלטות הוועדה וההשלכות
המרכזיות שלהן.
התפתח דיון בו ציינו חברי המזכירות את החשיבות של הדו"ח ואת הצורך לפתוח עבודת מטה
בתנועה ליישום כול אותן החלטות בדו"ח הדורשות את מעורבות התנועה.

6. מחלקת התרבות של התנועה הקיבוצית - דיווח ודיון
רבקה קנטור, תלמה סולפין ותלמה להב הציגו בפני חברי המזכירות את עבודת מטה התרבות
הקיבוצי. מדובר בעבודה רחבה מאוד הכוללת, בין היתר, לווי, הדרכה וייעוץ של רכזי
התרבות, מפגשים אזוריים, קורסי ניהול תרבות בקהילה, ימי עיון להכשרה מקצועית ועוד.
התפתח דיון על חשיבות התרבות בחיים הקיבוציים והמזכירות ראתה לנכון לציין בהחלטת
הסיכום שלה לעבודת מטה התרבות שהיא רואה בקיום תרבות בקיבוץ נדבך חשוב ומרכזי בחיים
הקיבוציים. הנהגות הקיבוצים חייבות לתת דגש ולאפשר תקציבים שיאפשרו קיום חיי תרבות
בקהילה.
סוכם שתתבצע עבודה מערכתית של כול המחלקות ואגפי הבית בכדי לעזור למטה התרבות
להטמיע מסר חשוב זה ולהבטיח שיתקבל בכול הקיבוצים.
חברי המזכירות ציינו לטובה את עבודה מטה התרבות.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים