פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 8 מ-31.8.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 8 מ-31.8.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 8 מ-31.8.2003
רשם: גברי ברגיל - 31.8.2003
maz@tkz.co.il
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
נוכחים:
גברי ברגיל, אבו וילן, רבקה וילנד, יוסי בן שאול, דב אביטל, עינת נעמן, אהרון
רוזנבאום, גידי סיוון, מוטל בוגומולסקי, גיורא מסד, דב פודר, יניב שגיא.

חסרים:
מאשה סאמרס, דרור קפלון, סלסו גרברז.
משקיפים:
מיכי דרורי, חיים (ג'ומס) אורון, אלי לוי, רחל קרני.
מוזמנים:
גרי ברנר, אריק הוך.
1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 7 מיום 6.7.03
לפרוטוקול ישיבה מס' 7 - לחץ כאן
2. תקציב 2002 ודו"ח חצי שנתי ל-2003
מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה, הציג את הסיכום הכספי של תקציב הקבה"א לשנת 2002
המראה גירעון של מיליון ש"ח וסיכום חצי שנתי של שנת 2003 . הדבר הבולט ביותר בשני
הדו"חות הוא חוסר היכולת של הגופים הציבוריים שלנו לעמוד בתקציבים עקב הקשיים הרבים
אותם עוברים כול הגופים הציבוריים במדינה.

לסיכום הדו"ח סוכם:

א. ועדת תקציב תדרוש מכול הגופים הציבוריים לעשות את כול הנדרש, על מנת לעמוד
בתקציב שלהם לשנת 2003.
ב. תקציב 2004 צריך להיבנות כך שלא יאפשר שום חריגה בתקציב וכול גוף ציבורי יצטרך
לדווח על כך למזכירות. בנוסף תקיים המזכירות דיון על סדרי עדיפויות של אחזקת הגופים
הציבוריים.

3. פעילות חבצלת
התקיים דיון בקריאה ראשונה על פעילות חבצלת. אריק הוך - מנכ"ל חבצלת הציג את
הפעילויות בקרן והבעיות המרכזיות העומדות בפניה. סוכם שעיקר הדיון, כולל הצעות
החלטה, יתקיים בישיבה הבאה.

4. גבעת חביבה
גרי ברנר - יו"ר מועצת המנהלים ודב פודר, מנכ"ל הגבעה, הציגו את הבעיות בפניהם
ניצבת גבעת חביבה, את הצעדים שכבר נעשו בכדי להגיע לאיזון תקציבי והתוכניות לשנה
הקרובה. סוכם לראות בכך קריאה ראשונה ולגבש הצעות החלטה לקראת הישיבה הבאה של
המזכירות.

5. שונות
א. אושר הוועד המנהל של פלך הכולל את: מיכאל קישון, שלמה שגיא ויונתן עצמון. המינוי
יהיה עד 31.12.03 ואז ייקבע ועד חדש בתיאום עם השומר הצעיר.

ב. המזכירות קבלה פנייה ממרצ להמליץ בפני חברי מרצ בקבה"א להעלות את דמי החבר למרצ
כעזרה למפלגה ותעביר פנייה זו לקבוצים תוך בקשה להתייחס לכך בכובד ראש.

יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים