פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 7 מ-6.7.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 7 מ-6.7.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 7 ב-6.7.2003
רשם: גברי ברגיל - 6.7.2003
maz@tkz.co.il
לאתר מטה התנועה הקשיבוצית
משתתפים:
אבו וילן, מאשה סאמרס, יוסי בן שאול, דב אביטל, גידי סיוון, גיורא מסד, דב פודר,
גברי ברגיל.

חסרים:
רבקה וילנד, דרורי קפלון, אהרון רוזנבאום, סלסו גרברז (חופשה) עינת נעמן (חולה),
מוטל בוגומולסקי (חולה) יניב שגיא.

משקיפים:
אמיר גנז, מיכי דרורי.
מוזמנים:
צימי, עופר אדר, פרץ - קיבוץ געתון.
1. אושר פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 6 מיום 20.4.03
לפרוטוקול ישיבה מס' 6 - לחץ כאן
2. יסעור
אושרה הבקשה של קיבוץ יסעור לשינוי תקנון עפ"י המלצת המחלקה המשפטית ובכפוף לשינוי
סעיף 44 בתקנון כך שיתווסף בסופו המשפט ש"ההחלטות בנושא זה יתקבלו ברוב מיוחד של
66%".

3. אגודה של מעסיקי התעשייה הקיבוצית
אושרה הקמת אגודה של מעסיקי התעשייה הקיבוצית שתהווה ארגון מעסיקים של מפעלי
התנועה הקיבוצית. אושרה הקמתו של ועד זמני עד לבחירתה של האסיפה כללית והוועד
הקבוע שייבחר על ידה.

4. כישור - כישורית
אושר ההסכם של הקבה"א עם כישורית המכניס את כישורית לנעלי האגודה בכישור במקומו של
הקבה"א.

יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים