פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 6 מ-24.4.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 6 מ-24.4.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א מס' 6 מ-20.4.2003
רשם: גברי ברגיל - 20.4.2003
maz@tkz.co.il
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
נוכחים:
גברי ברגיל ,אבו וילן, יוסי בן שאול, מאשה סאמרס, גידי סיוון, רבקה וילנד, סלסו
גרברז, גיורא מסד, גידי סיוון, מוטל בוגומולסקי, דב פודר, יניב שגיא.

חסרים:
דרור קפלון, עינת נעמן, דב אביטל, אהרון רוזנבאום, סלסו גרברז.
משקיפים:
מיכי דרורי, אמיר גנז.
מוזמנים:
רחל רבין, מייקל עופר.
1. אישור פרוטוקול 5/03 מיום 23.3.03
לפרוטוקול ישיבה מס' 5 - לחץ כאן
2. דו"ח מסע השוה"צ והקבה"א לפולין
נמסר דיווח על מסע הקבה"א ו"השומר הצעיר" לפולין לציון 60 שנה למרד גטו ורשה ו-90
שנה ל"שומר הצעיר".

3. שינוי תקנון - המעפיל
אושרה פה אחד הבקשה של קיבוץ המעפיל לשינוי תקנון עפ"י המלצת המחלקה המשפטית.
4. שינוי תקנון - עין דור
אושר שינוי התקנון של קיבוץ עין דור במקביל להחלטה להוציא מכתב לקיבוץ המבהיר להם
שעליהם להבטיח שהשינויים שהם מבקשים לעשות בתקנון, לא פוגעים ביכולתם להישאר קיבוץ,
בהתאם לתקנות הסיווג החדשות שיוחלטו בקרוב. כמו כן, סוכם שנבקש לקיים פגישה עם
מזכירות עין דור להבהיר להם את עמדתנו בנושא.

5. פגישה עם רחל רבין - ועד מנהל הסמינרים
התקיימה פגישה עם רחל רבין, יו"ר ועד המנהל של הסמינרים בה השתתף גם מייקל עופר
מסמינר "אורנים".
רחל רבין הסבירה את עמדת הוועד המנהל בכול הנוגע למינויים האחרונים בסמינר
הקיבוצים. חברי המזכירות הביעו את דעתם שיש למצוא פתרון שיהיה מוסכם על כול חברי
הוועד המנהל.

6. תכן הנפקות - הצעת החלטה למועצת הקבה"א
המזכירות אימצה את הצעת ההחלטה של הוועדה העוסקת בנושא וההצעה תובא בפני מועצת
הקבה"א לאישור.

הצעת החלטה בנושא תכן הנפקות
בהמשך לטיפול בנושא תכן הנפקות, תיקח על עצמה התנועה מחויבות לפעול לשחרור כול
הקיבוצים מעול שטרי החוב.

בשלב זה מחליטה התנועה לפעול להסרת הסיכון הכרוך בשטרי החוב קודם כול על 9 קיבוצים
(שמות הקיבוצים מצורפים). בשלב ב' יקודם הטיפול ב-13 קיבוצים נוספים (רשימה
מצורפת) ובשלב ג' בשאר הקיבוצים.

שמות 9 הקיבוצים בקבוצה א': (ערבו לתכן הנפקות אך לא קיבלו ממנה כספים)
ברעם, גן שמואל, דליה, יקום, מעברות, מגן, נגבה, עין המפרץ, שמיר.
שמות 13 הקיבוצים בקבוצה ב': (יתרת קיבוצי ההטלות)
גזית, דביר, דן, הזורע, כפר מנחם, מזרע, מרחביה, משמר העמק, ניר יצחק, עברון, עין
דור, שער הגולן, שריד.

יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים