פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 23.3.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 23.3.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 23.3.2003
רשם: גברי ברגיל - 23.3.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
נוכחים:
גברי ברגיל ,אבו וילן, יוסי בן שאול, מאשה סאמרס, גידי סיוון, רבקה וילנד, סלסו
גרברז, גיורא מסד.

חסרים:
דרור קפלון, יניב שגיא, עינת נעמן, דב אביטל, דב פודר, מוטל בוגומולסקי , אהרון
רוזנבאום.

משקיפים:
מיכי דרורי, אמיר גנז, אביב לשם.
מוזמן:
אברי דביר.
1. אישור פרוטוקול 4/03 מ-2.3.2003.
אושר פרוטוקול 4/03 מיום 2.3.03.
2. הסכם הקבה"א - כישורית
גברי ברגיל הציג את ההסכם שהתגבש עם כישורית לגבי כניסתה של כישורית לנעלי האגודה
השיתופית כישור והפיכתה לקיבוץ נלווה בתנועה.
המזכירות אישרה את ההסכם והסמיכה את אברי דביר והמחלקה המשפטית להשלים את הכנת
הנספחים להסכם.
כמו כן, סוכם להיפגש עם געתון ולהבטיח שהם מגיעים להסדר על עיבוד משותף של מטע
הקיווי עם כישורית.

3. ועד מנהל הסמינרים
גברי ברגיל דיווח לחברי המזכירות על ההתפתחויות של התקופה האחרונה בוועד המנהל של
הסמינרים שהביאו אותו להודיע לרחל רבין - יו"ר הוועד המנהל של הסמינרים על כך שאין
בכוונתו להשתתף בישיבות הוועד והאסיפה עד להודעה חדשה.
חברי המזכירות ביקשו לזמן את רחל רבין לפגישה עם מזכירות הקבה"א, על מנת לשמוע
ממנה דיווח על הנעשה ולבקש הבהרות לשאלות שעלו במהלך הישיבה.
במקביל יפגשו אבו וילן, גיורא מסד ומיכי דרורי עם נתן טל להציג לו את עמדת הקבה"א
בנושא במטרה להגיע לפתרון הבעיה שנוצרה.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים