פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 41 - התנועה הקיבוצית - 2.2.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 41 - התנועה הקיבוצית - 2.2.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 41
התנועה הקיבוצית - 2.2.2003
רשם: רן כוחן - 2.2.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי ברגיל; ח"כ אבו וילן; אורי גלעד; גידי סיון; עינת נעמן; אורי אשכולי; יואל
מרשק; מוטל ב.; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; יוסי בן-שאול; דב אביטל; ענת גרה; נגה
בוטנסקי; דניאל יופה; רבקה יקיר; יגאל צחור.

חסרים:
גיורא מסד; סלסו גרברז; רוסי וגשל; יונה פריטל; הדסה ולנסי; רבקה יקיר; ראובן טנא.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור.
מוזמנים:
אמרי רון (משמר העמק); ניצן פלדמן (יזרעאל); דגי חבויניק (זיקים).
ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 40
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 40, מה-19 ינואר, 2003.
2. דיווח מזכירי התנועה
רזי יהל – הודעה על צירופו למזכירות התנועה - המזכירים הודיעו על צירופו של רזי יהל
(שדה בוקר), כחבר במזכירות הפעילה ובמזכירות הרחבה של התנועה. האישור הפורמלי ייערך בישיבת
מועצת התנועה הקרובה, שתתקיים לקראת סוף חודש פברואר.

3. ועדת הביקורת של "ברית התנועה הקיבוצית"
המזכירות הפעילה אישרה, ללא כול התנגדות, את המלצתה של מבקרת התנועה, להעביר את פעילות ועדת
הביקורת של "ברית התנועה הקיבוצית" לוועדת הביקורת של התנועה הקיבוצית. עם אישור ההמלצה
דלעיל, מתבטל הרכב ועדת הביקורת של "הברית" וחבריה של הוועדה: שושנה שגיא; שמואל קריצמן; נאור
ליוואי ועליזה בורנשטיין מסיימים את תפקידם. כמו-כן, סוכם כי נאור ליוואי (שפיים), חבר ועדת
הביקורת של התנועה הקיבוצית, ימשיך לטפל בנושאים הנוגעים ל"ברית", במתכונתה הממוזגת, במסגרת
של יום אחד בשבוע, בתוקף תפקידו כחבר ועדת הביקורת של התנועה הקיבוצית.

4. מעורבות "הזרם השיתופי" בפעילות מזכירות התנועה הקיבוצית
להלן סיכום הדיון:

א. עבודת "הזרם השיתופי", כמרכיב בעבודת "המעגל השיתופי", היא חלק מפעילות התנועה. במסגרת
התפיסה של תנועה קיבוצית פלורליסטית, רואה מזכירות התנועה חשיבות רבה בפעילות זאת, כחלק
מתוכנית העבודה שלה.

ב. "הזרם השיתופי" מחויב להחלטות התנועה וצריך להתנהל על פיהן, הן בתחום הארגוני והן בתחום
התקציבי. מחלוקות הצצות בנושאים פנים וחוץ-תנועתיים יידונו בעתיד, בכול מקרה שיידרש, מול
מוסדות התנועה ולא כפעילות נפרדת.

ג. מזכירות התנועה הקיבוצית רואה חשיבות בכך ש"הזרם השיתופי" ישתלב בפעילות השוטפת והקבועה
של התנועה ויראה עצמו מחויב לה ברמה הכוללת.

ד. צוות מצומצם של המזכירות יחד עם נציגי מזכירות "הזרם השיתופי" יטפל בנושאים נקודתיים שעלו
במהלך הדיון ובבעיות שקשורות בשיתוף פעולה, שיצוצו במהלך השנה.

5. שונות
ישיבת המזכירות הפעילה הבאה תתקיים ביום ראשון, 9/2, ב"בית לוחמי הגטאות", בגליל המערבי.
הישיבה תיפתח בשעה 09:00. לאחריה, לאחר ארוחת הצוהרים, יתקיים סיור מודרך במוזיאון וכן ביקור
בתערוכת האמן קופפרמן המוצגת שם. אנא שריינו ביום זה את שעות הבוקר ואחה"צ.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים