פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 2.3.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 2.3.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 2.3.2003
רשם: גברי ברגיל - 2.3.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
אבו וילן, יוסי בן שאול, מאשה סאמרס, גידי סיוון, עינת נעמן, מוטל בוגומולסקי, גברי ברגיל,
אהרון רוזנבאום.

חסרים:
דרור קפלון, רבקה וילנד, יניב שגיא, דב אביטל, גיורא מסד, דב פודר, סלסו גרברז.
משקיפים:
מיכי דרורי, אמיר גנז.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 4.2.03
2. אישור תקנון קיבוץ סער
אושר שינוי התקנון של קיבוץ סער עפ"י המלצת המחלקה המשפטית בסעיף 66 לתקנון וכפי שביקש זאת
הקיבוץ.

3. אישור תקנון קיבוץ רבדים
אושר שינוי התקנון של קיבוץ רבדים עפ"י המלצת המחלקה המשפטית בסעיפים 4, 44, 66, 77 לתקנון
כפי שביקש זאת הקיבוץ.

4. אישור תקנון קיבוץ רוחמה
אושר שינוי התקנון של קיבוץ רוחמה עפ"י המלצת המחלקה המשפטית בסעיפים 4 ,48 ,66 ,71 ,77
לתקנון ועפ"י בקשת הקיבוץ.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים