פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 4.2.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 4.2.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 4.2.2003
רשם: גברי ברגיל - 4.2.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
אבו וילן, רבקה וילנד, מאשה סאמרס, יוסי בן שאול, דב אביטל, דרור קפלון, גידי סיוון, מוטל
בוגומולסקי, דב פודר, יניב שגיא, סלסו גרברז, גברי ברגיל.

חסרים:
עינת נעמן, אהרון רוזנבאום, גיורא מסד.
משקיפים:
מיכי דרורי, אמיר גנז, אלי לוי.
מוזמנים:
אמציה רייז, שלמה גלזר, עודד ליפשיץ, שלמה מרגלית (ניר עוז) אלון פאוקר (ניר עוז).
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
1. אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 26.1.03
2. מינוי רבקה וילנד לאסיפה הכללית של עמותת מכללת סמינר הקיבוצים
אושר מינויה של רבקה וילנד במקומו של יהודה מרלא כנציגתנו באסיפה הכללית של עמותת מכללת סמינר
הקיבוצים.

3. אישור שינוי תקנון שער העמקים
על פי המלצת המחלקה המשפטית (נספח מס 1) הוחלט לאשר את שינוי התקנון של קיבוץ שער העמקים על
פי בקשת הקיבוץ בסעיף 66 לתקנון.

4. הארכת כהונתו של עורך "הדף הירוק", שלמה גלזר, בשנתיים
המזכירות דנה בהארכת כהונתו של עורך "הדף הירוק" בשנתיים נוספות עפ"י הנדרש מכתב הבוררות
שהתקיים ברשות "הדף הירוק" (נספח 2) והחליטה ברוב של 11 קולות ו-1 נמנע לאשר את הארכת כהונתו
של שלמה גלזר בשנתיים.
בשולי הדברים הביעו חברי המזכירות תרעומת על הסיטואציה בה העמיד פסק הבוררים את המזכירות.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים