פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 5.1.2003
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 5.1.2003

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקבה"א - 5.1.2003
רשם: גברי ברגיל - 5.1.2003
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
אבו וילן, רבקה וילנד, מאשה סאמרס, יוסי בן שאול, דב אביטל, עינת נעמן, גידי סיוון, סלסו
גרברז, מוטל בוגומולסקי, גיורא מסד, יניב שגיא, גברי ברגיל.

חסרים:
דרור קפלון, אהרון רוזנבאום.
משקיפים:
מיכי דרורי, אמיר גנז, אלי לוי.
סיכום:
1. אושר פרוטוקול מזכירות מיום 8.12.02.
2. אישור הוועד המלווה של כישור:
אושר הוועד המלווה של כישור ל-2003 בהרכב: יונתן עצמון, שלמה שגיא ומיכאל קישון.
3. אישור תקנון בית ניר:
המזכירות אישרה פה אחד את בקשת קיבוץ בית ניר לשינוי בתקנון בסעיף 113 ובסעיף 45 (א) עפ"י
המלצת המחלקה המשפטית.

4. אישור תקנון שמיר:
המזכירות אישרה פה אחד את בקשת קיבוץ שמיר לשינוי תקנון בסעיפים 77, 66, 45, 44 עפ"י המלצת
המחלקה המשפטית.


יציאה מניהול בקליק מערכת מעוף
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים