פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 39 - התנועה הקיבוצית - 22.12.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 39 - התנועה הקיבוצית - 22.12.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 39
התנועה הקיבוצית - 22.12.2002
רשם: גברי ברגיל - 22.12.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
גברי ברגיל, נתן טל, עינת נעמן, יוסי בן שאול, מאשה סאמרס, יגאל צחור, רוסי וגשל, ענת גרה,
דניאל יפה, אורי גלעד, יואל מרשק, רבקה יקיר, גידי סיוון, מוטל בוגומולסקי, הדסה ולנסי, דב
אביטל, יונה פריטל, רבקה וילנד, אורי אשכולי.

חסרים:
אבו וילן, גיורא מסד, נגה בוטנסקי, רן כוחן.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
ישב בראש הישיבה:
גברי ברגיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אושר פרוטוקול ישיבה מס 38' מיום 24 נובמבר 2002
2. דיווחים
נתן טל וגברי ברגיל דיווחו על עבודת הוועדה להגדרת הסוווג ועל ההסכם, שגובש עם מוקי צור,
אלישע שפירא, נחמן רז, ניצן פלדמן ואימרי רון לגבי הקפאת תקנה 7א והעתירה בנושא במקביל ומאמץ
להגיע לנוסח מוסכם, שיוחלט במועצה לגבי הטיפול בקיבוצים הנמצאים במצב של תקיעות. כמו כן, נמסר
דיווח על התנהלות בית התנועה בתקופת הבחירות.

3. מנהל כ"א זמני
המזכירות אישרה את מינהלת כ"א זמני בהרכב הבא:
דניאל יפה (יו"ר), דב אביטל, רינה קרן, רוסי וגשל, ענת גרה, סלסו גרברז.

4. תקציב 2003 - קריאה שנייה
בסיומו של דיון בנושא תקציב 2003 התקבלו ההחלטות הבאות:
4.1 המזכירות מאשרת את תקציב 2003 בקריאה שנייה.
4.2 המזכירות מנחה את רכזי האגפים והמחלקות לבצע את השליש הראשון של השנה בחישוב של 90%
מהפעילויות ולאחר סיכום השליש יוחלט לגבי ההמשך.

5. הקמת המרכז לייעוץ חינוכי
מחלקת החינוך הציגה הצעה להפריד את היחידה לייעוץ חינוכי הקיימת כיום במחלקת החינוך ולהעביר
את הפעילות שלה לסמינר הקיבוצים, תוך בנייה של מרכז הדרכה וייעוץ, שיעבוד עצמאית מול
הקיבוצים, אך יהיה שייך ניהולית למחלקת החינוך.

בסיום הדיון סוכם:
- המזכירות מאשרת עקרונית את המהלך.
- יוקם צוות של המזכירות, שילווה את בניית מרכז ההדרכה ויביא את מודל העבודה הסופי לאישור
המזכירות.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים