פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 8.12.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 8.12.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 8.12.2002
רשם: גברי ברגיל - 8.12.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
גברי ברגיל, אבו וילן, רבקה וילנד, מאשה סאמס, יוסי בן שאול, עינת נעמן, אהרון רוזנבאום,
אברי דביר, גידי סיוון, מוטל בוגומולסקי, גיורא מסד, דב פודר, יניב שגיא.

חסרים:
דרור קפלון, סלסו גרברז (חו"ל).
משקיפים:
מיכי דרורי, אמיר גנז.
מוזמנים:
אריק הוך, גרי ברנר, אלי צור, איתן שרייבר, רוסי וגשל.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
1. אושר פרוטוקול הישיבה מיום 18.8.02
2. שינוי תקנון קיבוץ משמר העמק
אמרי רון הציג את "התקנון הרדום," שמבקש קיבוץ משמר העמק לקבל. מזכירות התנועה החליטה לאשר את
שינוי התקנון בכפוף לתיקון בסעיף 99 (לעת פירוק), שאליו יצורף גם הצורך באישור התנועה בתוספת
לאישורו של רשם האגודות השיתופיות.

3. שינוי תקנון פעילים של הקבה"א
יוסי בן שאול הציג הצעה של ועדת כוח אדם לשינוי תקנון פעילים של הקבה"א. שינוי התקנון בא
להתאימו לזמן הנוכחי, שלאחר איחוד התנועות ע"י התאמתו לתקנון הפעילים של התנועה הקיבוצית מחד
והורדת סעיפים, שכבר לא קיימים במסגרת הקבה"א מאידך.
המזכירות אישרה את ההצעה בכפוף למספר תיקונים שעלו בישיבה. יוסי בן שאול יכין את ההצעה
המתוקנת לאישור מועצת הקבה"א.

4. אישור ועדת ביקורת
יוסי בן שאול, רכז מטה וכ"א, הציג את רשימת המועמדים לוועדת ביקורת בראשותו של איתן שרייבר.
המזכירות החליטה, שוועדת הביקורת תכלול את: איתן שרייבר (יו"ר), מבקר הקבה"א - אלי לוי,
שייבחר במועצה הקרובה ועוד ארבעה חברים עליהם יחליטו יוסי בן שאול ואיתן שרייבר מתוך הרשימה
שהוגשה למזכירות.

5. תוכנית ההבראה של "גבעת חביבה"
המזכירות שמעה דיווח מפי גרי ברנר - יו"ר מועצת המנהלים של גבעת חביבה ודב פודר, המנכ"ל, על
תוכנית ההבראה המתבצעת במקום ואשר אמורה להביא את ה"גבעה" לאיזון תקציבי בשנת 2003 לאחר
שבשנים האחרונות נמצאת גבעת חביבה בגירעון שנתי גבוה. אלי צור ייצג את עמדת צוות העובדים
ב"יד יערי". בסיכומו של דיון התקבלו ההחלטות הבאות:

א. המזכירות נותנת גיבוי להנהלה בביצוע תוכנית ההבראה שלה ודורשת להבטיח איזון תקציבי, כולל
החזר החוב של השנים האחרונות.
ב. מבנה החוב יוסדר בעזרת חבצלת מול הבנקים. גבעת חביבה תכניס לתוכניתה השנתית החזר חוב
למערכת הבנקאית פרוס ל-10 שנים.
ג. העברת תקציב לגבעת חביבה תהייה ללא ייעוד מסוים ומועצת המנהלים של "הגבעה" תחליט על
המדיניות לגבי כול מרכז ומרכז.
ד. צוות של מזכירות הקבה"א, ביחד עם הנהלת ה"גבעה" ועובדי "יד יערי", יעבדו יחד לבניית
תוכנית העבודה של המרכז במסגרת הקיצוצים באופן שיבטיח את המשך עבודתו של המרכז. תוכנית
הקיצוצים תיבדק מחדש לאחר שנתיים.

6. תקציב 2003 של הקבה"א
מוטל בוגומולסקי, גזבר התנועה, הציג את ביצוע תקציב 2002 ל-10 חודשים ואת תקציב 2003. בסיכום
הדיון - סוכם:

א. במהלך החצי הראשון של 2003 ייערך דיון מיוחד של המזכירות עם הנהלת חבצלת במטרה
ללמוד ולסכם מדיניות לעבודת "חבצלת".
ב. במהלך החצי הראשון של 2003 ייערך דיון במזכירות לבחינת הפעילויות הציבוריות השונות,
שמקיים הקבה"א.
ג. המזכירות מאשרת את הצעת התקציב כפי שהוגשה על ידי ועדת תקציב ותביאו לאישור המועצה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים