פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 38 - התנועה הקיבוצית - 24.11.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 38 - התנועה הקיבוצית - 24.11.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 38
התנועה הקיבוצית - 24.11.2002
רשם: גברי ברגיל - 24.11.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
גברי ברגיל, נתן טל, דב אביטל,רוסי וגשל, מוטל בוגומולסקי, אורי אשכולי, ראובן טנא מאשה
סאמרס, רבקה וילנד, עינת נעמן, יוסי בן שאול, הדסה ולנסי, יואל מרשק, אורי גלעד, גידי סיוון,
דניאל יפה, צפריר בן אור, רבקה יקיר.

חסרים:
אבו וילן, גיורא מסד, רן כוחן.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 37 מיום 10 נובמבר 2002
2. דיווחים
2.1 בג"צ בנושא תקנה 77א
נתן טל מסר דיווח על הדיון שהיה בבג"צ בנושא תקנה 7א (שינוי לשנת ניסיון ללא שינוי תקנון ברוב
של 60% מכלל החברים).
שופטי בג"צ לא ביטלו את התקנה לגבי הקיבוצים, שכבר פועלים עפ"י התקנה, אך במקביל הוציאו צו
ביניים המורה לעצור את השימוש בתקנה עד שיסתיים הדיון בנושא.
בקרוב אמורה להתקיים פגישה בין נציגי החברים, שהגישו את הבג"צ וחברים מקיבוצים המשתמשים בתקנה
בהזמנת המזכירים וזאת במטרה להגיע להבנה, שתשאיר את הדיון התנועתי מחוץ לכותלי בית המשפט.

2.2 בקשת בנק החקלאות לפירוק ניר-עם
נמסר דיווח על החלטת דירקטוריון בנק החקלאות לפתוח בהליכים של פירוק לקיבוץ ניר-עם עקב חובות
הקיבוץ לבנק, שלא הגיעו לידי הסדר. התנועה הודיעה, שתתנגד בכול תוקף למהלך שכזה וקיימה,
בשיתוף עם הקיבוץ, סדרה של דיונים בעזרת משרד החקלאות ומשרד ראש הממשלה מול הבנק במטרה למצוא
פתרון לבעייה.
המזכירים הודיעו, שלא יאפשרו בכול דרך שהיא מהלך, שבו בנק כזה או אחר יתחיל בהליכי פירוק
כפויים על כול קיבוץ.

2.3 פיגוע הטרור במצר
המזכירות שמעה דיווח על הפעולות השונות שמקיימת התנועה, במטרה לעזור לקיבוץ מצר בשעותיו
הקשות. במקביל, ביקשו המזכירים להביע את הערכת מזכירות התנועה לקיבוץ על התמודדותו עם המשבר
הנורא שפקד אותם ועל הדרך המעוררת כבוד, שבה התמודדו עם התקשורת.

3. סמיכות וכפיפות של אגף כלכלה
המזכירות אישרה את ההצעה, שגובשה בהנהלה הכלכלית לגבי הסמיכות והכפיפות של הנהלת אגף הכלכלה.

3.1 בסמכות אגף הכלכלה לדון ולהחליט על עמדת התנועה הקיבוצית בכול הנושאים הכלכליים המוגדרים
כיעדי עבודה של האגף או שיועלו ע"י הקיבוצים ו/או מזכירות התנועה ויופנו לאגף.
3.2 למזכירי התנועה, ושאר החברים בהנהלת האגף הכלכלי, האפשרות להביא את החלטות האגף הכלכלי
לאישור המזכירות.

4. תוכנית העבודה של התנועה ל-2004
המזכירות אישרה פעם נוספת את היעדים המרכזיים לתוכנית העבודה של התנועה לשנים 2003-4 הכוללים
6 סעיפים:
- סוגיית המים והקרקע (באחריות המזכירים ואגף כלכלה);
- גיבוש עקרונות בסיסיים – קיבוץ (באחריות אגף רכזים והמזכירים);
- ביטחון אישי לחבר – פנסיה (באחריות אגף חברה והצוות לביטחון החבר);
- הקהילה הקיבוצית – צמיחה דמוגרפית -כולל המשך קליטת בנים (באחריות אגף חברה);
- סיום הסדר הקיבוצים וטיפול ב"יום שאחרי" ובניית הקיבוץ כעסק משגשג (באחריות אגף כלכלה);
- רלוונטיות הקיבוץ לחברה הישראלית (באחריות אגף משימות והמזכירים).

כמו כן, התקיים דיון ראשוני על תוכנית העבודה המפורטת של האגפים והמחלקות השונים. סוכם, שכול
אגף יעביר את התוכניות שלו למזכירים והם יכינו את הנושא לדיון שני ומסכם.

5. דו"ח המבקרת על מחלקת בריאות ורווחה
המבקרת של התנועה – עליזה בורנשטיין הגישה את הדו"ח של ועדת הביקורת על מחלקת הבריאות
והרווחה לאחר שנדון כבר במסגרת אגף החברה. רכזת המחלקה – כרמלית רשף ענתה בשם המחלקה.
המזכירות אימצה את המלצות הדו"ח והודתה למבקרת על עבודתה.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים