פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 34 של התנועה הקיבוצית - 1.9.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 34 של התנועה הקיבוצית - 1.9.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 34 של התנועה
הקיבוצית - 1.9.2002
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; סלסו גרברז; עינת נעמן; רוסי וגשל; הדסה ולנסי; יואל מרשק; ראובן טנא; אורי גלעד;
מוטל ב.; מאשה סאמרס; רן כוחן; רבקה וילנד; גיורא מסד; רבקה יקיר; אורי אשכולי; יגאל צחור; ח"כ אבו
וילן; דב אביטל.

חסרים:
יוסי בן-שאול (חו"ל); יגאל סלע; נגה בוטנסקי; יונה פריטל.
משקיפים:
עליזה בורנשטיין; ח"כ אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עו"ד צפריר בן-אור; עפר קול.
ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל – מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בליאונרדו.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - מס' 33 - מ-11.8.2002
המזכירות הפעילה אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 33 מה-11 באוגוסט 2002. להלן תיקונים לפרוטוקול האמור:

א. בסעיף 2 ב', שורה ראשונה, רשום התאריך 2/9/02 וצ"ל: 2/8/02.
ב. בסעיף 4 רשום: רכזות מח' החינוך" וצ"ל: רכזות מח' התרבות.
ג. לסעיף זה היה צריך לרשום גם את המשפט הבא: "המזכירות אימצה את דו"ח המבקרת".

2. ברכות
א. עו"ד צפריר בן-אור – יועץ משפטי - המזכירות בירכה את עו"ד צפריר בן-אור (ג. חיים איחוד) על
תחילת פעילותו כיועץ משפטי במח' המשפטית של התנועה הקיבוצית, בהיקף של 2 ימים בשבוע.
ב. ראובן טנא – "התאחדות חקלאי ישראל" - המזכירות בירכה את ראובן טנא (מבוא חמה) על התחלת
החפיפה עם שלמה לשם ב"התאחדות חקלאי ישראל".

3. הוועידה השנייה של התנועה הקיבוצית
המזכירות הפעילה אישרה עקרונית את הודעת המזכירים על קיום הוועידה השנייה של התנועה, במלאת שנתיים
לאיחוד התנועות. הוועידה תתקיים במהלך חודש דצמבר ש.ז והיא תוקדש בעיקרה לשני נושאים:
א. הקיבוץ והחברה הישראלית.
ב. סיכום השנתיים הראשונות לאיחוד.

4. קרקעות – בעקבות פסיקת הבג"ץ
המזכירים הודיעו לחברי המזכירות, כי הצעתו של השר שלום שמחון לא תועלה היום (יום א') בישיבת הממשלה
השבועית, אשר הייתה אמורה לקיים דיון בנושא. השר שמחון משך את הצעתו עד שילמד לעומקו את פסק הדין של
הבג"ץ, בנושא קרקעות ההתיישבות. הוא מתכוון להעלות את הנושא שנית על סדר יומה של הממשלה, שתתכנס לישיבתה
הבאה ב-13/9.

לדעת מרבית הדוברים בישיבה עיקר המשימה של הימים הקרובים היא להתלכד סביב "הצעת שמחון המתוקנת" ולוודא,
שהיא אכן תגיע לשולחן הממשלה, בישיבתה הראשונה לאחר ראש השנה. הפשרה המונחת בבסיס הצעתו של השר שמחון
היא הסיכוי היחידי – כרגע – לעצור את המשק מלהיכנס לתוהו ובוהו ממנו תסבול המדינה בכלל
והחקלאים בפרט.

הדוברים בדיון הדגישו את הצורך להתמקד במאמץ להגיע לחקיקה, שתעגן את זכויות החקלאים בקרקע. זו המשימה
המרכזית. את הנושאים הנוגעים לשינוי הייעוד ולפיצוי יש צורך לדחות לשלבים הבאים של המאבק. על המטה
המשותף לתנועות ההתיישבות להמשיך בפעילותו ולמקד אותה בזירה הפוליטית.

להלן החלטות המזכירות התנועה הקיבוצית:
א. המזכירות תובעת מממשלת ישראל לקבל מיידית החלטות מחייבות לגבי המדיניות הקרקעית, אשר תאפשרנה למערכת
ההתיישבותית להמשיך ולתפקד ולא לגרום, חס וחלילה, לנזקים קשים ולתוהו ובוהו מוחלט. המזכירות נותנת
גיבוי לשר החקלאות בגיבוש הפשרה, שתובא להחלטת הממשלה.

ב. לנוכח הפסיקה של הבג"ץ קוראת המזכירות לקיבוצי התנועה להכין תיק משפטי לכול קיבוץ וקיבוץ, אשר יכלול
את כול זכויות הקיבוץ על הקרקע, כפי שנצברו על ידו לאורך השנים.

ג. המזכירות קוראת למטה ההתיישבות להיערך למאבק פעיל על דעת הקהל באם לא תתקבל החלטה מהירה בממשלה,
לרבות המשך תהליך החקיקה בכנסת.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים