סיכום מזכירות רחבה של התנועה הקיבוצית - 4.8.2002
סיכום מזכירות רחבה של התנועה הקיבוצית - 4.8.2002

סיכום מזכירות רחבה של התנועה הקיבוצית - 4.8.2002
מסר: עופר קול, דובר התנועה הקיבוצית - 4.8.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
פרוטוקול מורחב של הישיבה יפורסם במועד מאוחר יותר
בישיבה התארחו:
מוקי צור (עין גב), עמיקם אוסם (אפיקים), יונתן אלתר (אשדות יעקב איחוד), חנוך בארי (הזורע), ניצן פלדמן
(יזרעאל), ראשי תנועות הנוער, אגף משימות של התנועה ונציגים מקיבוצי משימות.

עיקר הישיבה נסוב סביב יעדי תנועות הנוער
סיכום:
התנועה הקיבוצית תמשיך לעודד ולגבות את עבודת תנועות הנוער החלוציות שלה בקיבוצים ובחברה הישראלית.

התנועה הקיבוצית רואה בתנועות הנוער גשר לחיבור וסדן לעבודה של בניה וחבריה בקרב השכבות השונות בחברה
הישראלית על פני כול המדינה בערים, במושבים ובעיקר ביישובי הפריפריה.

התנועה הקיבוצית תעודד את חבריה לקחת חלק במנהיגות תנועות הנוער ותמשיך ותשמור על תמיכתה התקציבית
דווקא בתקופה קשה זו.

מזכירות התנועה תובעת מתנועות הנוער להרחיב ולהעמיק את החינוך הרעיוני בקרב בני הקיבוץ ולשלבם יחדיו עם
בני העיר במשימות לאומיות עם יציאתם לשנת שירות ולנח"ל.

התנועה הקיבוצית תסייע דרך משרדי הממשלה למאבקם של תנועות הנוער לעת הזאת!

1. בתחום שמירת שלמותו ועצמאותו של הנח"ל בצה"ל.

2. התנועה דורשת מהממשלה להגדיל את התקציבים ומכסת כוח אדם לפיתוח והעצמת שנת השירות כגורם התנדבותי
מוביל בעבודה החינוכית, בקרב בני הנוער במדינה.

המזכירות קוראת לתנועות הנוער לפעול למען שלום וביטחון, כמו גם למען צדק חברתי ולפעול למען דו-קיום בין
ישראלים וערבים.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים