פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 4.8.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 4.8.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות הקיבוץ הארצי - 4.8.2002
רשם: גברי ברגיל, מזכיר התנועה הקיבוצית - 4.8.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
מאשה סאמרס, רבקה וילנד, יוסי בן שאול, אברי דביר, גידי סיוון, עינת נעמן, גיורא מסד, יניב שגיא, אהרון
רוזנבאום, סלסו גרברז, מוטל בוגומולסקי, גברי ברגיל.

חסרים:
אבו וילן (חופש), דב פודר, דרור קפלון, סלסו גרברז (חול), אריק כהן.
משקיפים:
מיכי דרורי.
1. אישור פרוטוקול
אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 24.3.02.
2. דיווח פוליטי
חיים (ג'ומס) אורון, יו"ר הנהלת מרצ, דיווח על המאמצים להקמת מפלגה סוציאל-דמוקרטית. ג'ומס סקר את
המהלכים ,שהתבצעו עד כה במפלגה, שבה תהווה מרצ מרכיב מרכזי. דווח על כך, שההחלטות המשמעותיות, שיקבעו את
הצלחת המהלך יתקבלו במהלך נובמבר ועד אז יימשכו המהלכים להקמת המפלגה, כולל כינון אסיפה מכוננת.
מזכירות הקבה"א בירכה על המהלך והביעה תמיכה בהקמת המפלגה הסוציאל-דמוקרטית והודיעה, שתעשה כול שיידרש,
כדי להבטיח את הצלחת המהלך.

3. דו"ח ביקורת קמ"ע - 2001-2
שמואל גבעוני, מבקר הקבה"א, הגיש את דו"ח הביקורת על פעילות קמ"ע בשנים 2001-2, תוך ציון לשבח של עבודת
ההנהלה והיו"ר אפרים שפירא (מעברות).
המזכירות אימצה את הדו"ח, בירכה את אפרים שפירא על עבודתו והנחתה את הנהלת קמ"ע לבדוק, כיצד ניתן להגיע
לניצול אמיתי של קמ"ע לטובת הקיבוצים, כולל אפשרות של איחוד עם קמ"ע - תק"ם.

4. דו"ח ביקורת פעילות השומר הצעיר בעולם - 2001-2
שמואל גבעוני, מבקר הקבה"א, הגיש את דו"ח הביקורת על פעילות ההנהגה העליונה של השומר הצעיר בעולם. פאולה
גלוזמן (עין דור). יו"ר חבר הנאמנים, ודריו טייטלבאום השיבו בשם השומר הצעיר.
מזכירות התנועה אימצה את מסקנות הדו"ח וההמלצות הנלוות לו והודתה לפאולה, דריו ולכול חברי המחלקה על
פעילותם הברוכה והמאומצת בתחום חשוב זה.

5. מבנה ותקן יחידת הביקורת בקבה"א עם סיום פעילותו של שמואל גבעוני
התקיים בנושא דיון, שבסיומו סוכם:
א. המזכירות מודה בחום רב לשמואל על פעילותו המבורכת במהלך ארבע השנים האחרונות ומאחלת לו הצלחה בהמשך.
ב. עם סיום עבודתו של שמואל לקיבוץ הארצי תהייה יחידת ביקורת בעלת סמכות בהיקף של 3 ימים בשבוע. המבקר/ת
יהיה אחראי על עבודת הביקורת בקיבוץ הארצי וארגוניו. המבקר/ת יהיה חבר הקבה"א, שיבחר במועצה, בהתאם
לתקנון הביקורת.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים