פרוטוקול ישיבת מזכירות רחבה מס' 10 - התנועה הקיבוצית - 2.6.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות רחבה מס' 10 - התנועה הקיבוצית - 2.6.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות רחבה מס' 10
התנועה הקיבוצית - 2.6.2002
רשם: רן כוחן - 2.6.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; מנו אלון (עין שמר); הנרי אלקסלסי (בית זרע); אורי אשכולי (כפר גלעדי);
מוטל בוגומולסקי (מסילות); יוסי בן-שאול (מעברות); אורי גלעד (ג. השלושה); אברי דביר (יד
מרדכי); דוד דרומולביץ (רמת רחל); מיכי דרורי (געש); ח"כ אבשלום (אבו) וילן (נגבה); רבקה
וילנד (ניר דוד); הדסה ולנסי (משמר השרון); רבקה יקיר (תל יוסף); רן כוחן (צרעה); עמרי כנען
(גן שמואל); גיורא מסד (עין המפרץ); יואל מרשק (ג. השלושה); יוסי ניסן (כיסופים); עינת נעמן
(מזרע); מאשה סאמרס (רמת השופט); אמוץ פלג (חולדה); יאיר צור (עין המפרץ); נבות ציזלינג (עין
חרוד מאוחד); איז'ו רוזנבלום (ניר אליהו);` יעקי רימון (כפר בלום); מיכה שגיא (בית השיטה).

חסרים:
עפר אדר (געתון); נגה בוטנסקי (בית השיטה); איתן ברושי (גבת); יעקב בכר (מענית); רננה גומא
(ניר עוז); סלסו גרברז (רמות מנשה); אבישי גרוסמן (עין שמר); אמנון גרינברג (יטבתה); עלי דור
(הזורע); פסח האוספטר (רביד); רוסי וגשל (מצר); ניר זמיר (להב); חיים חכים (רמת השופט); ציפי
ידידיה (גבולות); סול לביא (אלמוג); שלמה לשם (אורים); ח"כ ענת מאור (נגבה); עידית ניב (קרית
ענבים); נפתלי סיון (אור הנר); שריטה סינה (כפר הנשיא); יגאל סלע (מחניים); עליזה עמיר
(ברעם); יונה פריטל (מעלה החמישה); יגאל צחור (רביבים); נעמיקה ציון (מגוון); ניתאי קרן
(רבדים); דני רוזוליו (כברי); יניב שגיא (עין השופט); איריס שובל (כפר חרוב).

משקיפים:
אורית נוקד (שפיים); עליזה בורנשטיין (עין השלושה); עפר קול (דובר).
מוזמנים:
ד"ר מיכל פלגי (ניר דוד); אלייט אורחן ( עין החורש); שלמה גלזר (ניר דוד).
ישב בראש הישיבה:
עמרי כנען (גן שמואל).
מיקום הישיבה:
באפעל.
מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה.
1. אישור סדר היום ואישור פרוטוקול ישיבה מס' 9
המזכירות הרחבה אישרה בהצבעה את סדר היום וכן אישרה את פרוטוקול ישיבה מס' 9, מיום 21 אפריל,
.2002

עם תחילת הישיבה, ביקש מיכה שגיא (בית השיטה) למחות על צירופו של יעקב גדיש (קב' יבנה) לצוות
שהוקם לאחרונה ע"י הממשלה ואשר תפקידו הוא לעסוק בסיווג הקיבוץ. לדבריו, מינוי זה חורג מן
ההסכמות המוקדמות עם מזכירי התנועה הקיבוצית, באשר להרכב השמי של הוועדה הממשלתית.

שלמה גלזר (ניר דוד), עורך עיתון "הדף הירוק", ביקש למסור הודעה קצרה, בעניין סיום עבודתו של
עזרא דלומי בעיתון זה. לדבריו, עזרא סיים את תפקידו בעיתון, בסוף השבוע שעבר, לאחר שפרסם
בחתימתו טור, בעיתון "הקיבוץ", מבלי שהדבר תואם ו/או הוסכם ו/או הובא לידיעתו של עורך "הדף
הירוק". מערכת "הדף הירוק" ראתה עניין זה בחומרה רבה מתוך כך, שאין זה מקובל שאדם העובד
בעיתון אחד מפרסם טור/מאמר בעיתון אחר. למזכירי התנועות לא הייתה שום מעורבות שהיא בהחלטת
העורך. מעשהו של עזרא הוא בבחינת הפרת כללי עבודה אלמנטריים ועל כך בלבד הוא התבקש לסיים את
פעילותו בעיתון הנ"ל.

2. דיווח מזכירים – בין ישיבה לישיבה
הרפורמה במים -
המזכירים דיווחו על פעילותם בנושא זה. המו"מ עם משרד החקלאות נמשך כבר מספר חודשים, במטרה
להגיע לרפורמה כוללת. אף שהרציונל של הרפורמה התקבל בברכה יש קושי בקבלת פרטי ההצעה המופיעה
בה. המטה המשותף של "התאחדות חקלאי ישראל", הציג תוכנית בת 4 נקודות: השארת מכסות המים; ביטול
הקיצוץ והשארת המינימום הנדרש של מים לחקלאות (מיליארד ועוד מאה חמישים מיליון קוב); מחיר
מיוחד למים לחקלאות והקמת "ועדה משותפת" לבדיקת עלות המים האמיתית לחקלאות; עיגון הנושא
בחקיקה כך שלא תתאפשר בריחה או התחמקות מיישום סעיפי הרפורמה. ערב פסח ש.ז., משרד החקלאות
ומשרד האוצר חתמו ביניהם על הרפורמה במשק המים מבלי ליידע בכך את התנועות ההתיישבותיות ומבלי
"להפתיע" אותן. במצב החדש אין התנועות מתכוונות לוותר על עניין הוועדה המקצועית וכי רק
מסקנותיה של ועדה זו יחייבו את ההסכם. כמו כן, אין התנועות מתכוונות להיכנס למימושו של ההסכם,
טרם שנתנו לו את חתימתם וטרם שעוגן, כפי שנדרש תחילה, בחקיקה בכנסת. נכון לעת מסירת הדיווח,
לא נוצרו עוד כול ההסכמות הנחוצות לחתימה על הרפורמה המתוכננת. סול לביא (אלמוג) הביעה דאגה
עמוקה מכך שנעשו ע"י הממסד הממלכתי פעולות, שבהן לא שותפו כלל נציגי התנועה ההתיישבותית בקבלת
ההחלטות על הרפורמה. להערכתה, אפשר שיש כאן כשל בהסברה וכי חלק מהליקויים המשתמעים מדיווח
המזכירים נובע מהיעדר הסברה נכונה מספקת בציבור. המזכירים, בתגובה, הדגישו את המאמצים
המשותפים להגיע להסכמות. גם אם, פורמלית, אין הממשלה חייבת לקבל בהכרח את עמדת ההתיישבות לא
יחדלו אלה מלעשות את כול המאמצים, כדי להגיע לפתרון מוסכם ומשותף. המזכירים דיווחו גם על
פגישה, שאמורה להיערך בקרוב עם ראש הממשלה, מר אריאל שרון, כדי לעדכנו על חומרת המהלכים
הננקטים ע"י משרדי האוצר והחקלאות, בנושא הרפורמה במים.

הוועדה הציבורית לסיווג הקיבוץ -
המזכירים דיווחו על הקמת הוועדה וכן על אישור הרכב חבריה. הוועדה תתכנס לישיבתה הראשונה ב-28
ליוני ושם תקבע את נהלי עבודתה ולו"ז להמשך. מטעם התנועה הקיבוצית ייקחו חלק בוועדה: נתן טל;
גברי בר-גיל; נחום ברוכי; דובי הלמן (יטבתה); יענקלה גדיש (ק. יבנה). הציפייה היא, כי גמר
עבודת הוועדה והגשת המלצותיה לא יתמשכו מעבר לשנה מיום תחילת עבודתה.

סדנת המזכירות -
לאור פרסומים שונים, שהופיעו לאחרונה בעיתונות הקיבוצית ביקשו המזכירים להבהיר את הדברים
הבאים: הסדנה האמורה להתקיים במחצית חודש יולי היא סדנת המשך לשתיים שקדמו לה. סדנה זו היא
חלק מתהליך ארגוני, שהתנועה החליטה עליו במהלך איחוד שתי התנועות לשעבר. מדובר על תהליך לימוד
פנימי ושיפור בהתנהלות פנים-תנועתית השואפת להגיע ליעדים משותפים, לגיבוש אסטרטגיה כוללת
ועבודה יום-יומית משותפת, בהתחשב במסורות השונות ובתרבויות העבודה השונות, כפי שהיו קיימות
בתק"ם ובקבה"א. עבודה "ביחד" איננה הישג שניתן להגיע אליו 'אוטומטית'. לעתים נדרשת גם
'התערבות' חיצונית ובלתי תלויה האמורה לסייע בתהליך האיחוד. מאז קיום הסדנה הראשונה נעשתה
קפיצת דרך חיובית רבה במערכת היחסים בתנועה. הסדנה הקרובה (מס' 3) אמורה לעסוק ביעדי התנועה,
עפ"י תוכנית העבודה, שאושרה במועצת התנועה.

3. סקר דעת קהל בקיבוצים 2002 - ד"ר מיכל פלגי - המכון לחקר הקיבוץ
ד"ר מיכל פלגי ואלייט אורחן, מי שביצעו את הסקר במסגרת "המכון לחקר הקיבוץ", נענו לפניית
המזכירים והציגו את ממצאי הסקר בפני חברי המזכירות הרחבה. הממצאים מופיעים בפירוט מלא ומקיף
בחוברת: "סקר דעת קהל בקיבוצים בשנת 2002". החוברת מציגה גם את השינויים, שחלו בעמדות חברים,
לאורך 13 שנים, מאז הוחל בעריכת סקרים אלו.

הסקר, במתכונת הפחות או יותר קבועה שבה הוא מתקיים, מצביע על מגמות ונקודות שונות על ציר
הזמן, בהתייחסותם של חברים לקיבוצם, לתנועה וכן בהתייחס לשאלות שונות הנמצאות, מעת לעת, על
סדר היום הציבורי. מזכירי התנועה הודו למיכל ולאלייט על סקירתם המקיפה והמעניינת.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים