פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 26 של התנועה הקיבוצית - 10.3.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 26 של התנועה הקיבוצית - 10.3.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 26 של
התנועה הקיבוצית - 10.3.2002
רשם: רן כוחן - 10.3.2002
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס' 25 מ-17.2.2002
2. דיווחים והודעות בין ישיבה לישיבה - המזכירים
3. מדרשת רופין - דיווח
4. הקמת "התאחדות חקלאי ישראל" - לקראת כינוס הפורום המתוכנן
משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; אורי גלעד; אברי דביר; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; ניר מאיר;
מוטל ב.; מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; יהודה מרלא; גיורא מסד; יגאל סלע; יונה
פריטל; רבקה יקיר; שרול בן-יעקב; הדסה ולנסי; יגאל צחור.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד אורית נוקד; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
חסרים:
ח"כ אבו וילן; רוסי וגשל; נגה בוטנסקי; אורי אשכולי.
מוזמנים:
לנושא מדרשת רופין:
אליעזר בן-צבי (מגן); שמואל ברקוביץ (תלמי יחיאל); יונתן בשיא (שדה אליהו).
לנושא התאחדות חקלאי ישראל:
יוסטה (מושב ישע); שלמה לשם (אורים); יורם תמרי (גת); יוסיטו (שפיים).

ישב בראש הישיבה:
גברי בר-גיל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
מיקום הישיבה:
בית התנועה - ליאנרדו.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת מס' 25 מ-17.2.2002
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 25 מה-17 פבר' 2002.
2. דיווחים והודעות בין ישיבה לישיבה - המזכירים
א. סיום פעילות חמי סל במזכירות הפעילה -
חמי סל (עין שמר) סיים את תפקידו כרכז המח' הפוליטית של הקבה"א- מר"צ. עם הפסקת פעילותו זו
מסתיימת גם פעילותו במזכירות הפעילה והרחבה של התנועה הקיבוצית. גברי בר-גיל, מזכיר התנועה,
הודה בחום רב לחמי על פעילותו רבת השנים והביע צער על החלטתו לסיים את תפקידו.

ב. נסיעתו של נתן טל לחו"ל -
המזכירות הפעילה אישרה את נסיעתו של נתן טל לחו"ל, לתקופה של שבועיים, ומאחלת לו הצלחה רבה
בנסיעתו. במסגרת ביקור זה יערוך נתן סיור היכרות ומפגשים עם מערכות התנועה בארגנטינה וכן עם
פעילות התנועה הקשורה בעלייה לארץ דרך מסגרות "נעל"ה"; אולפנים; "בית ראשון במולדת" וקליטה.

ג. סיור בעקבות נשים -
במסגרת "שבוע האישה הבי"ל" תקיים היחידה למעמד האישה בתנועה, ביום ה' השבוע, סיור בעקבות
נשים. מזכירי התנועה ביקשו מכל הפעילים לקחת חלק בסיור זה.

ד. תודות לרן כוחן -
מזכירי התנועה ביקשו להודות לרן כוחן על סיועו הרב בניסוח עמדת התנועה הקיבוצית לנוכח המצב
הביטחוני ותופעות המחאה בצה"ל .

3. מדרשת רופין - דיווח
(בהשתתפות: אליעזר בן-צבי ושמואל ברקוביץ – "ניר שיתופי"; יונתן בשיא יו"ר לשעבר
– דירקטוריון "מדרשת רופין").

מזכירות התנועה הקיבוצית שמעה דו"ח בנושא לעיל. נכון להיום, המדרשה מופעלת ע"י "נאמן" ו"מנהל
מפעיל" תחת הגנת צו בית משפט מפני תביעות נושים. בפועל, דירקטוריון המדרשה חדל לתפקד וכל
סמכויותיו הועברו "למנהל המפעיל". בכל הסדר, שיתקבל על דעת בית המשפט והנושים למיניהם התוצאה
המיידית היא, כי הנכס הקרוי "מדרשת רופין" איננו עוד ברשות ובשליטת התנועה ההתיישבותית. הוא
אמור להיות מועבר ל"צד השלישי", שיהיה מוכן לקנות את המניות תמורת החובות התלויים ועומדים.

המזכירים סיכמו את הדיון. מאמציהם, נכון להיום, מכוונים למנוע, ככל האפשר, פגיעה בסטודנטים
ובהתחייבויות שניתנו להם. בקדימות שנייה המטרה היא למזער את הנזק לסגל העובדים. ורק במקום
האחרון להבטיח את הנכס עצמו. אם לא יימצא במהרה קונה, סביר לצפות, כי "ההזרקה" הכספית הנוכחית
של המועצה להשכלה גבוהה לא תספיק לזמן רב וכי אז שוב יעלו ויצופו, במלוא עוצמתם, ציפיות
ותביעות הנושים השונים.

סוכם:
נציגינו ב"ניר שיתופי" ימשיכו לדווח ולעדכן את מזכירות התנועה על ההתפתחויות, שיחולו בנושא
זה.

4. הקמת "התאחדות חקלאי ישראל" - לקראת כינוס הפורום המתוכנן
(בהשתתפות: יוסטה; שלמה לשם; יורם תמרי; יוסיטו).
לפני כשנתיים סוכם על הקמת "התאחדות חקלאי ישראל" במטרה לאגד תחת קורת גג אחת את כל התנועות
ההתיישבותיות מעבר לאלה שהיו כלולות, היסטורית, במסגרת "המרכז החקלאי". הגוף החדש אמור להיות
מוקם כגוף פדרטיבי, שבו ייכללו, בשלב ההקמה, כ-23 ארגונים ותנועות הנוגעים לעניין החקלאי.
נכון להיום, תהליכי ההקמה הגיעו לקראת סיומם. במהלך חודש מאי ש.ז. תתקיים אספה כללית מכוננת,
שתכריז, פורמלית, על הקמת הגוף החדש.

הגוף החדש יהווה גורם מדרבן לקראת קביעת מדיניות חקלאית ברמה הלאומית, שתבטיח הן את המשך
קיומה של החקלאות במדינת ישראל והן את אפשרות ההתפרנסות של החקלאים מן החקלאות. מבחינה זו,
ההתאחדות החדשה תייצג את המגזר החקלאי, על כל רבדיו, בכל בעיות המאקרו של החקלאות והחקלאים.

במהלך הדיון סקרו יוסטה (המזכ"ל), שלמה לשם (האגף הכלכלי), יורם תמרי (מים) ויוסיטו (המרכז
למשבצות קרקע) - כל אחד את תחומי פעילותם הן מול רשויות המדינה השונות והן כמערכות ייעוץ
לקיבוצים. שלמה לשם המליץ למזכירי התנועות להגביר את "החיבורים" בין ועדת המשק של התנועה לבין
הגוף המקביל לה בהתאחדות החדשה (אגף המשק). יוסיטו קבל על כך, כי רק מיעוט של קיבוצים (7
קיבוצים בלבד, עד כה) טרחו לעשות את המאמץ הנדרש והמומלץ של רישום זכויות הקרקע בטאבו. יוסיטו
משקיע את עיקר מאמציו לכוון את הקיבוצים לחתום על חוזי חכירה ל-49 שנים וכן לרשמם בטאבו.

המזכירים סיכמו את הדיון בציינם, כי הקמת ההתאחדות מהווה הזדמנות חדשה במהלך זיהוי האינטרס
המשותף והכולל של החקלאים. ככל שתגדל הנכונות לפעול "יחד" כך יגדל גם הסיכוי להצליח במאבקים
הקריטיים ביותר – בנושאי קרקע ומים – שמולם ניצבת כיום החקלאות הישראלית.

סוכם:
1. המזכירים מודים לנציגי "התאחדות חקלאי ישראל" על הסקירה המקיפה ומאחלים הצלחה רבה לעמותה
החדשה.
2. המזכירות רושמת לפניה, בסיפוק רב, את הודעת מזכ"ל ההתאחדות, כי כל הגופים המייסדים נתנו
הסכמתם להשתתפות כספית (מסי חבר) במסגרת חברותם בעמותה החדשה.

מאשרים:
נתן טל/גברי ברגיל - מזכירי התנועה
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
ל ה ד פ ס ה
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים