ישיבת מזכירות רחבה מס' 1 - תק"מ - 30.12.2001
ישיבת מזכירות רחבה מס' 1 - תק"מ - 30.12.2001

ישיבת מזכירות רחבה מס' 1 - תק"מ -
30.12.2001
רשם: רן כוחן - 30.12.2001
יצירת קשר למזכירות
לאתר מטה התנועה הקיבוצית
לאתר התנועה הקיבוצית
על סדר היום:
1. תקציב התק"ם - 2002 (רצ"ב).
2. שונות.

משתתפים:
נתן טל; שרול בן-יעקב (דגניה א'); יצחק גרשון (משמר הנגב); דוד דרומולביץ (רמת
רחל); פסח האוספטר (רביד); הדסה ולנסי (משמר השרון); אהרון ידלין (חצרים); רבקה
יקיר (תל יוסף); רן כוחן (צרעה); מייקל לניר (כ. רופין); אילנה לפידות (צרעה); ניר
מאיר (ק. שילר); יואל מרשק (ג. השלושה); תלמה סולפין (אלומות); יגאל סלע (מחניים);
יגאל צחור (רביבים).

משקיפים:
אורית נוקד (שפיים); עליזה בורנשטיין (עין השלושה).
ישב בראש הישיבה:
נתן טל – מזכיר התנועה.
מיקום הישיבה:
באפעל.
1. תקציב התנועה הקיבוצית המאוחדת – התק"ם - 2002
המזכירות הרחבה של התק"ם התכנסה לדיון בהצעת תקציב התק"ם לשנת 2002, זאת טרם הצגתו
בפני "מרכז התק"ם" וטרם הדיון במושב
ה-7 של מועצת התנועה הקיבוצית (התק"צ) האמור לדון ולאשר ב"קריאה שנייה" את תקציב
התנועה הקיבוצית.

עיקר הנושאים שעלו בישיבה היו:
א. העמקת גביית המס התנועתי מהקיבוצים.

ב. חידוד הטיפול בקיבוצים, שלא הסדירו את חוב המס התנועתי.

ג. הסתייגות מפיצול והפרדת אגף הכלכלה וביקורת על המהלך בהיותו, בין היתר, גם
"שידור" כלפי חוץ של חוסר יעילות תנועתי.

ד. הצורך לקיים בחינה מחודשת וכוללת על שיטת המיסוי התנועתית הנהוגה כיום.

ה. תביעתם של מנכ"לי הקהילה והעסק של קיבוץ אלונים להפחתת המיסוי תנועתי ב-10%.

ו. הצעה לקיצוץ המס התנועתי ב-5%.

ז. הקמת ועדה ציבורית, משתי התנועות, שתבחן חלופות לשיטת המיסוי הקיימת כיום.

ח. הצורך בבדיקה מחודשת של רוחב "מוטת הפעילות" התנועתית לאור הצמצומים בתקציב
התנועה.

הוחלט:
א. המזכירות הרחבה של התק"ם מאשרת את הצעת תקציב התק"ם לשנת 2002 וממליצה להביאו
לאישור "מרכז התק"ם".

ב. המזכירות הרחבה של התק"ם קוראת לתנועה הקיבוצית להקים ועדה ציבורית, שתורכב
מנציגי התנועה ומחברים בקיבוצים. על ועדה זו יוטל לדון במדיניות המיסוי התנועתית,
לבחון חלופות שונות לשיטת המיסוי ולהציע המלצות לטיפול בקיבוצים, שאינם משלמים את
המס התנועתי.

ג. המלצות הוועדה יובאו לדיון במזכירות התנועה ובמועצתה ויגיעו לכלל יישום –
אם יאושרו – כבר בשנת התקציב הבאה (2003).

ד. במקביל לכך, מציעה המזכירות הרחבה של התק"ם, כי התנועה הקיבוצית תראה את שנת
העבודה הקרובה, כשנת בחינה וחשיבה על רוחב "מוטת הפעילות", שעמה מסוגלת להתמודד
התנועה לעת הזו.

2. שונות
הצעת תקציב לקרנות התק"ם לשנת 2002
הצעת התקציב לנ"ל הופצה לחברי המזכירות. לא התקיים דיון בנדון.
ישיבת מרכז התק"ם
תתקיים ביום רביעי, 16/1/02, בשעה 08:30, באפעל. על סדר יומו של המרכז: תקציב התק"ם
לשנת 2002. לאחר מכן, באותו יום, תתקיים גם ישיבת המושב ה-7 של מועצת התנועה
הקיבוצית (החל מהשעה 10:00), גם כן באפעל, שתדון בשני נושאים:
א. הרשות לצמיחה דמוגרפית בקיבוצים;
ב. תקציב התנועה הקיבוצית (התק"צ) לשנת 2002.

מאשר:
נתן טל - מזכיר התנועה
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים