פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 23 - תק"צ - 6.1.2002
פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 23 - תק"צ - 6.1.2002

פרוטוקול ישיבת מזכירות פעילה מס' 23
- התנועה הקיבוצית - 6.1.2002
רשם: רן כוחן - 6.1.2002
יצירת קשר למזכירות
אתר התנועה הקיבוצית
לתגובות - פורום אקטואלי
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת - מס' 22.
2. דיווחים והודעות בין ישיבה לישיבה.
3. תוכנית עבודת התנועה - 2002.
4. תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - לקראת "קריאה שנייה" במועצת התנועה.
5. שונות.

משתתפים:
נתן טל; גברי בר-גיל; חמי סל; אברי דביר; יוסי בן-שאול; יואל מרשק; יונה פריטל; ניר
מאיר; מאשה סאמרס; עינת נעמן; רן כוחן; הדסה ולנסי; גיורא מסד; רוסי וגשל; מוטל
בוגומולסקי; יגאל צחור; יגאל סלע; שרול בן-יעקב; יהודה מרלא; ח"כ אבו וילן; נגה
בוטנסקי; סלסו גרברז.

משקיפים:
עליזה בורנשטיין; עו"ד מיכי דרורי; עפר קול.
חסרים:
אורי גלעד; רבקה יקיר; אורי אשכולי; עו"ד אורית נוקד.
ישב בראש הישיבה:
נתן טל - מזכיר התנועה הקיבוצית.
1. אישור פרוטוקול ישיבה קודמת:
אושר פרוטוקול ישיבה מס' 22 מיום 9.12.2001.
2. דיווחים והודעות:
א. מועצת התנועה (מושב שביעי)
תתקיים ביום רביעי, 16.1.2002 באפעל. על סדר יומה של המועצה:
- "הרשות לצמיחה דמוגרפית".
- הצעת תקציב התנועה הקיבוצית 2002 - קריאה שנייה.

ב. סדנת המזכירות
התקיימה בימים חמישי-ששי, 4-3 בינואר 2002, באפעל. הסדנה, לדעת משתתפיה, תרמה נדבך
חיוני בגיבוש ההסכמות על "תרבות ארגונית" חדשה לתנועה הקיבוצית וכן קבעה את נוהל
הדברים לקראת הכנת היעדים האסטרטגיים של הנהגת התנועה ב-3 השנים הבאות.

ג. קרקעות
עקב שורה של אילוצים לא נראה, כי ממשלת ישראל תתפנה במהלך השבועות הקרובים להמשך
הדיון בנושא הנ"ל. יש להזכיר, כי על שולחנה של הממשלה יונחו, בין היתר, גם
הצעותיהם של השר שלום שמחון, של השר פואד בן אליעזר, של עו"ד יעקב נאמן וכו'. על
הנהגות התנועות ההתיישבותיות להמשיך ולשמור על עירנות מרבית, כדי שלא יופתעו מדיון
והחלטות בלתי צפויות.

ד. חוק השבת
מכוון בעיקרו לסגירת מרכזי המכירות בקיבוצים ובמושבים. ח"כ נחום לנגנטל ואחרים
מנסים להגיע, כביכול, ל"הסכמה לאומית חדשה". אך יש לדעת, כי אין למרכזי הקניות קיום
כלכלי ללא פתיחתם בשבת. הנהגת התנועה פנתה למזכירי קיבוצים למחות על הניסיונות
להעברת החוק ולנסות לסכלן באיבן.

ה. מפת העדיפויות
נכון להיום, כ-70% מכלל קיבוצי התנועה כלולים בתוך מפת העדיפויות הלאומיות. לאחרונה
מסתמנת מגמה ממשלתית לשנות את הקריטריונים הקיימים ולהחליפם בחדשים. במקרה זה,
עלולים כמעט כל הקיבוצים, לרבות קיבוצי הפריפריה ו"קווי התפר", למצוא את עצמם מחוץ
למפת העדיפויות הלאומית. לדוגמא - אם יוכרז כי רק יישוב, שמספר תושביו עולה על
2,000 נפשות ראוי וזכאי להטבות ממלכתיות שונות או מדד של 10% אבטלה ליישוב. מזכירי
התנועה יפעלו להעלות את הנושא במוסדות המפלגתיים ולתבוע מהם להתייצב מול המגמה
המסתמנת.

ו. המשבר בארגנטינה
המשבר הכלכלי והחברתי, שפרץ לאחרונה בארגנטינה, לא גרם, עד כה, להתעוררות של עלייה
בקרב הקהילה היהודית בארגנטינה. בשיחות, שהתקיימו עם ראשי הסוכנות היהודית סוכם, כי
התנועה הקיבוצית תירתם למאמץ העלייה והקליטה אם אכן תתממש התחזית בעניין זה,
באמצעות הכלים הקיימים כיום והעומדים לרשותה (אולפנים; "בית ראשון במולדת"; נעל"ה).
רכזי מחלקות חו"ל של התנועה, באמצעות מערכת השליחים הענפה בארגנטינה, ימשיכו לדווח
למזכירים על התפתחויות סביב הסיכויים להגברת גלי העלייה מארץ זו.

ז. קורס למנהיגות צעירה
השבוע יפתח הקורס הנ"ל. התקבלו אליו 33 חברים וחברות צעירים, בעלי תואר ראשון,
מרביתם כאלה, שכבר מילאו תפקיד מרכזי אחד או יותר בקיבוציהם. מטרת הקורס לייעד את
בוגרי הקורס כעתודה מנהיגותית צעירה לתנועה הקיבוצית. משך הקורס כ-7 חודשים - יום
אחד בשבוע. מימון הקורס ממקורות חיצוניים.

3. תוכנית עבודה לתנועה הקיבוצית 2000:
במרכזה של תוכנית העבודה, בשנה השנייה לאיחוד התנועות, תעמוד המחויבות לקידום
תהליכי האיחוד במסגרת התנועתית וכן הפעילות השוטפת לקיום הקיבוצים וביטחון החברים
בכל קיבוץ וקיבוץ.

המציאות הכלכלית הקשה בה נתונה כיום המדינה נובעת בעיקרה מסיבות גלובליות ומהסלמת
המצב הביטחוני באזור. היא משפיעה גם קשות על המציאות הכלכלית בקיבוצים רבים
ומקשה על יכולת העמידה בשוטף ובסיכוי לפרוץ לצמיחה כלכלית וחברתית. סדר היום
התנועתי נבנה במטרה לאפשר ליווי שוטף מכסימלי בפתרון בעיות היום-יום בתחום הכלכלי,
בתחום הביטחוני, במקומות בהם זה נדרש, וכן בתחום החברתי, תוך שמירה מתמדת על
מעורבות והשפעה של התנועה על החברה הישראלית, גם בתקופה קשה זו.

עבודת התנועה ב-2002 תתמקד בנושאים הבאים:

1. בתחום הכלכלי:
* ליווי וטיפול בנושאים שונים ושוטפים, שיבטיחו את יכולת התפרנסות והקיום הכלכלי של
הקיבוצים בתחומי החקלאות, התעשייה והתיירות;
* סיום חתימה על "הסדר החובות" (18 קיבוצים);
* טיפול פרטני באותם קיבוצים להם נדרש הטיפול ל"יום שאחרי ההסדר", לרבות הבטחת
הפרשה שוטפת לביטחון סוציאלי לחברים;
* נושא "החוזה המשולש" והחזרי חובות לסוכנות;
* הרחבות קהילתיות בקיבוצים;
* חיזוק יישובי הפריפריה וקו התפר ושדרוג ביטחוני - היכן שזה נדרש;
* עיגון זכויות החקלאים בקרקע ובמים.

2. בתחום החברתי:
* עבודה במסגרת "הוועדה הציבורית" לנושא סיווג הקיבוץ: מציאת פתרונות לקיבוץ המשתנה
על כל מרכיביו מבלי שייפגע הקיבוץ הקלאסי;
* טיפוח וחיזוק חיי הקהילה בקיבוצים כמטרה מרכזית;
* חיזוק מסגרות קיימות ובניית מסגרות חדשות;
* בניית נהלים והסכמות לחיזוק הרווחה, החינוך, הבריאות, ההשכלה והתרבות בכלל
הקיבוצים, תוך שימת דגש על קיבוצים, שעברו תהליכי שינוי ומתמודדים עם המציאות של
"היום שאחרי";
* גיבוש אמנה המתייחסת לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים והבאתה לכלל החלטות מחייבות
ומוסכמות;
* הקמת יחידה לפעולות התנדבות של "התנועה הקיבוצית".

3. ליווי הקיבוצים בתהליכי החשיבה ובדיקת אורחות חיים:
* חיזוק פעילות "המעגלים" (הקיבוץ המתחדש והשיתופי), תוך בניית כלים ומתן תשובות
לכל מעגל על פי צרכיו;
* המשך הסדרת "יחסי משק קהילה" ונושאי 'עבודה-פרנסה' בכלל הקיבוצים;
* התנועה (בעיקר באמצעות אגף הרכזים האזוריים) תהייה מעורבת בלווי והדרכה בקיבוצים
בכל הקשור להובלת המהלכים של בדיקת אורחות החיים.

4. המעורבות בחברה הישראלית ובעם היהודי:
* במסגרת אגף המשימות יימשך הטיפול בפרויקטים הרבים, שמקיימת התנועה במטרה לבסס את
מעורבותנו בחברה הישראלית, כאשר תנועות הנוער תופסות מקום מרכזי בפעילות זו.
יושם דגש על פרויקטים ומעורבות התנועה בנושאים כמו צדק חברתי, תהליך השלום, דת
ומדינה וחינוך;
* יקודם מהלך של חיזוק הפריפריה ע"י בניית שיתוף פעולה של כלל הגורמים בפריפריה.

5. קידום הביטחון האישי לחבר:
יושם דגש על קידום נושאי הביטחון האישי לחבר/ה. במסגרת זו הוקם כבר צוות תנועתי
לטיפול בנושא. הצוות ישים דגש מרכזי על המרכיב הפנסיוני, אשר במסגרתו יש לטפל
בנושא ההפרשה השוטפת לפנסיה ובטיפול בגירעון האקטוארי. בנושא זה תיבדק גם יכולת
התנועה לעזור, ככל האפשר, לחברי קיבוצים, שהפסיקו לתפקד כעסק חי.

6. בתחום מעמד האישה:
אימוץ וביצוע המלצות דו"ח "תקרת הזכוכית". התנועה תיישם את התוכנית הכוללת היבטים
כלכליים וחברתיים במסגרת התנועה והקיבוצים.

7. הקמת "רשות לצמיחה דמוגרפית":
הקמת "רשות", שתכלול את כל המחלקות התנועתיות העוסקות בנושא, על מנת להבטיח טיפול
מערכתי כולל ושימת דגש על נושא הצמיחה הדמוגרפית בקיבוצים. במסגרת זו יטופלו נושאים
כמו: קליטת בנים והסדרי בנים; קליטה של חברים חדשים; בית ראשון במולדת; נעלה; קליטת
תושבים בהרחבות קהילתיות.

8. בתחום החינוך:
* פיתוח איכותן ומקצועיותן של מערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות בקיבוצים
כבסיס לקהילה איכותית ואטרקטיבית;
* הרחבה והעמקת הפעילות של רשתות חינוכיות בבתי הספר ובמערכות החינוך בקיבוצים
לגיבוש מדיניות חינוכית, במציאות המשתנה;
* הרחבת שילובם וקליטתם של ילדים ונוער (ישראלים, נעל"ה, ילדים ממוצא אתיופי)
במערכות החינוך הקיבוציות;
* פיתוח והשתלבות במסגרות של עבודה חינוכית עם מגזרים מחוץ לתנועה הקיבוצית לצמצום
פערים בחברה הישראלית.

9. גיבוש מנהיגות צעירה לקיבוץ:
גיבוש קבוצות של צעירים להנהגה בקיבוצים, באמצעות מסלולים שונים: סמינר מנהיגות
צעירה בסמינר הקיבוציים; קורס אקדמי לקידום מנהיגות בפריפריה - אונ' תל-אביב;
קבוצות צעירים לקידום החינוך באשבל, רביד, נערן ופלך, פרויקט נצ"ח ועוד.

4. תקציב התנועה הקיבוצית 2002 לקראת "הקריאה השנייה" במועצת התנועה-מושב שביעי:

המזכירות הפעילה דנה בהצעה המתוקנת לתקציב התנועה הקיבוצית לשנת 2002. המזכירים
פתחו את הדיון בהדגישם את הנקודות הבאות:

א. מדובר בתקציב "מתוח" מאוד, שברובו הוא העתקה מתקציב השנה הקודמת.

ב. בטיוטה החדשה הוכנסו תיקונים בהמשך להערות שנשמעו במזכירות הפעילה, הרחבה ומועצת
התנועה לעת הגשת הצעת התקציב ב"קריאה ראשונה".

ג. אגפי הכלכלה הנפרדים תוקצבו בתקציב התנועתי המצ"ב.

ד. הוכנסו התיקונים לאור הדיונים, שהתקיימו עם רכזי המחלקות הבאות: חינוך; משפטים;
קליטה.

הוחלט:

א. המזכירות הפעילה מאמצת את הצעת התקציב המתוקנת ומאשרת הבאתה בפני מועצת התנועה
ל"קריאה שנייה".

ב. אף כי התקציב מאושר במלואו המזכירות ממליצה על אישור השימוש של תקציב הפעילות
בסך 90% מהתקציב הכולל של התנועה הקיבוצית. התקציב ייבחן לאחר 6 חודשים ורק לאחר
אישורו במזכירות התנועה יאושרר גם השימוש ב-10% הנותרים של תקציב הפעילות.

בהתייחס לפניית נציגי קיבוץ אלונים לקצץ 10% מכלל המס התנועתי החליטה המזכירות
הפעילה את ההחלטות הבאות:


א. המזכירות קוראת להקים ועדה ציבורית, שתורכב מנציגי התנועה ומחברים בקיבוצים. על
ועדה זו יוטל לדון במדיניות המיסוי התנועתית, לבחון חלופות שונות לשיטת המיסוי
ולהציע המלצות לטיפול בקיבוצים, שאינם משלמים את המס התנועתי.

ב. המלצות הוועדה יובאו לדיון במזכירות התנועה ובמועצתה ויגיעו לכלל יישום אם
יאושרו כבר בשנת התקציב הבאה - 2003.

ג. במקביל לכך, תמשיך המזכירות לבדוק באופן שוטף את "מוטת הפעילות", שעמה מסוגלת
להתמודד התנועה לעת הזו.

מאשרים:
נתן טל/גברי בר-גיל – מזכירים
לתגובות - פורום אקטואלי
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המדורים - כל היישומים
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים