מבזק מזכירות - 27/09/98
מבזק מזכירות - 27/09/98
מבזק מזכירות - 27/9/98


1 - דיווחים
סמינר קואופרציה בהודו - אברי דביר, רכז התחום הכלכלי, מסר רשמיו
מהסמינר לנושאי קואופרציה שנערך בהודו. אברי ויגאל צחור מהתק"ם
ייצגו את התנועה הקיבוצית בסמינר.

הסדר הקיבוצים
נמסר דיווח על אי התקדמות בנושאים שסוכמו בוועדת המנכ"לים האחרונה
ועל הצעדים הננקטים לקראת הישיבה הבאה.

פגישה עם עו"ד אבי דרכסלר, היו"ר החדש של מינהל מקרקעי ישראל
נמסר מידע על פגישה של ראשי התנועה בנושאי הסדר פיננסי לקיבוצי
הנדל"ן, תחנות דלק בקיבוצים ועיגון זכויות החקלאים בקרקע.

מודל קואופרציה מונדרגון
דווח על פגישה בנושאי קואופרציה והצגת מודל מונדרגון שנערכה בתק"ם.
סוכם על ישיבה משותפת של מזכירויות התנועות בנושאי הקואופרציה ומודלים
עתידיים אפשריים בתנועה הקיבוצית.

מילגות חבצלת
לשנה הקרובה ועל הפעלת קרן המילגותמילגות חבצלתדווח על אופן חלוקת
למסלול ללימודים מתקדמים, שתשולב בפעילות תנועתית עתידית. מיכרז
בנושא יצא בקרוב.

טיפול בקיבוצי המצוקה
נמסר דיווח על שורת פעולות בעקבות הדיון במועצה האחרונה בנושא עזרה
לקיבוצים במצוקה ונקיטת צעדים משפטים וכלכליים בעקבות הסדר בית
קמה. במקביל נערך בית הקבה"א לטיפול בנושאים הכלכליים של הקיבוצים
ביום שלמחרת ההסדר.

פעולות עם התק"ם
נמסר על השלמת הרכבי הצוותים המשותפים עם התק"ם לבדיקת איחוד התנועות
וקביעת רכזי הצוותים. תחילת פעולה - בשבועות הקרובים. במקביל מטפלים
באיחוד פעילויות במסגרת תחום חברה ומשאבי אנוש.

- בעקבות הסקר השנתי על עמדות חבריסקר עומק - עמדות חברי הקיבוצים
הקיבוצים סוכם על עריכת קבוצות מיקוד לבדיקת עומק בנושאים שונים.
המחקר ייערך במהלך החודש הקרוב ותוצאותיו יובאו למזכירות.

אישור סדר היום למועצה 25.10.98 - 2
א - מינויים.
אושרה הצעת ו. כח-אדם לתוספת 2 חברים לרשות הדף הירוק, במסגרת
ההחלטה על הרחבת הרשות בשני אזרחים. המועמדים: שולי דיכטר-מענית,
מיכה הררי-חצור. יובא לאישור המועצה.
ב - תקציב הקבה"א לשנת 99 - קריאה ראשונה.
ג - דו"ח גביית מיסי תנועה 1-9.98.
ד - אישור תקציב הפרוייקטים לשנת 98 - מחצית שניה.
ה - דיון פוליטי.
ו - קרן צמיחה וערבויות.


3 - קרן צמיחה וערבויות
בהשתתפות אורי סלע, אריק הוך.
הוצגו 3 אפשרויות לטיפול בנושאי העזרה הפיננסית בין קיבוצים:
א - אי כניסה לתחום.
ב - הקמת קרן תנועתית מצומצמת לעזרה בנושאים נקודתיים.
ג - הקמת קרן לערבויות ועזרה הדדית בין קיבוצים.
סוכם על הקמת קרן שתתבסס על המקורות התנועתיים ומקורות נוספים.

לצורך הגדרת עקרונות הקרן, רוחב הפעולה, אופן השתתפות הקיבוצים,
הקשר לקמ"ע וכד' - הוחלט על הקמת ועדה שתגבש המלצות בנושא למזכירות
ולמועצה עד גמר השנה האזרחית.
הרכב הועדה: אברי דביר, אבו וילן, אורי סלע, גיורא מסד, מוטל בוגומולסקי,
רחל הלוי, שושנה שגיא, אפרים שפירא, אמיר גנז, יעקב מזרחי, עמוס
רבין, חיים מילוא.


דואר למזכירות הקבה"א


לסקר דעת הקהל בקיבוצים 1998 - לחץ כאן


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים