תק"ם תקציר ידיעות - 17.2.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 17.2.2000רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:17.2.2000תק"ם תקציר ידיעות -

רן כוחן - דובר תק"ם

הבראת "ברית פיקוח"

מזכירות התק"ם אישרה הצטרפות התק"ם להסדר המוצע להבראת "ברית
פיקוח". להסדר זה אמורים להיות שותפים גם הקבה"א, הקיבוץ הדתי והארגונים
, הרכז הכלכלי, להיות נציג התנועהעפר כהןהאזוריים. המזכירות הסמיכה את
."2000בצוות ההיגוי והנהלה המתוכננת ל"ברית פיקוחמבקרים בקיבוצי הגולן

המזכירות הפעילה אישרה גיוס פעיל מלא, לתקופה של שלושה חודשים, אשר
יארגן ויתאם קיום מפגשים של קיבוצי התנועה ברחבי הארץ עם קיבוצי התנועה
ברמת הגולן. בהחלטת המזכירות נקבע כי בגיוס הפעיל תינתן עדיפות לאחד
מחברי הקיבוצים ברמה"ג. בסיכום המזכירות נקבע גם, כי המזכירות תדון
בבקשת תקציב ל"פעולות מיוחדות של קיבוצי רמה"ג". בתום תקופת הגיוס
יוחלט אם להאריכה.

מקהלת האיחוד בפסטיבל בנצרת

מקהלת האיחוד קיבלה השבוע הזמנה להופיע ב"פסטיבל סאקרה" היוקרתי
(כנרת), מנהלתחוה ירדנילמוסיקה ליטורגית (דתית) בנצרת, זאת מסרה
המקהלה. הפסטיבל יתקיים במהלך שבוע הפסח והמקהלה תופיע בו ב"רקויאם"
. מלבד מופע זה, תופיע השנהרונן בורשבסקישל מוצרט. על המקהלה ינצח
מקהלת האיחוד בסדרת קונצרטים עם סימפונט רעננה, הקאמרית הישראלית,
הקאמרית הקיבוצית והתזמורת הסימפונית חיפה.תקציב משותף

מזכירי התנועות, שני הגזברים וצוות מקצועי, נפגשו השבוע לדיון נוסף בסוגיית
בניית התקציב המשותף לשתי התנועות. על דעת המשתתפים, הוטל על גזברי
שתי התנועות להשלים טיוטת תקציב משותף לשנה הנוכחית וכן לגבש מסגרת
הפעלה מוסכמת למערכת הנהלת חשבונות משותפת.דו"ח ביקורת יחידת הרכזים

בסיכום דיון על דו"ח מבקרת התנועה בנושא "יחידת הרכזים", הטילה המזכירות
, רכז אגף משק, להגיש לה המלצותיו להגדרה מפורטתניר מאירהפעילה על
רכז היחידה,עוזי חגי,בהתייחס למטלות, סמכויות וכפיפויות "יחידת הרכזים".
התבקש להביא המלצותיו לגבי כללי הגיוס ובדיקת ההתאמה המקצועית של
המועמדים לתפקידי רכז אזור (כלכלי/חברתי).[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים]


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים