תק"ם תקציר ידיעות - 27.2.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 27.2.2000רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301480טל:27.2.2000תק"ם תקציר ידיעות -

רן כוחן - דובר תק"ם

טל - פריטל

בישיבת המזכירות הפעילה הודיע נתן טל, המזכיר הנכנס, כי סיכם עם יונה
פריטל על כך שתשובץ בתפקיד בכיר ב"תנועה הקיבוצית" המאוחדת, מתוך
התפקידים הנתונים וללא הגדרת תפקיד חדש נוסף.אופציה לבינוי

מזכירות התק"ם סיכמה לפנות ל"עמותת סמינר הקיבוצים", בבקשה
, מ"ר בתחום הקמפוס החדש של מכללת הסמינר1,000להקצות לה
.כאופציה לשימוש עבור פעילות סמינריונית ומחקרית של התנועהקמ"ע

המזכירות הפעילה, בשבתה כאסיפת הבעלים של קמ"ע (קרן מימון
ערבויות),שמעה השבוע דו"ח על פעילותה השוטפת של קמ"ע ומצב ההון
העצמי שלה. יו"ר הקרן, צבילי בן משה (נוה אור), קבל על כך שהפוטנציאל
הגדול של הקרן, כמנוף להשקעות בקיבוצים, מנוצל בצורה מזערית ביותר
מאז הפעלתה של הקרן ועד היום. אסיפת הבעלים החליטה לפעול לאיחוד
מהיר של קרנות הערבות של שתי התנועות (תק"ם וקבה"א), כדי להגדיל את
יכולת הסיוע לקיבוצים וכן המליצה כי בעתיד ייבחנו כיווני פעולה נוספים
של קמ"ע, בהתאם להתפתחות חצ"ב (חברה לצמיחה בקיבוצים), הנפקות
פרטיות ועוד."שיוך נכסים"

במפגש אזורי של ממלאי תפקידים מרכזיים מקיבוצי התק"ם והקבה"א
בגליל המערבי ובעמק יזרעאל, שנערך השבוע בקיבוץ גזית, הציגו עו"ד
אורית נוקד ועו"ד אלון וילנר מהמחלקה המשפטית בתק"ם, את עיקרי
המסמך העוסק ב"שיוך נכסים", שאושר לאחרונה במזכירות התנועה. שני
הדוברים ביקשו "לעשות סדר" בעולם המושגים הלא מוגדר של "השיוך",
תוך בחינת המשמעויות של כל החלטה על הקיבוץ ועל חבריו, בהווה
ובעתיד. עו"ד נוקד הדגישה בדבריה את הצורך בלמידה ובהבנת סוגיות
"השיוך" ע"י כלל החברים בקיבוץ ולא רק ע"י קבוצה מצומצמת של קובעי
החלטות.

איחוד הארכיונים

במסגרת הפעולות לאיחוד התנועות, נפגש השבוע צוות הארכיונאים של
"יד טבנקין", ארכיון חולדה וארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה, לדיון
ראשון בנושא איחוד ארכיוני התנועות. הצוות, בראשותו של בומי בראל
(ברקאי), סקר את תפוצת הארכיונים הקיימים כיום בתנועה הקיבוצית ובחן
את האפשרות להקים ארכיון מרכזי אחד, שבו ירוכז החומר, מרגע שתקום
"התנועה הקיבוצית" החדשה. הצוות סיכם להיפגש פעם נוספת, כדי לדון
בשאלות שעלו, בהתייחס להמשך פעילותם של הארכיונים הקיימים.[אל מפת אתר הקיבוצים: כל המחלקות - כל המדורים - כל היישומים]


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים