מזכירות משותפת קיבוץ ארצי - תקם - סיכומים 27.2.2000
מזכירות משותפת קיבוץ ארצי - תקם - סיכומים 27.2.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י

-


א. מזכירות משותפת
- סיכומיםתקםקיבוץ ארצי -
27.2.2000דווחים .1

נמסר דווח על התקדמות עבודת הצוותים העוסקים בנושא בניית התקציב

המשותף ואחוד הנכסים. בהנחה שהצוותים יסיימו את עבודתם בקרוב, הנושא

יובא לאשור המזכירות המשותפת.. הקמת מזכירות רחבה2

אושר התקנון להפעלת המזכירות הרחבה של התנועה הקיבוצית והוא יובא

לאשור התנועות.. מיקום משרדי התנועה הקיבוצית3

הוחלט שמיקום משרדי התנועה הקיבוצית יהיה בתל-אביב בבית הקבוץ הארצי

של היום. מזכירות התנועה הקיבוצית תוכל לבחון החלטה זו מחדש אם וכאשר

תמצא עילה לבחינה זו.. צוות איחוד ארכיוני התנועה4

נמסר דווח על הקמת צוות של התנועות שיבחון את הדרך לאחוד הארכיונים

השונים של התנועה לארכיון אחד.. קרקעות5

נמסר דווח על עבודת המטה העוסק בנושא הקרקעות. המטה מברך על הכוונה

לפתור את נושא הקרקעות באופן מסודר וכולל אך דורש שתוקם ועדה מקצועית

שתלמד את הנושא לעומק ותגבש המלצות לצוות השרים שהקימה הממשלה.

המטה דוחה את הכוונה הקיימת כרגע בצוות השרים לסכם את הדיון תוך

שבועיים שלושה והוא יודיע שבמידה וכך יהיה, לא ישתף פעולה עם צוות

השרים.

ב. ישיבת מזכירות הקבה"א. דיווחים1

נמסר דווח על כוונת משרד החינוך לבדוק את תקציב המנהל לחינוך התיישבותי

במגמה לצמצם אותו. המזכירות רואה החלטה זו כמדאיגה ותבדוק את הנושא

לעומקו ותביאו לדיון במידת הצורך.. סיכום הדיון בנושא עבודת הרכזים:2לסכום הדיון בנושא עבודת הרכזים רשמה המזכירות לפניה את
הנקודות הבאות:תפקיד הרכזים הוא ללוות את הקיבוץ בתחום החברתי והכלכלי באמצעות2.1
עבודה מול הנהגות הקיבוצים וכמו כן להיות כתובת לחברים בקיבוץ בנושאים
הקשורים לקיבוצם במידת הצורך.בעבודתם מול הקיבוצים אמורים הרכזים לייצג את התנועה וסדר היום שלה,2.2
להיות גורם מתאם לעבודת התנועה בכל קיבוץ וקיבוץ וגורם מקשר של הקיבוץ
כלפי התנועה.בהתחשב בהנחת העבודה שאנו חיים בתנועה פלורליסטית יש ללוות כל2.3
קיבוץ בהתאם להשקפת העולם אותה הוא מגבש לעצמו.התנועה רואה חשיבות מרכזית ביציאה של קיבוצים ממצב של תקיעות.2.4יש לגבש את החזון של התנועה שלא תלוי בהכרח בחלוקה למודל כזה או2.5
אחר ואותו להקפיד לייצג בקיבוצים. נקודות שעלו כבסיס לבניית החזון:

חברה סולידרית שבונה שותפות של ריבונים.

שמירה על שוויון בבריאות, חינוך, סיעוד, השכלה, דיור.

שמירה על מרווחי פערים מוסכמים בתוך החברה הקיבוצית.

הבטחת אוכלוסיות חלשות.

חברה דמוקרטית המנהלת תהליכים בשקיפות מלאה.צריך לבנות את הכלים שיאפשרו לכל קיבוץ לשגשג על פי המודל בו הוא2.6
בוחר לחיות.יש להעביר מסר של התחדשות מתמדת בכל קיבוץ וקיבוץ בלי קשר למודל בו2.7
הוא בוחר להיות.רשם: גברי ברגיל

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים