סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב 23.1.2000
סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב 23.1.2000

הקיבוץ הארצי - השומר הצעיר

מזכירות

maz@tlv.kba.org.il 03-6951195 פקס. 03-6925274 ת"א, טל. 13רח' לאונרדו דה-וינצ'י23.1.2000סיכום מזכירות הקבה"א - תל-אביב

. סיכומים1

2.1.2000. אושר פרוטקול הישיבה מיום 1. דיווחים:2

א. הוחלט להשיב לבג"צ של הקשת המזרחית בנושא הקרקעות במשותף עם התקם
והקיבוץ הדתי, תוך שיתוף הפעולה עם תנועת המושבים והתאחדות האיכרים. עו"ד
יבחר בקרוב מתוך כוונה להערך למאבק כולל בנושא הקרקעות גם מעבר לבג"צ.

ב. הדיונים לגבי איחוד התנועות ממשיכים במרצ בתקווה לסיימם בקרוב את הנושאים
המרכזיים : איחוד הנכסים, ברית התנועה, בניית התקציב המשותף.

. ברית פקוח3

סוכמו הנקודות הבאות:

א. המזכירות רואה חשיבות רבה בשמירה על ברית פקוח.

ב. תצא דרישה לפגישה דחופה עם צורי לביא בדרישה לעצור כל מהלך עד

לפגישה עם מזכירי התנועות בה תובע דאגה מהשתלשלות הדברים בשבוע האחרון.

ג. תחודש הדרישה ללכת למכרז על מנת לבחור קבלן מפעיל לברית..התקם. קרן השקעות "חצב" של 4

סוכמו הנקודות הבאות:

א. הקבה"א מכיר בחשיבות של יציאה לצמיחה כלכלית ובניית מנופים לשם כך.

ב. קיימת החלטת ועידה של הקבה"א האוסרת הקמת קרנות תנועתיות חדשות

ג. בתקופה בה עוסקות התנועות בדיון משותף על איחוד הנכסים שלהם, יש בהחלטה
של התקם על הקמת הקרן מעין החלטה חד צדדית לגבי עתיד הנכסים המשותפים.

ד. המזכירות רואה אפשרות של הקמת קרן השקעות שכזו במסגרת אגוד התעשיה
הקיבוצית.

ה. לאור האמור לעיל, מבקשת מזכירות הקבה"א ממזכירות התקם לעצור את
המהלכים להקמת הקרן ולהשאירם לדיון במסגרת התנועה המשותפת.. דיון עם נציגי קיבוץ נטור5

מזכירות הקבה"א שמעה את נציגי קיבוץ נטור והביעה את מחויבותה ללוות את
הקיבוץ בתקופה מורכבת זו בכל דרך שתדרש. סוכם לקיים בקור של מזכיר הקבה"א
בנטור בתקופה הקרובה לשיחה עם החברים וזאת בצמוד ללווי הצמוד הקיים כבר
היום על ידי מחלקות הקבה"א.רשם: גברי ברגיל
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים