תק"ם תקציר ידיעות - 4.1.2000
תק"ם תקציר ידיעות - 4.1.2000

רמת אפעל, 1לשכת הדוברת, סמינר אפעל, היסמין

rantak@inter.net.il 03-5347360, פקס: 03-5301482טל:


4.1.2000תק"ם תקציר ידיעות -, מזכירדובי הלמןכ200- בני נוער, משכבת הבוגרים בנוע"ל, נפגשו השבוע עם
התק"ם. בפגישה שהתקיימה בקיבוץ רביד, הועלו מכלול של נושאים הנוגעים להמשך
הקדיש את עיקר דבריודובי הלמן דרכם של הבוגרים בתנועת הנוער ובקיבוץ.
למצבו של "הרעיון השיתופי" כיום, וכן לזיקות שבין תנועת הבוגרים בנוע"ל לבין
התנועה הקיבוצית., ראש שור(זאב (וולולהבפגישה שנערכה בראשית השבוע בלשכתו של
המועצה האזורית עמק הירדן, עסקו המשתתפים בנושא הבניה בקיבוצים; תשתיות
חדשות והחזקת תשתיות קיימות, הרחבת מגורים קיימים ובניית מגורים חדשים. מזכיר
, שלקח חלק בפגישה זו, דיווח על פעולות מוסדות התנועהדובי הלמןתק"ם,
בהקצאה של בניה תקציבית, כאמצעי פתרון לקיבוצים שאין ביכולתם לקבל משכנתאות
מן הבנקים וכן דרישת התנועה על הקצאות תשתיות ממשרד השיכון. בחלקה האחרון
של הישיבה, החליפו המשתתפים דעות על עתיד ההתיישבות הישראלית ברמת הגולן,
אם וכאשר יחתמו חוזי השלום בין ישראל לסוריה.בכפר חרובהמזכירות הפעילה של התק"ם עלתה ביום שני השבוע לביקור
, בדרום רמה"ג. ביקור זה הוא נידבך נוסף והמשך לשורת הפגישותובמבוא חמה
שמקיימת לאחרונה מזכירות התק"ם עם ישוביה ברמה. מטרתן העיקרית של פגישות
אלו היא ליצור חיבור אישי עם חברי הקיבוצים ולקיים עמם שיח פתוח על שאלות
המשך ההתיישבות היהודית ברמת הגולן.יצחק גרשון (גבעת ברנר), יעקב זקצוות מהנהלת "יד טבנקין", בהרכב:
(כברי), נפגש במהלך שבוע זה עם מזכיר תק"ם,ודני רוזוליו(משמר הנגב) המנכ"ל
, לדון בעתידו של "יד טבנקין". דובי מסר למשתתפים כי יפעל בהקדםדובי הלמן
להסדרת ההתחייבויות לשנים הבאות של תק"ם ל"קרן יד טבנקין". דובי הדגיש כי
המהלכים הבאים לקראת איחוד התנועות, לא יפגעו בכל צורה שהיא בהסדרים שעליהם
יוחלט.כ1-40 קיבוצים קיבלו, עד כה, את רשימות הבוחרים המלאות והמעודכנות, לקראת
(ביתמיכה שגיאהבחירות שיערכו בסוף ינואר לתפקיד מזכיר התק"ם. זאת מסר
השיטה), חבר ועדת הבחירות. מיכה מצפה כי בימים הקרובים יושלמו העדכונים לגבי
30 הקיבוצים הנותרים. ועדת הבחירות אינה מתכוונת לשגר כרטיס בוחר אישי לכל מי
שזכאי להצביע בקיבוצו בקלפי. במקום זאת, לכל קיבוץ יישלחו פלקטים, עם תמונות
ושמות המועמדים וכן מספר משפטי רקע על כל אחד משניהם.


מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים