פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 6 מ-26.5.2013

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית (6/2013)

מיום ראשון, י'ז סיון תשע"ג 26.5.13

 

נוכחים: איתן ברושי, אפרים שפירא, מרקי לוי,, אבו וילן, אודי פלד, איתי מרגלית, גבי אסם, גורית שמר, הלית בן צבי, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: אלון שוסטר, סמדר כ"ץ, רועי יסוד.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי.

משתתף קבוע: יואב מרגלית, אורי קידר.

 

יו"ר הישיבה: איתן ברושי - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום

א. אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 5 /2013 מיום 19.5.13.

ב. לקראת ישיבת מועצת התנועה:

- המבנה הארגוני

- הצעת תקציב התנועה ל-2013/14.

ג. דיון בנושא הקרקעות והבניה בקיבוצים.

ד. שונות.

 

החלטות:

 

א.      אושר פרוטוקול ישיבת המזכירות 5/2013 מיום 19.5.13.

 

ב.      לקראת ישיבת מועצת התנועה הוצגו המבנה הארגוני והצעת התקציב של התנועה למחצית 2013 ושנת 2014. לאחר סדרה של הערות (כולן מוקלטות בהתאם לנוהל החדש) עמדה להצבעה ההצעה לאשר את התקציב כשלקראת 2014 ייבחן הצורך בשינויים - ואלה יובאו לדיון ולאישור כנדרש. הצעת המבנה הארגוני והתקציב אושרו.

 

ג.     בעקבות הדיווח והדיון בנושא הקרקעות הוחלט לברך על הקמת הוועדה שתבחן את החלופות השונות לשיוך והסדרת שימושי תעסוקה - זאת כשהבסיס לחתימה על היתרי בניה ולהסדר הקבע חייב להתבסס על הקבוע בחוזה החכירה של הקיבוצים. הובהר כי האמור בסיכום לגבי חתימת רמ"י על היתרי בניה ב"שלב הביניים" אינו קביל ויש לפעול לשינויו. כמו כן הוחלט לדרוש תחילת עבודת הועדה באופן מידי. צוין בחיוב, כי קביעת השר במינוי הוועדה הייתה שההסדר שתציע הועדה מטרתו לשמור על זכויות הקיבוץ וחבריו בקרקע ולשמר ואת אורח החיים הקיבוצי. כמו כן - המזכירות מינתה את הצוות הבא להיות המייצג הבלעדי המוסמך מטעם התנועה לעניין המגעים מול רשות מקרקעי ישראלי (רמ"י): עו"ד מיכי דרורי (מרכז), בארי הולצמן, רפי עשת, איציק באדר, עו"ד רון רוגין, יונתן בשיא.

 

ד.      שונות:

  1. הוצגו לבחינה נוספת החזון והיעוד. עמרי ועמיקם בתיאום עם איתן הוסמכו לתקן בהתאם להערות.
  2. דווח על ההכנות להקמת אגף תקשורת.
  3. בעקבות הערה של איתי מרגלית לקראת 2014 סוכם כי יתקיים דיון בנושא קיומן של הוועדות הפוליטיות כחלק מתחום הפעילות של בית התנועה.
  4. בעקבות הערת ניר מאיר, כי נושא הקואופרציה איני שייך לאגף החברה כי אם לאגף הכלכלה - סוכם, כי הנושא יגיע לדיון.

 

איתן ברושי

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתקים: לחברי המזכירות (כולל משקיפים) ולמוזמנים.

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 5 מ-19.5.2013
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים