פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 4 מ-5.5.2013

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית (4/2013)

מיום ראשון, כ"ה באייר תשע"ג 5.5.13

 

נוכחים: איתן ברושי , אפרים שפירא, מרקי לוי, אבו וילן, אודי פלד, אלון שוסטר, גבי אסם, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, עמרי כנען, אלון שוסטר עמיקם אסם, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: אתי מרגלית, גורית שמר, סמדר כ"ץ , רועי יסוד.

משקיפים קבועים: אביב לשם, משה תרשיש, מיכי דרורי.

מוזמנים: אורית גלאור (בריאות), עמיר גנז (משפטית),דורון שורר, ראובן בוימל, ירון רייכמן, יובל דורי, ומייצגי "פנסיה בראש" - בעז אפלל, אמציה רייז, עמירם אפרתי, אריה שרייבר, יונה פריטל.

משתתף נוסף: יואב מרגלית (בטחון)

 

יו"ר הישיבה: איתן ברושי - מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 3/2013 מיום 21.4.13

ב.      דיווח ראשי האגפים..

ג.       פנסיה - בהשתתפות נציגי פנסיה בראש ודורון שורר, ראובן בוימל, ירון רייכמן ויובל דורי

ד.      הצגת פעילות קמ"ע לשנת 2013 - 2014 - אודי פלד.

ה.      שונות.

 

החלטות

א.         פרוטוקול הישיבה מיום 21.4.13 - אושר ללא הערות.

ב.         דיווח ראשי האגפים - נדחה בשל התארכות הדיון על הפנסיה.

ג.          פנסיה

הדיון על הפנסיה החל בהצגת נתונים (באמצעות מצגת) על ידי ראובן בוימל.

המצגת סקרה את מצב הפנסיה בקיבוצים שונים בהתייחס ל"פנסיית הרשם" (זו המינימאלית) וכן בהתייחס להמלצת התנועה להעלות את המינימום לגובה של 40% מהשכר הממוצע במשק ולחתור לפנסיה הוגנת בגובה של 50% מהשכר הממוצע במשק.

דורון שורר הציג בעזרת רישום מלבן תלת מפלסי תמונת מצב לפיה, הקיבוץ שילם כל השנים ביטוח לאומי כנדרש בחוק - ויש אכן, בזכות זאת, תשלום ביטוח לאומי לגמלאים הזכאים לכך, הקיבוץ לא הפריש כספים לקרן פנסיה ולכן אין לו מקור צבור לצורך תשלום פנסיה כלשהי, הקיבוץ העביר כספים לעסקים ובמידה והעסקים הותירו רווחים - אלה יכולים לשמש גם לשיפור המצב הכלכלי וגם להעברת כספים לחברים אם כדיווידנדים ואם בכל הגדרה אחרת.

דורון שורר סיים את דבריו בכך, שמן הראוי היה כי לפני שנים הייתה קמה קרן פנסיה תנועתית, שהייתה יכולה לשמש בפועל מקור לתשלום פנסיה לחברים בתנאים כאלה או אחרים - כפי שהיה אמור להיקבע אם וכאשר הייתה מוקמת קרן זו.

יובל דורי גיבה בדבריו את הדברים של ראובן בוימל ודורון שורר והדגיש את הצורך לבחון את נושא הפנסיה בטווח הארוך כדי לא להגיע למצב בו לא יתאפשר תשלום פנסיה ולו גם מינימאלית בשל קבלת החלטות המתייחסות רק לטווח הקצר ולפנסיונרים של היום.

אנשי פנסיה בראש (בעז אפלל, עמירם אפרתי ואריה שרייבר) הציגו מסמך עקרונות (מצורף בסוף) והסבירו את משמעותו, כשהדגש היה על כך, שוועדת גילאון קבלה בעיקרון את הרעיון לפיו גובה הפנסיה בכל קיבוץ יהיה בגובה של 70% מן השכר הממוצע של חברי אותו קיבוץ ומן הראוי לקבל המלצה זו.

הוזכר בהקשר זה כי היה גם דיבור על כך שקנה המידה יהיה "השכר החציוני" של הקיבוץ, אך דיון על כך לא התפתח.

הדוברים הבאים - מיקדו את דבריהם בניסוח הצעות - שעיקרון מופיע להלן:

אמציה רייז:

·         יש להקים קרן פנסיה שתתבסס על מס בגובה מוסכם שישולם על ידי כל חבר בכל קיבוץ.

·         לקבל את נוסחת איתן ששינסקי (70% מהשכר הממוצע בקיבוץ) ולאור זה נפעל גם לקבל את התמיכה שאנו זכאים לה.

·         הואיל והתכנסה ועדת גילאון והביאה הצעה, התנועה חייבת להתייחס להצעה זו – לפחות בדרך של נקיטת עמדה.

·         בסדר העדיפות שלנו - קודם כל עזרה לקיבוצים החלשים.

·         בעיקרון - חייבים לחזק את המעטפת של הערבות ההדדית.

אלון שוסטר:

·         על התנועה לייצר כלים שיאפשרו מתן פנסיה.

·         שאלה חשובה, שיש להתייחס אליה בכל הצעה: מהו צפי הקיימות של הקיבוץ, שרק קיומו כקיבוץ יאפשר הבטחת תשלום פנסיה.

·         הנחיות חיצוניות יכולות להיבחן באופן חיובי אם ייראה כי יש להן קשר עם הבטחת יכולת הקיום של ה קיבוץ.

·         יש לדעת מראש מי יישא באחריות אם בשל העול הכספי שיוטל על הקיבוץ הוא יגיע לידי קריסה – האם זה הקיבוץ עצמו או אותו גוף חיצוני, שיכפה עלינו את התשלום ויתערב למעננו כאשר נגיע לסיכון קיומי.

ניר מאיר:

·         הנתונים מוכיחים כי רוב הקיבוצים מעלים את הפנסיה כשהם יכולים.

·         השאלה האם נכון לאלץ את הקיבוץ לשלם מעבר ליכולתו?

·         טעות ברמה של שיבוש מוסרי - הפרדת הפנסיה מהוותק.

·         בעיקרון - מי שאינו מספק מקורות אל לא להכתיב שימושים.

·         בשני ההסדרים שהמדינה הייתה מעורבת בהם לא הייתה הסכמה להכיר בחוב של הקיבוצים לתשלום הפנסיה. רק בהסדר תנובה הנושא הזה נכלל.

·         הייתה קרן "נגוהות" - קרן פנסיה תנועתית. היא פשטה את הרגל.

·         ההתנהלות הנכונה של כל קיבוץ היא הדרך הנכונה להבטיח את מה שחובה לשלם.

הערת אבו וילן: השתתפתי בדיון בוועדה, שוחחתי עם איתן ששינסקי בפגישה שקיימתי אתו והבנתי ממנו, כי בבסיס גישתו עומדת ההנחה, כי הקיבוץ ממילא לא יישאר קיבוץ ועל אין מניעה לחלק את הנכסים או פירותיהם בין החברים בכל צורה שהיא.

דברי סיכום של איתן ברושי:

·         בנושא מסקנות ועדת גילאון חובה להגיע להסכמות.

·         התנועה לא תיקח אחריות על הפנסיה של כל חבר, אך היא צריכה להיות מקור השראה והשפעה בחתירה למצוא פתרון ראוי.

·         חייבים למצוא דרך לחיזוק הסולידריות הבין קיבוצית גם באמצעות ארגוני הקניות וגורמים נוספים..

·         בכוונתי להוביל מהלך, שיביא להעלאת רף הפנסיה.

·         אני מציע לגבש נוסחה שתשמור על זכויות החברים ועל יכולת הקיום של הקיבוץ והדאגה לחבריו הצעירים.

 

ד.         הצעה לסיום הדיון בנושא:

יכונס צוות משותף, שהרכבו יוסכם ויסוכם על ידי מזכיר התנועה ובועז אפלל, שיגבש הצעת החלטה שתגיע להכרעת המועצה ותבטא דאגה לוותיק ואחריות לקיבוץ ומבוססת על קיומם של מקורות כולל פיתוח הרעיון שביסוד הקמת קרן שפ"ע מתוך מחויבות ערכית לחברים ולחברות בקיבוצים.

ההצעה התקבלה ללא מתנגדים

 

ה.         קרן קמ"ע ו"משתלת הקיבוצים"

אודי פלד פרש את "סל המוצרים" של קמ"ע - מותאם לאפריל 2013 (מצורף).

אושר - קידום רעיון "משתלת הקיבוצים" על פי התכנית שהוצגה.

 

איתן ברושי

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתקים: לחברי המזכירות (כולל משקיפים) ולמוזמנים

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 3 מ-21.4.2013
קרן קמ"ע, "סל מוצרים" - אפריל 2013
משתלת הקיבוצים' - קרן לקידום תעשייה מתקדמת בקיבוץ
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים