פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 3 מ-21.4.2013

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון י"א באייר תשע"ג 21.4.13 (3/2013)

 

נוכחים: איתן ברושי, מרקי לוי, אפרים שפירא, אבו וילן, איתי מרגלית, גבי אסם, אודי פלד, יואל מרשק, מאיה שפיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין, גורית שמר, אודי אורנשטיין, איתי מרגלית, הילית בן צבי.

חסרים: ניר מאיר, אלון שוסטר, סמדר כ"ץ.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: איתמר שוויקה (חבצלת), נאוה ורוני דיסנצ'יק (צוותא), איציק שפרן וערן גליק (מטה צמ"ד)

 

יו"ר הישיבה - איתן ברושי מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 2/2013 מיום 3.3.13.

ב.      דיווח ראשי האגפים:

1.      מיכי - בנושא היתרי בניה

2.      אודי - תקציב המדינה 2013

ג.       אישור הצטרפות אודי אורנשטיין - איגוד התעשייה למזכירות התנועה.

ד.      צוותא - דיווח והחלטות בהשתתפות: אבו וילן, משה טנא, איתמר שוויקה וגברי ברגיל.

ה.      אישור הרכב הועדה להנחות במיסי התנועה:

יו"ר גברי ברגיל

עו"ד יעקב מזרחי (קובוש)

עמוס אפשטיין

חגית רז

ו.        מסקנות סקר הקליטה של מטה צמ"ד - יוצג ע"י איציק שפרן.

ז.       הצגת פעילות קמ"ע לשנת 2013-14 - יוצג ע"י אודי פלד.

ח.      שונות.

 

סיכומים והחלטות

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 3.3.13 אושר ללא הערות.

ב.      דיווח ראשי האגפים:

נמסר דיווח ע"י אודי פלד על פעילות אגף הכלכלה לצורך היערכות נכונה מול תקציב המדינה.

נרשמו הערותיהם של איתן ברושי, שביקש:

(א) כי יודגש נושא הפריפריה, שרוב קיבוצי התנועה מצויים בה.

(ב) שמתקרבת שעת ההכרעה על שוויון בנטל ועלינו להיות מעורבים.

והערתו של אבו וילן שאמר, כי לצורך הערכות מול התכנית לביטול הפטור ממע"מ על ירקות ופירות יש ליצור שיתוף פעולה רחב עם גורמים נוספים.

נמסר על ידי מיכי דרורי, כי בנושא היתרי הבניה בקיבוצים נעשו מאמצים להגיע לסיכומים חיוביים והמשך הטיפול ייעשה על ידי צוות שחברים בו יונתן בשיא, עו"ד רון רוגין, איציק באדר, עו"ד מיכי דרורי ובארי הולצמן.

כמו כן נמסר כי בעקבות הגשת עתירה דחתה הפרקליטות את הישיבה עם המנהל מהיום המתוכנן (מיד אחר יום העצמאות) ליום ג' הקרוב.

שלושה נושאים שיעלו לדיון בהקשר זה הם - הגבלות על אזורי תיירות ליד חופי הים, הגבלות על פיתוח משטחי חשמל סולארי והקטנת מגרשים שתביא לצמצום הבניה.

 

ג.       אושרה ההצעה לצרף את מנכ"ל התעשייה הקיבוצית, אודי אורנשטיין, כחבר מזכירות התנועה. אודי ישתתף בישיבות המזכירות כמשקיף ובמועצת התנועה הקרובה תוגש לאישור הצטרפותו כחבר מזכירות מן המנין.

 

ד.      אושרה הרשימה המוצעת של חברי הועדה למתן הנחות במסים לקיבוצים שיהיו זכאים לכך לאחר בדיקה. יו"ר הועדה - גברי ברגיל, חברים - עו"ד יעקב מזרחי (קובוש), עמוס אפשטיין וחגית רז.

נרשמה הערתו של אתי מרגלית, שאמר, כי יש לחשוב לא רק על הנחות למי שאינם יכולים לשלם את מלוא המס, אלא גם על תוספות על אלה שיכולים לשלם יותר.

 

ה.      הוצג על ידי רוני ונאוה דיסנצ'יק ניתוח ראשוני של המשבר הכספי ב"צוותא" כולל המלצות להבראת המצב.

בשיחה שהתפתחה הועלתה על ידי כמה דוברים שאלת הקשר והמחויבות בין התנועה הקיבוצית לגופי התרבות השונים - וגם גופים אחרים - שהתנועה מממנת אותם באופן מלא או גם חלקי - ומה הדרך הנכונה לפקח עליהם.

סוכם:

א.      התנועה תעביר ל"צוותא" הלוואה של 500 אש"ח על פי התכנית שהוצגה על ידי נאוה ורוני דיסנצ'יק להתמודדות עם הקשיים הכלכליים של המוסד.

ב.      המזכירות מסמיכה את אפרים שפירא ומרקי לוי ללוות את המהלך הכרוך בהמשך כזה או אחר של פעילות "צוותא" להבא.

 

ו.        נסקרה באמצעות מצגת מפורטת תמונת הצמיחה הדמוגרפית בכל הקיבוצים (שיתופים ומתחדשים כאחד).

מן ההערות שנשמעו בעקבות המצגת עולה, כי עמדת התנועה באשר לדרך הנכונה לקליטת בני הקיבוץ ובנותיו וכן מצטרפים נוספים אף שהיא באה לידי ביטוי בשיחות שונות, ראוי לנסחה במסמך ברור. כמו כן מתחייב תיאום בין מטה צמ"ד לגורמים נוספים העוסקים בנושא הקליטה כגון "מצפן" ועוד כלל גורמי הקליטה שונים הקשורים גם למועצות האזוריות.

 

ז.       הצגת פעילות קמ"ע נדחית (בשל קוצר זמן) לישיבה הבאה.

 

איתן ברושי

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: למשתתפים

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 2 מ-3.3.2013
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים