פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 2 מ-3.3.2013

פרוטוקול

ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון כ"א אדר תשע"ג 3.3.13 (2/2013)

 

נוכחים: איתן ברושי, מרקי לוי, אפרים שפירא, אבו וילן, איתי מרגלית, גבי אסם, אודי פלד, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, גבי אסם, גורית שמר, אלון שוסטר, סמדר כ"ץ, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים: גברי ברגיל (יו"ר ועד ההנהלה "צוותא") משה טנא (מנהל "צוותא") דוד לזר (רו"ח)

משתתף: יואב מרגלית.

 

יו"ר הישיבה: איתן ברושי מזכיר התנועה הקיבוצית

 

 על סדר היום:

א.       אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 13.1.13

ב.      דיווח ראשי האגפים.

ג.       דו"ח מצב בחן - הוצג ע"י עמרי ואיתן ברושי.

ד.      דו"ח קרקעות / היתרי בניה - הוצג על ידי מיכי דרורי.

ה.      "צוותא" הוצג על ידי אפרים שפירא (גזבר), מרקי לוי (מנכ"ל), גברי ברגיל (יו"ר צוותא), משה טנא (מנהל צוותא), דוד לזר (רואה חשבון)

 

סיכומים והחלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 13.1.13 אושר ללא הערות.

 

ב.      דיווחים של ראשי האגפים:

(1)   עמרי כנען (ראש אגף הרכזים)

עיכובי בנייה - ניתנים היתרים באופן חפשי יחסית באזורי הפריפריה. במרכז - הרבה פחות.

שיוכים - מתבצע בישובים מסוימים שיוך קניני בסיוע עורכי דין שונים.

מצב הפנסיה - מתבצע מיפוי של מצב הפנסיה בהתאם להחלטות התנועה ולתקנות הרשם. 7 קבוצים נותנים פנסיה נמוכה מפנסית הבסיס - 2 בגליל, 3 בעמקים החמים, 2 בגרנות. 40% מקיבוצי התנועה נותנים פנסיה גבוהה יותר מפנסיית הרשם.

התקיים ביקור בקיבוץ בחן - המטרה: לחדש תשלומי פנסיה לחברים ולסייע בקידום התשתיות (מדרכות וכבישים)

קיבוץ נווה ים בתהליך פירוש - בשנת 2002 היו בו 55 חברים. היום - 44 חברים וללא נכסים. תזרים מזומנים שלילי. נקלטו במקום מפוני "עין הים" וגם בנים, אך לקיבוץ חוב בסך 50 מיליון ומונה מפרק במטרה להציל את החברים.

 

(2)   רינת גלילי (ראש אגף החברה)

מתקיימים כנסים בנושא פוליסת הבריאות - היענות הקיבוצים ליטול חלק בכנסים משביעה רצון. הביטוח משדרג את מצב החברים.

התקיים כנס בבית התנועה בנושא מגדר - שעסק בניהול קיבוצי בעידן התפיסה המגדרית (לא עוד רק "קידום נשים").

נערך סקר ב-236 קבוצים באמצעות מטה צמ"ד - המטרה: קבלת נתונים על מספרי החברים, מספרי תושבים בהרחבות, הסדרי השיוך והסדרי הקליטה.

אגף החברה ביקר בקיבוץ בחן עם עמרי ומרקי - הכוונה לקדם טיפול בנושא חברה, תרבות ורווחה.

 

(3)   אודי פלד (ראש אגף הכלכלה)

חוק ההסדרים ותקציב המדינה החדש - עלולים להפיל עלנו גזרות מגזרות שונות. השבוע מתקיימת פגישה עם כמה ח"כים.

אנחנו שוקלים הסתייעות במשרד שיעסוק ב"לובינג" בעניינים שלנו.

 

(4)   יואל מרשק (ראש אגף המשימות)

לקראת ליל הסדר - נערכים בקיבוצים שונים לקליטת נזקקים.

"לקט בשדה" - מפעל שתכליתו תרומת מזון לנצרכים.

"תגלית" - במסגרת זו המביאה צעירים יהודיים מכל העולם לביקור בישראל יגיעו כ-45 אלף איש. יש קיבוצים שפנו לקבל קבוצות.

שירות ציבורי - יש יזמה ליצירת קשר עם גוף חדש שיקצה מלגות לצעירים שילמדו במגמה להצטרף לשירות הציבורי.

"קונגרס שלום" - התקיים בבית הבימה כנס בו נפגשו ישראלים ופלסטינים לשיח בנושא השלום. מתוכנן כנס נוסף בצומת אלמוג.

שחרור פולארד - הצטרפנו לחותמים על עצומה לשחרור פולארד. בסך הכל חתמו עד כה בכל ישראל כמאה אלף איש.

ישוב דרוזי של בוגרי צבא - הוקם צוות להקמת ישוב דרוזי ליד כברי. הפעילות הזאת בידיעת קיבוץ כברי ובהסכמתו. ככלל גם במגזר הדרוזי חלה ירידה במספר המתגייסים לצה"ל.

שוויון בנטל - יש פורום שפועל בנושא במגמה לחזק ולתמוך בעמדה של לפיד ובנט.

שנת שירות - מתוך 2200 היוצאים לשנת שירות 860 הנם בוגרי בתי הספר ההתיישבותיים ויוצאים דרכנו. 120 חבר'ה נרשמו לשנת שירות שממנה ממשיכים לשירות בנח"ל. בעוד שבועיים יתקיים מפגש עם 15 קיבוצים המבקשים לקלוט גרעינים.

רשת המתנדבים - 1400 חברים וחברות מקיבוצים שונים רשומים ואליהם מתוספים נוספים שאינם רשומים והם מעורבים בפעילות התנדבותית בתחומים שונים גם מחוץ לגדר הקיבוץ. מרכז את הנושא ערן שחר.

שני נושאים יגיעו לאישור המזכירות, כשיהיו נתונים: האחד - הקמת היאחזות בגבול מצרים. השני - הרפסודיה במסלול החדש - אילת עקבה.

 

(5)   אפרים שפירא (גזבר)

יש עצירה מסוימת בתשלום המסים - בשנה שעברה התוצאה הייתה יותר טובה. לגבי 2013 הצלחנו לגייס בחודש וחצי כ-5 מיליון ₪. קיבוץ ששילם קיבל על כך אישור תרומה ויש לכך ערך כספי לתועלת הקיבוץ. קיבוץ אחד מסרב לשלם והרשם כבר הודיע לו, כי חברות בתנועה מותנית בתשלום מס כנדרש. בעובדה יש עוד כמה סרבני מס ועלינו ליצור אתם קשר ולהסדיר את העניין.

תופעה המחייבת התייחסות - יש חברים המוגדרים בעצמאות כלכלית, הם אינם מופיעים במאזן הקיבוץ וקיבוציהם טוענים כי עבורם אין צורך לשלם מס. הכלל הנקוט בידנו - מי שהתקבל לחברות באגודה השיתופית ומכוח קבלתו יש לו גם זכות להשתתף באסיפות ולהצביע - עבורו חייב הקיבוץ לשלם מס לתנועה.

(6)   מרקי (מנכ"ל התנועה)

הגענו לפתרון בעיית התשלומים לקיבוצים הקולטים חיילים בודדים (כולל גרעיני צבר ומורות חיילות). התקציב שאושר לצורך זה מגיע ל-12 מיליון ₪.

סדנת העובדים של בית התנועה תתקיים במשך יומיים - החל ביום ה' 11.4 בשעה 9 בבוקר וכלה ביום ו' 12.4 בשעה 14:00. מטרת הסדנה להיערך לבניית תכנית עבודה + תקציב לשנה וחצי (מחצית שניה של 2013 ושנת 2014).

יוצא לחופשה - החל ביום ה' השבוע עד אחרי חופשת הפסח.

(7)   רועי יסוד (נוע"ל)

לקראת מסעות הפסח של התנועות הצלחנו לאסוף תמיכה כספית שתסייע לנו.

באשר למה שכתב עמיקם בעיתון קיבוץ על י"א באדר - 1000 חניכי תנועה הגיעו לתל חי בי"א באדר.

הערת איתן ברושי:

-         יש לקיים דיון על הדרך בה תציין התנועה את י"א באדר.

 

הערות חברים בעקבות הדיווחים דלעיל:

אתי מרגלית

(1)   קיבוץ בחן מטופל על ידי גרנות, המועצה ומשקי עמק חפר. להערכתי התנועה צריכה להצטרף למה שנעשה ולא לפעול בנפרד.

(2)   היאחזות - נושא כגון זה חייב להגיע למזכירות לדיון לפני שמתחילים לפעול ליישומו.

(3)   הצעתי - כל האגפים חייבים לעבוד לפי תכנית שאושרה על ידי מוסדות התנועה (מזכירות, מועצה וכד').

אבו וילן

(1)   בנושא פולארד - שהוא כשלעצמו נושא מעורר מחלוקת מן הראוי לשמור על פרופיל נמוך.

(2)   לגבי "השוויון בנטל" - יש להגיע עם הציבור החרדי לכך שאנשיו יצאו לעבודה. אין להצטרף ללפיד ולבנט בדרישותיהם.

 

איתן ברושי

(1)   במרכז העניינים עומד החבר ולו צריך לעזור לאחר שנבדוק מי עושה מה מכל הגורמים שחבר הקיבוץ מקושר אליהם בדרך זו או אחרת.

(2)   נווה ים - לא ייתכן מצב בו קיבוצים נוקטים בצעדים שונים המסבכים אותם ואז משימת התנועה היא לחלץ אותם. עלינו להיות מעורבים בטרם ננקטים צעדים, שיכניסו את הקיבוץ למצב בו הוא יזדקק לסיוע כזה או אחר.

(3)   בנושא השוויון בנטל - ההשתמטות אינה רק של חרדים. הגדלת מספר המתגייסים הייתה מביאה בעקבותיה גם הגדלת מכסות שנת השירות. על התנועה הקיבוצית להוביל את המאבק בנושא זה, כי אנחנו בראש רשימת המתגייסים בסדיר וגם במילואים.

 

ג.       מיכי דרורי - דו"ח קרקעות והיתרי בניה

בעקבות פגישה עם בנצי ליברמן (ראש המנהל) בקשנו לקדם את מתן היתרי הבניה באופן מידי, בכוונה לסיים עד סוף 2013 את הטיפול בכלל הנושאים.

נושאים נוספים שיש לטפל בהם - הסדרי השיוך, השימושים החורגים וחוזי חכירה לדורות.

בצוות שיטפל מטעמנו בנושאים אלה, בכפוף למזכיר התנועה, יהיו - עו"ד רון רוגין, עו"ד מיכי דרורי, יונתן בשיא, בארי הולצמן.

 

ד.      צוותא

לאחר הצגת הנתונים ע"י רואה החשבון דוד לזר וקבלת מידע נוסף ממשה טנא ומגברי ברגיל סוכם: להעמיד לרשות צוותא 500 אלף ₪ לשנת 2013. מחצית הסכום כבר ניתנה והמחצית השנייה תינתן אף היא, וזאת במסגרת התקציב לשנת 2013.

העברת הסכום תיעשה בקרוב למטרות שהוגדרו בכפוף לאישור אפרים שפירא, מרקי לוי, משה טנא וגברי ברגיל בשיתוף פעולה עם המחלקה המשפטית.

מרקי ואפרים בתיאום עם מיכה ינון ימנו גורם מקצועי על בסיס משכורת של התנועה כדי להפעיל את צוותא ולהציג תוכנית הבראה.

בכפוף למזכיר התנועה יקיים גורם זה מו"מ עם גורמים נוספים למציאת פתרונות בינים ופתרונות לטווח ארוך.

תוך חודש יתקיים דיון נוסף בנושא.

 

איתן ברושי

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק: למשתתפים

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 1 מ-13.1.2013
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים