פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית, מס' 1 מ-13.1.2013

פרוטוקול ישיבת מזכירות התנועה הקיבוצית

יום ראשון א' בשבט תשע"ג 13.1.13 (1/2013)

 

נוכחים: זאב (ולוולה) שור, מרקי לוי, אפרים שפירא, אבו וילן, אבי אהרונסון, גבי אסם, אודי פלד, גורית שמר, חגי רזניק, יואל מרשק, מאיה שפיר, ניר מאיר, עמרי כנען, עמיקם אסם, רועי יסוד, רינת גלילי, תמר וולפין.

חסרים: שרת החקלאות אורית נוקד, איתי מרגלית, אלון שוסטר, סמדר כ"ץ, ח"כ שי חרמש.

משקיפים קבועים: אביב לשם, מיכי דרורי, משה תרשיש.

מוזמנים:. עו"ד צביקה כספי, פסח האוספטר, אילן גזית, שני אורן, אתי זידנברג.

משתתף: יואב מרגלית.

 

יו"ר הישיבה - זאב (ולוולה) שור מזכיר התנועה הקיבוצית

 

על סדר היום:

א.      אישור פרוטוקול ישיבת המזכירות 17/2012 מיום 16.12.12.

ב.      קבלת פנים לגבי אסם המחליפה את אבי אהרונסון בריכוז מח' החינוך ומצטרפת כחברה במזכירות.

ג.       פניה ציבורית לתמיכה במאבק לוחמי ג'נין ומשפחותיהם לטיהור שמם.

ד.      הודעה של עמרי כנען בנושא הסיכום שהתקבל בועדת המשנה של הכנסת בנושא הפנסיה.

ה.      דיון במסמך שנת השירות בהשתתפות מזכירי תנועות הנוער.

 

סיכומים והחלטות:

 

א.      פרוטוקול ישיבת המזכירות מיום 16.12.12. אושר ללא הערות.

ב.      מזכיר התנועה בירך את גבי אסם, המחליפה את אבי אהרונסון בריכוז מח החינוך ומצטרפת כחברה במזכירות התנועה.

ג.       הדיון בפנית עורך הדין כספי הסתכם בהסכמה כללית עם דברי מזכיר התנועה באמרו כי אין התנועה הקיבוצית יכולה שלא להביע עמדה בנושא הפגיעה בשמם הטוב ובכבודם של חיילי צה"ל, אשר יצאו לפעולה בהתאם לפקודת הצבא, ופעלו כנדרש תוך שמירת נורמות הלחימה המקובלות בצה"ל ועומדות בכל מבחן מוסרי. יש צורך, אכן, לפנות ליועץ המשפטי לממשלה על מנת שהוא יפעל לטיהור שמם של החיילים, אשר סרטו של בכרי פגע בהם ללא כל הצדקה. הנוסח המדויק של הפניה ייקבע בישיבה מיוחדת של צוות, אשר יעבוד על כך תוך בחינת כל ההיבטים ההכרחיים - ציבוריים ומשפטיים כאחד.

ד.      עמרי כנען, אשר השתתף בישיבות ועדת גילאון בנושא הפנסיה בקיבוצים מסר, כי בישיבת הסיכום השתתף מטעם הכנסת רק יו"ר הועדה וההחלטה התקבלה בהצבעה ובתמיכה של קול אחד - קולו של יו"ר הועדה, שמלבדו לא נוכחו בישיבה בעלי זכות הצבעה אחרים. מזכיר התנועה השלים את המידע באמרו, כי צוות הפנסיה של התנועה ישב לבחון את החלטת הועדה ביחד עם נציגי רשם האגודות וזה ייעשה לאחר כניסתו של זה אשר ייבחר לתפקיד מזכיר התנועה הבא.

ה.      הדיון במסמך שנת ה שירות הסתיים בהסכמה ללא מתנגדים לפיה ששת העיקרים, שהוגדרו כהצעה להתקדמות משותפת בנושא מפעל שנת השירות יקודמו על ידי צוות משותף לתנועה הקיבוצית ולתנועות הנוער, שיציע תכנית לקידום המהלכים האמורים ויבצע מעקב שוטף אחר העמידה בהסכמות אלה.

 

זאב (ולוולה) שור

מזכיר התנועה הקיבוצית

 

העתק:

עמיקם אסם (מח' תכנון ומידע)

 

 

פרוטוקול ישיבת מזכירות מס'17 מ-16.12.2012
קריאה ציבורית לטיהור שמם של לוחמי גנין והמשפחות השכולות
הצעה להתקדמות משותפת בנושא מפעל שנת השירות
מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים