ריכוז פרוטוקולים של ישיבות מזכירות, מועצות, ועידות ומטה התיישבות, התנועה ל-2013
נייד: 050-7677913, פקס: 03-6951195, mazkir@tkz.co.il
ריכוז פרוטוקולים של התנועה הקיבוצית לשנת 2013

ישיבות מזכירות, מועצות, מטה ההתיישבות וועידות 

  

מטה התנועה
מסמכים אחרונים
ארועים קרובים